• آقای خاص موسیقی پاپ 37 ساله شد +گلچینی از آثار ماندگار

  • معاون رئیس‌ جمهور آمریکا:

    ترامپ هیچ آشنایی با طبقه متوسط جامعه ندارد

چندرسانه ای