کاهش اغراق شخصیت مهیار با انگیزه ازدواج

وی در واکنش به اینکه برخی از شخصیت‌ها مثل «مهیار» در فصل قبل اغراق‌هایی داشتند که موردانتقاد هم قرار گرفت و در این فصل شدت اغراق‌های آن کاهش داشته است، گفت: آقاخانی چون خودش بازیگر درجه یکی است، سر صحنه هر بازیگری که کمی بازی‌هایش غلو شده می‌شد، جلوی آن را می‌گرفت. برای مهیار هم انگیزه‌ای مثل ازدواج گذاشتیم و او همانطور که در سریال تکرار می‌کند، می‌خواهد روی پای خود بایستد و طبیعتاً باید جدی‌تر می‌شد و برای همین بازی‌هایش هم کمی نسبت به فصل قبل متفاوت شده است.

تنابنده در پایان درباره اینکه چقدر ممکن است نام و کارش با محسن تنابنده برادرش مقایسه شود، گفت: برای من خیلی طبیعی است که این مقایسه‌ها صورت بگیرد و خدا را شکر که او موفق است با این حال من از همان ابتدا شروع کردم که به طور آکادمیک در حوزه هنر فعالیت داشته باشم. پیش از این هم کار تئاتر و نمایشنامه‌نویسی انجام داده‌ام.