بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای مسکن اجاری در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 92 معادل 19 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۷۳۹۷۸۲
شاخص بهای اجاره مسکن 19 درصد رشد کرد

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 154.2رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.8 درصد افزایش نشان می دهد.

این شاخص در دوازده ماه منتهی به شهریور 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 92 معادل 19 درصد افزایش داشته است.

بیشترین و کمترین اجاره مسکن

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه قبل در تمام استان های کشور افزایش یافت، بیشترین میزان افزایش متعلق به استان آذربایجان غربی معادل 7.8 درصد بود و استان های فارس و اصفهان به ترتیب با 5.9 و 5.8 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل 1.8 درصد بود و استان های خراسان جنوبی و بوشهر هر یک با 2 درصد در رده بعدی قرار گرفتند، ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل 3.3 درصد افزایش داشت.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 153.9 رسید که نسبت به سه ماه قبل برابر 4.2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 92 معادل 19.3 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه دوم سال جاری به عدد 152.1 رسید و معادل 3.8 درصد بالاتر از شاخص مذکور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزایش این شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.6 درصد بوده است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 92 معادل 17.2 درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 163.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.6 درصد افزایش یافت.

این شاخص در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 92 معادل 21.2 درصد افزایش را نشان می دهد.(ایرنا)

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
ایستاده در سیل

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

همه زنده زنده سوختند

نصرت‌الدین نصراللهی تنها شاهد حادثه سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ، از آن روز می‌گوید

همه زنده زنده سوختند

نیازمندی ها