راه‌اندازی یک کسب و کار

شبکـه اجتماعی رژیمـی‌ها

این روزها بازار شبکه‌های اجتماعی داغ است و هر هفته خبر راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی جدید را می‌شنویم. شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان اغلب تفاوت خاصی با هم نداشته و امیدوار هستند از اقبال مردم برخوردار شوند و سری در سرها بلند کنند.
کد خبر: ۶۹۵۵۱۷
شبکـه اجتماعی رژیمـی‌ها
اما واقعیت چیست؟ معمولا وقتی افراد در شبکه اجتماعی خاصی عضو هستند، دوستان خود را یافته و روابط خود را در آن فضا تعریف می‌کنند. خیلی بعید است همزمان در شبکه اجتماعی دیگری نیز فعالیت داشته باشند، مگر این‌که نکته‌ای برای آنها جالب به نظر رسیده و به ارزشی فراتر از آنچه دریافت می‌کردند، برسند.

شبکه‌های اجتماعی تخصصی که برای گروهی خاص و هدفی مشخص شکل گرفته‌اند، در دنیا جایگاه خوبی پیدا کرده‌اند. امروز ایده‌ای برای راه اندازی یک شبکه اجتماعی مخصوص رژیمی‌ها و افرادی که به دنبال تناسب اندام هستند، معرفی می‌کنیم. قبل از معرفی ایده، نکته دیگری را اضافه کنیم که شبکه‌های اجتماعی تخصصی بر مبنای نیازهای مشترک شکل می‌گیرد. برای مثال افرادی که می‌خواهند به سربازی بروند، پشت کنکوری‌ها یا مادران حامله و...، نیازها و پرسش‌هایشان نقاط مشترک آنهاست.

تا حالا برای داشتن یک رژیم غذایی تصمیم گرفته‌اید؟ یا اندامتان کاملا متناسب است و سلامت در درونتان موج می‌زند و اعتماد به نفستان ستودنی است؟ به هر حال از کسانی که تاکنون رژیم غذایی در پیش گرفته‌اند. بپرسید با چه مشکلاتی مواجه هستند. یکی از نکات مشترک، جایگزینی غذاهای رژیمی است. مهم‌تر از باشگاه رفتن و این دست کارها این است که یک همراه (یا همان پایه) لازم دارد. احتمالا اگر رژیم گرفتن را تجربه نکرده‌اید، تصمیم رفتن به باشگاه را برای تناسب اندام تجربه کرده‌اید، نه ؟

این شبکه اجتماعی یعنی شبکه اجتماعی برای رژیم و تناسب اندام، شما را در برابر دوستانتان مسئول می‌کند، زیرا براساس تصمیم شما که اکنون وزنتان چقدر است و تصمیم دارید چه میزان شود، پیغامی برای دوستانتان نمایش خواهد داد و سبب می‌شود جدی‌تر پیگیر باشید.

در شبکه‌های اجتماعی از جمله لینکدین معمولا دوستان بر اساس مشترکاتی مانند محل کارهای مشترک، همکاری‌های شغلی، دانشجویی و... به هم معرفی می‌شوند. در این شبکه‌های اجتماعی افراد براساس تصمیم‌های مشترک به هم معرفی می‌شوند، به طور مثال اگر شما 92 کیلو وزن دارید و می‌خواهید ده کیلو از آن را کم کنید، به شما افرادی معرفی می‌شود که قرار است ده کیلو از وزن خود را در مدت دو ماه کم کنند. از این طریق می‌توانید دغدغه‌ها و پرسش‌های مشترک را طرح کنید. (درضمن قرار نیست فقط یک دوست با دغدغه مشترک شما وجود داشته باشد. می‌توانید دوستان بیشتری داشته باشید تا پنج فکر، بهتر از یک فکر باشد و منطقی‌تر هم به نظر برسد). یکی دیگر از عوامل موفقیت در این‌گونه تصمیم‌ها، رقابت یا به اصطلاح کل‌کل است. در این شبکه اجتماعی می‌توان موفقیت افراد با تصمیم مشترک را روی نموداری با خط پایان نمایش داد. مثلا شخصی جلوتر از شماست، زیرا هم ورزش می‌کند و هم رژیم غذایی‌اش را پیوسته رعایت می‌کند، پس باید تلاش‌تان را بیشتر کنید.

این شبکه اجتماعی می‌تواند فقط ویژه افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند، نباشد و برای آنها که اهل تناسب اندام هستند نیز کاربرد داشته باشد. آن‌وقت سیستم پیشرفته‌تر شده و می‌تواند مربی‌هایی نیز داشته باشد. این مربی‌ها به پرسش‌ها پاسخ داده، پیشرفت شما را دیده و برای بهبود روند پیشرفت‌تان نظرشان را بدهند.

در اینجا این ایده به طور کلی معرفی شد و آنچه اهمیت دارد، روی آوردن به شبکه‌های اجتماعی تخصصی است، زیرا شبکه‌های اجتماعی عمومی با هدر دادن زمان و غیر هدفمند بودن، کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهند شد و شبکه‌های اجتماعی تخصصی با هدفی مشخص و روشن جایگزین آنها می‌شود.

راه‌اندازی یک کسب و کارشبکـه اجتماعی رژیمـی‌هااین روزها بازار شبکه‌های اجتماعی داغ است و هر هفته خبر راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی جدید را می‌شنویم. شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان اغلب تفاوت خاصی با هم نداشته و امیدوار هستند از اقبال مردم برخوردار شوند و سری در سرها بلند کنند.

اما واقعیت چیست؟ معمولا وقتی افراد در شبکه اجتماعی خاصی عضو هستند، دوستان خود را یافته و روابط خود را در آن فضا تعریف می‌کنند. خیلی بعید است همزمان در شبکه اجتماعی دیگری نیز فعالیت داشته باشند، مگر این‌که نکته‌ای برای آنها جالب به نظر رسیده و به ارزشی فراتر از آنچه دریافت می‌کردند، برسند.

شبکه‌های اجتماعی تخصصی که برای گروهی خاص و هدفی مشخص شکل گرفته‌اند، در دنیا جایگاه خوبی پیدا کرده‌اند. امروز ایده‌ای برای راه اندازی یک شبکه اجتماعی مخصوص رژیمی‌ها و افرادی که به دنبال تناسب اندام هستند، معرفی می‌کنیم. قبل از معرفی ایده، نکته دیگری را اضافه کنیم که شبکه‌های اجتماعی تخصصی بر مبنای نیازهای مشترک شکل می‌گیرد. برای مثال افرادی که می‌خواهند به سربازی بروند، پشت کنکوری‌ها یا مادران حامله و...، نیازها و پرسش‌هایشان نقاط مشترک آنهاست.

تا حالا برای داشتن یک رژیم غذایی تصمیم گرفته‌اید؟ یا اندامتان کاملا متناسب است و سلامت در درونتان موج می‌زند و اعتماد به نفستان ستودنی است؟ به هر حال از کسانی که تاکنون رژیم غذایی در پیش گرفته‌اند. بپرسید با چه مشکلاتی مواجه هستند. یکی از نکات مشترک، جایگزینی غذاهای رژیمی است. مهم‌تر از باشگاه رفتن و این دست کارها این است که یک همراه (یا همان پایه) لازم دارد. احتمالا اگر رژیم گرفتن را تجربه نکرده‌اید، تصمیم رفتن به باشگاه را برای تناسب اندام تجربه کرده‌اید، نه ؟

این شبکه اجتماعی یعنی شبکه اجتماعی برای رژیم و تناسب اندام، شما را در برابر دوستانتان مسئول می‌کند، زیرا براساس تصمیم شما که اکنون وزنتان چقدر است و تصمیم دارید چه میزان شود، پیغامی برای دوستانتان نمایش خواهد داد و سبب می‌شود جدی‌تر پیگیر باشید.

در شبکه‌های اجتماعی از جمله لینکدین معمولا دوستان بر اساس مشترکاتی مانند محل کارهای مشترک، همکاری‌های شغلی، دانشجویی و... به هم معرفی می‌شوند. در این شبکه‌های اجتماعی افراد براساس تصمیم‌های مشترک به هم معرفی می‌شوند، به طور مثال اگر شما 92 کیلو وزن دارید و می‌خواهید ده کیلو از آن را کم کنید، به شما افرادی معرفی می‌شود که قرار است ده کیلو از وزن خود را در مدت دو ماه کم کنند. از این طریق می‌توانید دغدغه‌ها و پرسش‌های مشترک را طرح کنید. (درضمن قرار نیست فقط یک دوست با دغدغه مشترک شما وجود داشته باشد. می‌توانید دوستان بیشتری داشته باشید تا پنج فکر، بهتر از یک فکر باشد و منطقی‌تر هم به نظر برسد). یکی دیگر از عوامل موفقیت در این‌گونه تصمیم‌ها، رقابت یا به اصطلاح کل‌کل است. در این شبکه اجتماعی می‌توان موفقیت افراد با تصمیم مشترک را روی نموداری با خط پایان نمایش داد. مثلا شخصی جلوتر از شماست، زیرا هم ورزش می‌کند و هم رژیم غذایی‌اش را پیوسته رعایت می‌کند، پس باید تلاش‌تان را بیشتر کنید.

این شبکه اجتماعی می‌تواند فقط ویژه افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند، نباشد و برای آنها که اهل تناسب اندام هستند نیز کاربرد داشته باشد. آن‌وقت سیستم پیشرفته‌تر شده و می‌تواند مربی‌هایی نیز داشته باشد. این مربی‌ها به پرسش‌ها پاسخ داده، پیشرفت شما را دیده و برای بهبود روند پیشرفت‌تان نظرشان را بدهند.

در اینجا این ایده به طور کلی معرفی شد و آنچه اهمیت دارد، روی آوردن به شبکه‌های اجتماعی تخصصی است، زیرا شبکه‌های اجتماعی عمومی با هدر دادن زمان و غیر هدفمند بودن، کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهند شد و شبکه‌های اجتماعی تخصصی با هدفی مشخص و روشن جایگزین آنها می‌شود. (ضمیمه کلیک)

سجاد تقی‌زاده بهجتی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها