برچسب ها - شهدای پلیس

ستوانیکم رضا مداح، ستوانیکم محمد پورشیخ علی و سرهنگ دوم مهدی علوی سه شهید انتظامی این حادثه تروریستی هستند.
کد خبر: ۱۴۳۹۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

نیازمندی ها