چگونه 31 روز باقیمانده تا کنکور را در آرامش سپری کنیم؟

6 گام آرامش بخش تا کنکور

جای سوزن انداختن نیست، تمام میز و نیمکت‌های کتابخانه به قرق دانش‌آموزان درآمده است، طبقه بالا، پایین، محوطه بیرونی، پستو و راهروها، هر جایی که دنج و ساکت است، مکانی شده برای پشت کنکوری‌ها، روزشمار کنکور به سرازیری رسیده است، فقط 31 روز.
کد خبر: ۱۱۴۴۵۶۰
6 گام آرامش بخش تا کنکور
وقت تنگ است، نباید زمان را از دست داد، هر ساعت اتلاف وقت می‌تواند آنها را از رتبه، دانشگاه یا رشته‌ای که در نظر گرفته‌اند دور کند. بیشترشان کتاب‌های مرجع را جمع و جور کرده‌اند، یادداشت و جمع‌بندی‌ها کارسازتر است. ماه طلایی جمع‌بندی و تست زدن را باید از دست نداد. ماهی که تعیین تکلیف می‌کند تا‌ تر و خشک باهم نسوزند، چون صندلی خالی دانشگاه‌ها درنتیجه تلاش پر می‌شود. کنکوری‌ها ماه آخر را «ماه دلشوره» می‌نامند و می‌گویند هر چه به آخرین روزهای باقیمانده به کنکور نزدیک می‌شوند بیشتر دلشوره می‌گیرند. ماه آخر مانند شب امتحان است، با این تفاوت که دراین زمان باقیمانده باید جور دیگری درس خواند.

کارشناسان آموزشی معتقدند دانشآموزانی که تاکنون درس خواندهاند و چه آنهایی که نخواندهاند از امروز باید قید درس خواندن و یاد گرفتن مطالب جدید را بزنند! پدرام فیاضیان، مشاور برنامهریزی تحصیلی در این باره به جامجم میگوید در دوران باقیمانده تا روز کنکور دانشآموز نباید مطالعه داشته باشد؛ چون وقتی برای مرور نخواهد داشت و مطالعه بدون مرور ثمربخش نخواهد بود.

حال برخی والدین نیز این روزها بهتر از داوطلبان کنکور نیست به همین دلیل کارشناسان توصیه میکنند این دست از پدر و مادرها بهتر است به خود مسلط باشند و به استرس کنکوریها دامن نزنند؛ زیرا در اندک فرصت باقیمانده حفظ آرامش مهمترین نکته است.

بیخیال مطالب جدید

از امروز تا روز کنکور دانشآموزان نمیتوانند مطلب جدیدی را یاد بگیرند، چون زیر ساختهای آموزش بر اساس مرور، مرور و بازهم مرور است و در نتیجه مطالبی که تازه بخواهد مطالعه شود، زمانی برای مرور یا تست زدنشان باقی نمانده است. فیاضیان با اشاره به زمان باقی مانده تا کنکور درباره دانشآموزی که تا امروز درس خوانده و مطالعه داشته است، ادامه میدهد: این دانشآموزان میبایست به جمعبندی مطالب روبیاورند، خود جمعبندی در دو حوزه خلاصه میشودکه مهمترین آنها تثبیت مفاهیم در ذهن و تسلط بر تستزنی است. آن طور که مشاور برنامهریزی تحصیلی میگوید متقاضی شرکت در کنکور باید مطالبی را که خوانده است در ذهنش ثابت کند، همچنین برای تسلط پیدا کردن در تستزنی هم باید تستهای چند سال گذشته کنکور را در شرایط بازسازی شده جلسه کنکور تمرین کنند. حل و مطالعه سوالات آزمون سنجش و دیگر آزمونهای داخل و خارج کشور سوالاتی هستند که در این دوره میتواند به پشت کنکوریها کمک کند. او با تاکید بر نخواندن مطالب جدید ادامه میدهد: یکی از اشتباههایی که دانشآموزان در این دوره انجام میدهند، تستهای تالیفی است که درست نیست و باعث سردرگمی متقاضیان کنکور میشود.

سم کنکور

با نزدیک شدن به روز کنکور معمولا دانشآموزان میزان ساعت مطالعه خود را افزایش میدهند تا از زمان باقیمانده به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. کارشناسان آموزشی در این زمینه معتقدند این افزایش ساعت برای دانشآموز مانند سم است. در اندک زمان باقیمانده تا کنکور باید ریتم مطالعاتی تغییر کند نه ساعت مطالعاتی.اغلب کارشناسان معتقدند در بحث زمانی در شرایط کنونی دو نوع دانشآموز وجود دارد؛ دسته اول آنهایی که تا به امروز از زمان استفاده بهینه کردهاند و پیشرفت خوبی را در مباحث داشتهاند، دسته دوم دانشآموزانی هستند که عملکرد بدی را تا به امروز داشتهاند و به همین علت انرژی کافی را ندارند و الان خسته و سردر گم هستند؛ این دانشآموزان ساعت مطالعه شان به پنج تا شش ساعت بیشتر نمیرسد.

همراه شوید

روانشناسان معتقدند خانوادهها در زمینه تشویق و حمایت از کنکوریها مانند شمشیر دو لبه عمل میکنندو اطرافیان کنکوریها در بعضی موقعیتها فشارهایی به دانشآموز وارد میکنند که خود از آن مطلع نیستند. خانم دکتر، آقا مهندس و لقبهای اینچنینی به دانشآموز دادن یا دعا کردن و آرزوی موفقیت در جمع برای دانشآموز باعث ایجاد مسئولیت و فشار روانی بر او میشود. ترس از قبول نشدن تمرکز متقاضی را به هم میریزد و تشویق کردنهای بیمورد باعث تشویش دانشآموزان میشود؛ به همین دلیل بهتر است تشویق و دعا برای قبولی دانشآموزان را در جا و مکانی که او حضور ندارد، انجام دهید.

خانواده نقش مهمی در تعیین وضعیت روحی داوطلب کنکور دارد، برادر و خواهرهای بزرگتر میتوانند با بازگو کردن تجربیات خود از کنکور کمک حال داوطلب کنکور باشند. پدر و مادر نیز با مشورت گرفتن از معلمان و مربیان بهتر است زمینه را برای افزایش تمرکز دانشآموزانفراهم کنند. خانواده و محیط زندگی دانشآموز در یک ماه مانده تا کنکور باید حال و هوای کنکوری به خود بگیرد. یعنی اعضای خانواده فعالیتهایی را که برای دانشآموز جذاب است مانند سینما رفتن را کمتر انجام دهند. البته باید به شکلی با دانشآموز برخورد کرد که احساس نکند تمام زندگی او در کنکور خلاصه میشود.

سفر پیش از کنکور

آسان جلوه دادن کنکور و حساسیت ایجاد نکردن درباره نتیجه آن میتواند دانشآموز را با خیال راحت و آسودهتر راهی آزمون کند.

سفر رفتن در زمان باقیمانده تا کنکور مشکلی ندارد، پدرام فیاضیان روانشناس و مشاور برنامهریزی تحصیلی دراین باره به جامجم میگوید: دانشآموز و خانواده میتواند برای به دست آوردن آرامش و فاصله گرفتن از فشار روحی ناشی از کنکور به مسافرت بروند.علاوه بر این حساسیتهای نابجا درباره نتیجه کنکور ایجاد نکنیم. فشار و ایجاد حساسیت میتواند از جانب حتی مشاورها هم صورت گیرد.

نصفهنیمه نخوانید

محمد محمدی یکی از متقاضیان شرکت در کنکور است که سال قبل رتبه خوبی را کسب نکرده است. او درباره تجربه و دلیل ناکام بودنش در کنکور سال گذشته میگوید: «زمان زیادی را برای مطالعه صرف کردم اما اولویتهای درس خواندنم مشخص نبود. برای همه کتابها به یک اندازه زمان میگذاشتم. سردرگمی و نداشتن تسلط کافی در تست زدن باعث شد استرس زیادی در جلسه کنکور به من دست بدهد.تمام مطالبی را که خوانده بودم، فراموش کردم. آشفتگی و استرس بیشتر زمان من را برد و نتوانستم نتیجه لازم را بگیرم.» تجربیات دانشآموزانی که در کنکور موفق نشدهاند بسیار به همدیگر نزدیک است، اما تنها راهحل این معضل، مسلط بودن بر مطالب است. کارشناسان معتقدند نصفه نیمه خواندن درسها باعث میشود مطالعات و موضوعات در ذهن دانشآموز به هم بریزد.

توصیههای دقیقه90

بیشتر کارشناسان معتقدند روز قبل از کنکور درس خواندن بار منفی زیادی به همراه خواهد داشت. در واقع در این روز درسخواندن ممنوع است؛ روز قبل از کنکور، نباید درس خواند چراکه نظم ذهنی را به هم میزند و سبب نگرانی بیشتر داوطلب میشود.

اما نباید بیکار هم بود چرا که وقتی کاری برای انجام دادن نداریم، فکرهای منفی به ذهن هجوم میآورد بنابراین، روز قبل از کنکور داوطلب باید وقت خود را با برنامههای متنوع پر کرده و لحظهای بیکار نباشد. روز قبل از کنکور، صبح زود از خواب بیدار شده و ظهر هم نخوابد تا شب قبل از کنکور، خوب و راحت بخوابد.دو اشتباه رایجی که اغلب داوطلبان کنکور انجام میدهند؛ صبحانه نخوردن و مرور درسهای حفظ کردنی است. مرور مطالب، فقط اضطراب را افزایش داده و سبب آشفتگی ذهنی میشود. بنابراین، حتی اگر فکر کردید مطلبی فراموش شده آن را نخوانید، چون فایدهای ندارد. نخوردن صبحانه نیز باعث افت قند خون و در نتیجه از دست رفتن تمرکز میشود.

بهنام اکبری
روزنامه‌نگار

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
راویان زینبی (س)

واکاوی نقش زنان در انتقال فرهنگ عاشورا در گفت‌وگو با یک پژوهشگر مسائل دینی

راویان زینبی (س)

نیازمندی ها