Logo jame jam online for Site - SVG - Positive
حوادث عمومی کد خبر: ۹۳۸۵۶۳ ۰۸ شهريور ۱۳۹۵  |  ۰۰:۰۱

مردان افغان که به صورت قاچاق وارد ایران می شدند از سوی مرد ایرانی به اسارتگاهی در شهریار انتقال می یافتند تا سناریوی گروگانگیری میلیونی کلید بخورد.

راز هولناک مردانی با دست و پای بسته در اتاقک یک باغ ویلا

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از رکنا ،صبح چهارشنبه سوم شهریور ماه سال جاری مردی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از ماجرای یک آدم ربایی میلیونی پرده برداشت.
این مرد به بازپرس آرش سیفی در شعبه چهارم دادسرای ناحیه 27 تهران گفت: چند روز پیش برادرم به صورت قاچاقی از افغانستان به ایران آمد و پس از عبور از مرز ایران سوار بر خودرویی به سمت تهران حرکت کرد و در حالی که منتظر بودیم برادرم با من تماس بگیرد و او را به خانه خودم ببرم با تماس عجیبی روبرو شدم.
وی افزود: مردی در تماس با موبایلم ادعا کرد که برادرم در اسارتگاهش گروگان گرفته و باید برای رهایی اش 5 میلیون تومان به آنها بپردازم.
بدین ترتیب تیمی ازماموران پلیس ویژه برای رهایی گروگان افغان وارد عمل شدند و ماموران با آموزش های ابتدایی به این مرد افغان قرار ملاقاتی را برای پرداخت پول درخواستی گروگانگیران و رهایی طعمه شان برنامه ریزی کردند.
صبح پنج شنبه 4 شهریور ماه برادر طعمه آدم رباها با در دست داشتن بسته ای در محل قرار ملاقات در خیابان پیروزی حاضر شد و این در حالی بود که ماموران در چند تیم عملیاتی در محل را تحت نظر داشتند.
ساعت 11 صبح یک خودروی پراید در محل قرار حاضر شد و در صندلی عقب این خودرو جوان افغان با دستان بسته نشسته بود.
در ا دامه وقتی راننده خودرو جلوی پای مرد افغان قرار گرفت و در انتظار گرفتن بسته پول بود ماموران دست به کار شده و در اقدامی غافلگیرانه راننده خودرو را دستگیر و جوان افغان را از چنگ آدم رباها نجات دادند.
در این مرحله راننده خودرو که حمیدرضا نام دارد ابتدا خود را از ماجرای گروگانگیری بی اطلاع معرفی کرد و به ماموران گفت: برای تامین هزینه های زندگی ام با خودروی پراید مسافرکشی می کنم که صبح امروز یکی از دوستانم که مسافرکش است از من خواست تا این مرد افغان را در شهریار سوار بر خودرویم کرده و به منطقه پیروزی برسانم.
وی افزود: دوستم چنگیز خواسته بود زمانیکه جوان افغان را از خودرو پیاده می کنم یک بسته پول از برادرش تحویل بگیرم و از ماجرای آدم ربایی بی خبر هستم.
ماموران در گام بعدی با راهنمایی مرد مسافرکش به محل سوار کردن جوان افغان در شهریار رفته و پس از تحت نظر قرار دادن باغی که این جوان افغان در آن زندانی بود عملیات دستگیری برای دیگر اعضای این باند کلید زده شد.


عصر پنج شنبه ماموران با دستور قضایی وارد باغ مخوف در شهریارشده و پس از دستگیری 2 نگهبان این باغ به بازرسی خانه ویلایی پرداختند که در یکی از اتاق ها با 2 جوان افغان که دست و پاهایشان بسته شده بود روبرو شدند.
ماموران در این مرحله پی بردند که این 2 جوان افغان 12 روز پیش پس از ورود به ایران به صورت قاچاقی در دام این گروگانگیران گرفتار شده اند و رییس باند که چنگیز نام دارد در انتظار دریافت پول برای رهایی گروگان هایش است.
بدین ترتیب 2 نگهبان افغان و راننده خودرو پیش روی مردان افغان قرار گرفتند ومشخص شد که راننده خودرو نیز یک روز آنها را به باد کتک گرفته و در ماجرای آدم ربایی نقش داشته است.
2 نگهبان افغان که به سختی فارسی حرف می زدند ادعا کردند که چنگیز به آنها پول می داد تا از طعمه هایش که به صورت قاچاقی وارد ایران شده اند مراقبت کنیم.
در گام بعدی یکی از مردان افغان که 12 روز در اسارتگاه باغ شهریار زندانی بود گفت: پس از اینکه به صورت قاچاق وارد ایران شدم سوار بر خودرویی که یک مرد راننده آن بود شده و به سمت تهران حرکت کردیم که راننده مرموز مرا به این باغ رساند و داخل اتاقی زندانی شدم و در تماس با خانواده ام متوجه شدم که مرد ایرانی که چنگیز نام دارد درخواست 5 میلیون تومان برای آزادی ام داده است.
ماموران در تجسس های پلیسی از 2 نگهبان افغان پی بردند در گذشته نیز طعمه های دیگری به همین شیوه و شگرد ربوده شده اند که مرد گروگانگیر پس از گرفتن پول طعمه هایش را آزاد کرده است اما طعمه های این آدم رباها به خاطر اینکه به صورت قاچاق وارد ایران شده بودند از ترس اینکه خودشان نیز دستگیر می شوند به پلیس مراجعه نکرده اند.
بنا به این گزارش، بازپرس آرش سیفی در این مرحله با توجه به فرار سردسته این باند آدم ربا دستور داد تا تیمی ازماموران پلیس اگاهی تهران برای دستگیری این متهم فراری وارد عمل شوند.به گزارش رکنا، صبح چهارشنبه سوم شهریور ماه سال جاری مردی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از ماجرای یک آدم ربایی میلیونی پرده برداشت.
این مرد به بازپرس آرش سیفی در شعبه چهارم دادسرای ناحیه 27 تهران گفت: چند روز پیش برادرم به صورت قاچاقی از افغانستان به ایران آمد و پس از عبور از مرز ایران سوار بر خودرویی به سمت تهران حرکت کرد و در حالی که منتظر بودیم برادرم با من تماس بگیرد و او را به خانه خودم ببرم با تماس عجیبی روبرو شدم.
وی افزود: مردی در تماس با موبایلم ادعا کرد که برادرم در اسارتگاهش گروگان گرفته و باید برای رهایی اش 5 میلیون تومان به آنها بپردازم.
بدین ترتیب تیمی ازماموران پلیس ویژه برای رهایی گروگان افغان وارد عمل شدند و ماموران با آموزش های ابتدایی به این مرد افغان قرار ملاقاتی را برای پرداخت پول درخواستی گروگانگیران و رهایی طعمه شان برنامه ریزی کردند.
صبح پنج شنبه 4 شهریور ماه برادر طعمه آدم رباها با در دست داشتن بسته ای در محل قرار ملاقات در خیابان پیروزی حاضر شد و این در حالی بود که ماموران در چند تیم عملیاتی در محل را تحت نظر داشتند.
ساعت 11 صبح یک خودروی پراید در محل قرار حاضر شد و در صندلی عقب این خودرو جوان افغان با دستان بسته نشسته بود.
در ادامه وقتی راننده خودرو جلوی پای مرد افغان قرار گرفت و در انتظار گرفتن بسته پول بود ماموران دست به کار شده و در اقدامی غافلگیرانه راننده خودرو را دستگیر و جوان افغان را از چنگ آدم رباها نجات دادند.
در این مرحله راننده خودرو که حمیدرضا نام دارد ابتدا خود را از ماجرای گروگانگیری بی اطلاع معرفی کرد و به ماموران گفت: برای تامین هزینه های زندگی ام با خودروی پراید مسافرکشی می کنم که صبح امروز یکی از دوستانم که مسافرکش است از من خواست تا این مرد افغان را در شهریار سوار بر خودرویم کرده و به منطقه پیروزی برسانم.
وی افزود: دوستم چنگیز خواسته بود زمانیکه جوان افغان را از خودرو پیاده می کنم یک بسته پول از برادرش تحویل بگیرم و از ماجرای آدم ربایی بی خبر هستم.
ماموران در گام بعدی با راهنمایی مرد مسافرکش به محل سوار کردن جوان افغان در شهریار رفته و پس از تحت نظر قرار دادن باغی که این جوان افغان در آن زندانی بود عملیات دستگیری برای دیگر اعضای این باند کلید زده شد.
عصر پنج شنبه ماموران با دستور قضایی وارد باغ مخوف در شهریارشده و پس از دستگیری 2 نگهبان این باغ به بازرسی خانه ویلایی پرداختند که در یکی از اتاق ها با 2 جوان افغان که دست و پاهایشان بسته شده بود روبرو شدند.
ماموران در این مرحله پی بردند که این 2 جوان افغان 12 روز پیش پس از ورود به ایران به صورت قاچاقی در دام این گروگانگیران گرفتار شده اند و رییس باند که چنگیز نام دارد در انتظار دریافت پول برای رهایی گروگان هایش است.
بدین ترتیب 2 نگهبان افغان و راننده خودرو پیش روی مردان افغان قرار گرفتند ومشخص شد که راننده خودرو نیز یک روز آنها را به باد کتک گرفته و در ماجرای آدم ربایی نقش داشته است.
2 نگهبان افغان که به سختی فارسی حرف می زدند ادعا کردند که چنگیز به آنها پول می داد تا از طعمه هایش که به صورت قاچاقی وارد ایران شده اند مراقبت کنیم.
در گام بعدی یکی از مردان افغان که 12 روز در اسارتگاه باغ شهریار زندانی بود گفت: پس از اینکه به صورت قاچاق وارد ایران شدم سوار بر خودرویی که یک مرد راننده آن بود شده و به سمت تهران حرکت کردیم که راننده مرموز مرا به این باغ رساند و داخل اتاقی زندانی شدم و در تماس با خانواده ام متوجه شدم که مرد ایرانی که چنگیز نام دارد درخواست 5 میلیون تومان برای آزادی ام داده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
نرم افزار موبایل
-
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
نیان
۰
۰
1111
-
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
متن خبر 2 بار كپی شده
۰
۰
yuohan
-
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
نویسنده مطلب جریمه شده گویا گفتن از روش جند بار بنویسه
۰
۰
yaali110
-
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
دقت فرمایید چند دفعه تیتر ورود یك جوان افغان به داخل كشور بصورت قاچاق را باید بخوانیم ماموران محترم كجایند؟
درضمن جام جم عزیز این مطلب را از اول تا اخر بخوان ببین چكار كرده ای
۰
۰
شیوای بلخی
-
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
اتباع غیرمجاز و مجرد عامل بسیاری ازقتل ها هستندومحكوم است وباید مجازات بشن اما نباید به سایراتباع وحقوق قانونی وجهانی پناهندگان معترض شد
۰
۰
نیما
-
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
مگه ماحقوق ومنطق ودین و ایمون سرمون میشه .مانژادایرانی میخوایم افغانیا باید برن
شیوای بلخی
-
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
چرا ما افغانیها بصورت قاچاقی وارد كشور دیگران میشویم ، این كار یك نوع دزدی است و افغانیهایی كه وارد كشور دیگران بصورت قاچاقی میشوند دزد هستند ، همه افغانیها باید بروند
۰
۰

یادداشت

بیشتر
نقش‌ فضای‌ شهری ‌در‌ جرایم

نقش‌ فضای‌ شهری ‌در‌ جرایم

وقوع یک قتل، متاثر از عوامل مختلفی است. بر‌اساس مکتب شیکاگو میان منطقه زندگی افراد و قشر و طبقه آنان با جرم رابطه وجود دارد.

فاصله انگیزه‌ها

فاصله انگیزه‌ها

جرم‌شناسان در مورد رویکرد خود در مورد قتل عمدی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند و در‌خصوص انگیزه‌ها، روش‌های انجام قتل و عنصر روانی مرتکب تقسیم‌بندی‌هایی انجام داده‌اند.

داستان دستبند و داس

داستان دستبند و داس

راضیه غفاری در رابطه با قتل رومینا اشرفی یادداشتی در اختیار جام جم قرار داده که در ادامه می خوانید.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر