این خبر در صورت صحت می تواند استقلالی ها را قبل از بازی با تراکتورسازی شارژ کند.
کد خبر: ۶۶۱۰۳۱
پاسپورت رحمتی تحویل فدراسیون شد