رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی :

خراسان رضوی ، پیشتازبرندهای صنفی دربازاروتولیدایرانی ،اسلامی

title
رییس سازمان صمت خراسان رضوی درهمایش میزبانی ایرانی اسلامی عنوان کرد: خراسان رضوی با دارا بودن حرم مطهر حضرت رضا علیه اسلام وظرفیت های تاریخی معنوی ازیک سووازسوی دیگروجودبازارهای سنتی ، مدرن وتولیدات باکیفیت توام بارعایت استانداردها، پیشتازبرندهای معماری ، بازاروتولید ایرانی واسلامی درمیزبانی زائران وعلاقه مندان به سفراین استان زرخیزاست.
کد خبر: ۱۳۶۸۴۴۰
خراسان رضوی- جام جم آنلاین-امیررضا رجبی افزود : مشهد وخراسان ازقدیم ظرفیتهای برند سازی ایرانی واسلامی را داشته واین امرعلاوه برحرم مطهر رضوی که منشا معماری اسلامی وایرانی است،مکانهایی مثل مسجد گوهر شاد ومعماری که از قدیم در این بنا طراحی شده جاذبه هایی را برای میزبانی ایرانی اسلامی  فراهم کرده است.وی اظهارداشت : برندهای مراکز تجاری وعرضه کالا مانند بازاررضا که ازبازارهای قدیم با سبک سنتی در مشهد مقدس معروف ومجتمع تجاری الماس شرق که مدل خاصی از المانهای  ایرانی واسلامی در آن طراحی شده است که این امرنشان می دهد حرکت بازاربارویکردمشتری مداری درحال توسعه وارایه خدمت به زائران است.
وی گفت : استان نیازمند به کارگیری المانهای جدید ایرانی اسلامی است وبرای اینکه فضای جذاب تری را برای گردشگران ایرانی وخارجی به همراه داشته باشیم باید تلفیق بین هنر، هنرمندان ، صنعت واساتید با سابقه شکل بگیرد واین اتفاق میتواند منجر به حفظ فرهنگی شود که پاسخگویی ذائقه نسل جدید باشد.
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت گفت : بخشی از اینکار برمی گردد به اینکه ما بتوانیم با کمک تولید کنندگان یک سری برندهای بین المللی را ثبت بکنیم و با آنها باعث جذب مخاطب شویم ،که دراین راستا با تجمیع یکسری فعالیتها امکان پذیر است ، البته فعالیتهای شرکتها در سطح ملی شاید موفق باشندولی نمیتوانند در عرصه بین الملل مطرح باشند فلذا ماباید از روشهای تجمیع و تشکیل کنسرسیوم  استفاده کنیم که فعالان حوزه تولید بتواننددرقالب یک گروه اقتصادی  توان مالی وتولیدی خودرا افزایش داده ودرعرصه جهانی با یک یا چند برند بدرخشند.
حامی تولید وخدمات با کیفیت درقالب برندهای اطمینان بخش هستیم.
امیرضا رجبی گفت : استان خراسان رضوی بویژه شهرمقدس مشهد که سالانه میلیون هازائرداخلی وبین المللی راجذب خودکرده فرصت مغتنمی رابرای ارائه خدمت تولیدکنندگان واصناف فراهم نموده وقطعا معرفی برندهای برتردرحوزه تولیدوخدمات کمک شایانی راهم به زائران برای استفاده بهترازخدمات مناسب وبردن سوغات کالایی ومعنوی ازسفرخودبه این استان وازسوی دیگرنیزبسترسازتوسعه تولیدوخدمات با کیفیت ورقابت پذیررافراهم خواهدکرد.
وی گفت : البته درسالی که بنام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده است، فعالان اقتصادی حوزه صمت نیزبا بهره مندی ازظرفیت خوب شرکت‌های دانش بنیان می‌توانندبرای ارائه طرح‌ها، فناوری‌هاومدل های جدیدارایه خدمات که هم ارائه خدمات بهتر، هم سرعت بالاتر درارایه خدمت وهم قیمت تمام شده کمتررابرای زائران دربرداشته باشد بهره ببرندومانیزحامی تولیدوخدمات باکیفیت و مناسب درقالب برندهای اطمینان بخش که منفعت تولیدکننده ومصرف کننده رادربرداردهستیم.
رییس سازمان صمت استان درخاتمه گفت : استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهای مطرح صنعت غذابابرندهای ملی وبین المللی است که بویژه فرصت خوبی رابرای سوغات جهت زائران فراهم کرده واصناف این استان بویژه صنوف مرتبط میتوانند علاوه برارایه این سوغات بابسته بندی‌های شکیل وقیمت مناسب ارایه کرده وهمچنین مراکزاقامتی وپذیرایی و رستوران های صاحب نام نیزدرصورت معرفی برترین های  آنهاباهمکاری تشکلهای بخش خصوصی صمت میتواندیکی ازکارکردهای مجموعه میزبانی ایرانی اسلامی باشدوکمک خوبی برای زائران ولی نعمتان حضرت امام رضا علیه السلام درسفربه خراسان رضوی باشد.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
ایستاده در سیل

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

نیازمندی ها