مرکز آمار ایران اعلام کرد:

رشد 40 درصدی تورم در اسفند ۹۱

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور (شاخص تورم) در اسفند ماه 1391 براساس سال پایه (100=1381) به عدد 601.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.0 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۵۶۷۵۰۹
رشد 40 درصدی تورم در اسفند ۹۱

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور (شاخص تورم) در اسفند ماه 1391 براساس سال پایه (100=1381) به عدد 601.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.0 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

میزان رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1391 (نرخ تورم) نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1390، 31.5 درصد بوده است.

در اسفند ماه سال 1391 شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به رقم 895.6 رسید که نسبت به ماه قبل 6.7 درصد افزایش و نسبت ماه مشابه سال قبل 58.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گروه شاخص‌های «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه» با 4.5، «دخانیات» با 4.1، «ماهی‌ها و صدف‌داران» با 5.7، «نان و غلات» با 5.1، «روغن‌ها و چربی‌ها» با 1.0، «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» با 4.1، «قند و شکر و شیرینی‌ها» با 1.4  درصد، «گوشت قرمز و سفید و فراورده‌های آنها» با 9.4، «سبزی‌ها و حبوبات» با 11.3، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با 1.7، «میوه و خشکبار» با 2.9 درصد، نسبت به ماه قبل با افزایش مواجه بوده است.

در اسفند ماه سال 1391 شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات به عدد 493.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ذیل به تفصیل گروه‌های اقلام غیرخوراکی‌ها و خدمات توضیح داده می‌شود».

شاخص گروه پوشاک و کفش در اسفند ماه مورد بررسی به عدد 436.7 رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 49.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گروه شاخص پوشاک در ماه مورد بررسی به عدد 436.7 رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 49.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص انواع کفش در این ماه به عدد 386.8 رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 47.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه پوشاک و کفش 35.8 درصد است.

در ماه مورد بررسی شاخص این گروه به عدد 566.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.9 درصد است.

شاخص قیمت مسکن در این ماه به عدد 518.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.5 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در این ماه به عدد 934.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص این گروه در ماه مورد بررسی به عدد 455.1 رسید که نسبت به ماه قبل 4.0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 62.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 38.2 درصد می‌باشد.

در این گروه شاخص مبلمان و اثاث، فروش و سایر کف‌پوش‌ها با 2.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 389.6، شاخص وسایل عمده برقی و غیربرقی (بادوام) با 3.7 درصد افزایش به عدد 395.8 و انواع ظروف غذاخوری و سایر لوازم خانگی با 5.1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم 440.5 رسیده است. شاخص لوازم پارچه‌ای خانگی (کم‌دوام) با 3.9 درصد رشد نسبت به ماه قبل به عدد 462.6 و شاخص هزینه تعمیر، نصب و اجاره وسایل برقی و غیربرقی با 2.0 درصد نسبت به ماه قبل به عدد 425.8 و شاخص ابزار و تجهیزات منزل و باغ با 3.5 درصد رشد ماهانه به عدد 392.0 رسیده‌اند. همچنین شاخص وسایل کوچک برقی (کم‌دوام) با 5.0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 392.4 رسیده است.

شاخص گروه بهداشت و درمان در ماه مورد بررسی به عدد 431.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 22.3 درصد بوده است. در این گروه عدد شاخص محصولات، وسایل و لوازم پزشکی با رشد 1.3 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 398.1 و شاخص خدمات پزشکی و درمانی با 0.7 درصد رشد ماهانه به عدد 440.9 رسید.

در ماه مورد بررسی شاخص گروه حمل‌ونقل به عدد 366.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص‌ حمل‌ونقل در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 22.1 درصد بوده است.

شاخص قیمت گروه ارتباطات در ماه مورد بررسی 159.4 است که نسبت به ماه قبل از 0.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.6 درصد افزایش داشته است میزان افزایش شاخص ارتباطات در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.0 درصد بوده است.

شاخص قیمت گروه تفریح و فرهنگ در ماه مورد بررسی عدد 375.6 می‌باشد که نسبت به ماه قبل 3.8 درصد و نسبت به ما مشابه سال قبل 54.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 39.3 درصد بوده است.

شاخص قیمت گروه آموزش در ماه مورد بررسی به عدد 235.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.7 درصد بوده است.

شاخص قیمت هتل و رستوران در ماه مورد بررسی به رقم 517.9 رسید که نسبت به ماه قبل 2.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش شاخص این گروه طی 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.0 درصد بوده است.

شاخص قیمت خدمات تهیه و ارائه غذا در اسفند ماه 1391 به عدد 550.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.2 درصد افزایش داشت.

شاخص گروه خدمات تأمین جا به عدد 381.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت کالاها و خدمات متفرقه در اسفند ماه 1391 به عدد 1131.5 رسید که نسبت به ماه قبل 4.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش شاخص قیمت این گروه در طی 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 68.7 درصد بوده است.

در این گروه شاخص قیمت خدمات شخصی در اسفند ماه سال 1391 به عدد 558.0 رسید که نسبت به ماه گذشته 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص لوازم برقی برای خدمات شخصی عدد 321.6 می‌باشد که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است.

در اسفند ماه سال 1391 شاخص کل کالاها و شاخص کل خدمات به ترتیب به اعداد 704.5 و 475.1 رسیده‌اند که به ترتیب نسبت به ماه قبل 4.3 و 0.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 52.9 و 22.8 درصد افزایش نشان می‌دهند. درصد تغییرات این دو گروه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 41.0 و 18.9 درصد بوده است.(فارس)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱
اكبر
Netherlands
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۰
۰
۰
وای به حال رئیس جمهور آینده ، كه باید جلوی این تورم قد علم كند ، این تورم را باید به مدیریت دولت نهم و دهم تبریك گفت .
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها