تشکل‌های عالی کارگری کشور ۲۲ پیشنهاد برای تدوین پیش نویس قطعنامه ارائه کرده و خواستار بازتعریف ۳ نوع قرارداد کار و همچنین حذف فاصله بین مزد و معیشت نیروی کار شدند.
کد خبر: ۷۹۲۲۴۹
۲۲ پیشنهاد برای بهبود معیشت نیروی کار

تشکل‌های عالی کارگری ایران در نامه ای به معاون وزیر کار، پیشنهادات خود را برای تدوین پیش نویس قطعنامه ششمین همایش ملی کار اعلام کردند.

در این نامه آمده است: با توجه به جلسه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ و پس از تشکیل جلسه مشورتی سه جانبه بین تشکل های عالی کارگری کشور (مجمع عالی نمایندگان - شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران) موارد ذیل جهت بهره برداری در تنظیم پیش نویس قطعنامه ارائه می شود.

الف) برنامه ملی کار شایسته

۱- تقویت و توانمندسازی نهادهای سه جانبه به ویژه نهادهای کارگری - کارفرمایی به منظور کیفی نمودن فعالیت ها و گسترش سطح پوشش خدمات، همچنین ارتقاء مکانیسم سه جانبه گرایی و بهبود گفتگوهای اجتماعی با رعایت توازن در مشارکت آنها.

۲- احیای شورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر ترکیب واقعی سه جانبه (دولت - کارگر - کارفرما)، همچنین حفظ استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی از طریق صیانت از منابع سازمان به ویژه در شرکت های تحت پوشش آن و پرداخت سریع مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت به منظور حفظ توان ارائه حمایت های قانونی از بیمه شدگان (شاغل و مستمری بگیر).

۳- فراهم کردن ساز و کار مناسب برای الحاق کار به کنوانسیون های ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ سازمان بین المللی کار (آزادی حق تشکل، حق مذاکرات جمعی و سن کار).

۴- به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراضات صنفی کارگران با فراهم کردن بستر مناسب در قوانین مربوطه.

۵- اجرای کامل و دقیق قوانین حوزه کسب و کار در راستای توسعه اشتغال به ویژه قوانین کار و تامین اجتماعی و اصلاح و بازنگری کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری در حوزه روابط کار که مغایر نص صریح قوانین مربوطه می باشد.

۶- تدوین لایحه کار شایسته و به تصویب رساندن آن به منظور اجرایی شدن اهداف و راهبردهای آن.

۷- ایجاد هماهنگی بر نحوه فعالیت سازمان های حمایتی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات همچنین توسعه حمایت های اجتماعی از طریق تخصیص ردیف بودجه خاص از سوی مجلس شورای اسلامی در زمینه برقراری حمایت های اجتماعی از اقشار آسیب پذیر برای فقرزدایی از سه دهک پایین جمعیتی (قابلیتی و چند بعدی)

۸- اهتمام به رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار و استانداردسازی محیط های کسب و کار.

ب- بهبود فضای کسب و کار

۱- تنظیم اصلاحیه ماده ۷ قانون کار به منظور تعریف دقیق کار موقت، دائم و معین در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران و افزایش انگیزه نیروی کار.

۲- واقعی کردن مزد با معیشت کارگران با بهره مندی از مکانیسم های بهره وری در راستای ایجاد تعهد و انگیزه کار.

۳- فراهم کردن ساز و کار برای اجرای سیاست های سند حمایت از تولید ملی.

۴- مقابله جدی با قاچاق کالا و واردات بی رویه کالا به منظور حمایت از تولید ملی.

۵- ایجاد امنیت در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور ایجاد رونق در کسب و کار.

۶- اصلاح سیستم بانکی و حراست از منابع بانکی و تثبیت نرخ ارز و ممانعت از پولشویی در راستای بهبود فضای کسب و کار.

ج) فرهنگ کار و تعاون

۱- تسری آموزش های فرهنگ کار، کارآفرینی و مهارتی از سطوح دبستان به بالا و بازنگری در محتوی آموزشی رشته‌های دانشگاهی در راستای مرتبط نمودن رشته های دانشگاهی با بخش صنعت، خدمات و کشاورزی.

۲- ترویج فرهنگ کار و کسب روزی حلال در بنگاه های اقتصادی.

۳- تقویت حمایت های اجتماعی از زنان و فرهنگ سازی در کشور برای حضور زنان در مدیریت حوزه های کسب و کار و نهادهای اجتماعی به ویژه کارگری - کارفرمایی.

۴- ضرورت اقدام در جهت رفع تحریم سازمان بین المللی کار علیه کارگران و کارفرمایان کشور به منظور تبادل کمک‌های فنی و بسط آموزش.

۵- تلاش در جهت انعکاس مفاد قطعنامه ششمین همایش ملی کار در برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.

۶- بازبینی مقررات بخش تعاون در راستای رفع موانع انسدادی در چارچوب توانمندسازی تعاونی ها با رویکرد افزایش بهره وری و تخصصی نمودن مدیریت تعاونی ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار

۷- توسعه فرهنگ تعاون و ایجاد انسجام عملکردی بین تعاونی های کشور.

۸- تقویت تعاونی های جدید از جمله دانش بنیان، فراگیر ملی، سهامی عام همچنین تعاونی های کشاورزی در راستای کمک به اقتصاد کشور برای رسیدن به توسعه پایدار.(مهر)

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها