انجمن علمی دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

همایش سیاست گذاری فضای مجازی

تحقق رشد سالانه ۵/۵ درصدی اقتصاد ایران در دولت سیزدهم

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که میانگین رشد اقتصادی ۵/۵ درصد در سه سال گذشته است، گفت: رشدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بیش‌ از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.
کد خبر: ۱۴۶۱۳۲۶
 
سیدعلی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیراقتصاد بامقایسه سه سال دولت سیزدهم باسه سال پایانی دولت قبل در شاخص‌های اقتصادی اظهار کرد: عمده موفقیت‌های دولت سیزدهم در بخش واقعی اقتصاد بوده است؛ عمدتا در حوزه رشد اقتصادی، کاهش نرخ فقر، نرخ بیکاری و... .وی افزود:درسه سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲درصد بود، در صورتی که در سه سال ابتدایی دولت، مثبت ۵.۵درصد میانگین رشد اقتصادی بوده است.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت در سه سال پایانی دولت قبل ۱.۱درصد بود، در حالی که میانگین رشد اقتصادی در سه سال ابتدایی دولت اخیر ۴.۷درصد بوده است؛ همچنین میانگین نرخ بیکاری در سه سال پایانی دولت قبل ۱۰.۸درصد بود که در سه سال دولت سیزدهم میانگین نرخ بیکاری به ۸.۸درصد کاهش یافته است. روحانی اظهارکرد:درخصوص نرخ رشد سرمایه‌گذاری که شاخص بسیارمهمی است و ظرفیت رشد اقتصادی سال‌های بعد را نشان می‌دهد و ما دردهه ۹۰ وضعیت نامناسبی در این حوزه داشتیم؛ میانگین رشد سرمایه‌گذاری در سه سال پایانی دولت قبل، منفی ۱۳.۷درصد بوده و عملا هر سال از ارزش سرمایه‌مان کاسته می‌شد اما از این وضعیت منفی در دولت سیزدهم خارج شدیم و میانگین ۳.۸درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته‌ایم.وی تاکید کرد: البته این ارقامی که تحقق یافته، حتما بسیار کمتر از ظرفیت‌هایی است که اقتصاد ایران دارد و مجموعه‌ای از اقداماتی که در دولت آینده انجام خواهد شد که زیربنای بسیاری از آنها در دولت سیزدهم گذاشته شده، به افزایش نرخ‌های رشد خواهد انجامید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها