در این موقع که برای مجلس موسسان نمایندگانی انتخاب و اعزام می​شوند مقتضی است در کلیه نقاط مراقبت کامل به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچکدام انتخاب نشوند...
کد خبر: ۸۰۱۷۳۳
دموکراسی به سبک و سیاق رضا میرپنج/ سند

۱۹ آبان ۱۳۰۴
متحد المآل
در این موقع که برای مجلس موسسان نمایندگانی انتخاب و اعزام میشوند مقتضی است در کلیه نقاط مراقبت کامل به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچکدام انتخاب نشوند :
مشیر الدوله - موتمن الملک - مستوفی الممالک - تقی زاده - میرزا حسینخان علائی - مصدق السلطنه - حاجی میرزا یحیی دولت آبادی - ملک الشعرا - نصره الدوله - عباس میرزا سالار لشکر - محمد ولی میرزا - سید حسن مدرس - حاجی میرزا عبدالوهاب همدانی - آقا مصطفی بهبهانی - زعیم - حاج میرزا احمد خان اتابکی میر معظم - میرزا سید احمد بهبهانی - سید حسن اجاق - میرزا حسینخان اسفندیاری - سردار نصرت
رئیس ارکان حرب کل قشون

منبع: سایت جوان و تاریخ

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها