هرچند سرانه فضای آمورشی فارس به ۵.۹ رسیده اما این میانگین در سطح استان پراکندگی یکسانی ندارد و در بسیاری از ناحیه‌های آموزش و پرورش پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ کمبودی که در دومین سفر رئیس جمهور به فارس نیز مورد توجه قرار گرفت و اختصاص اعتبارات نوید بهبودی را در این زمینه می‌دهد.
کد خبر: ۱۴۲۹۴۹۰

 به گزارش جام جم آنلاین ،سرانه فضای آموزشی به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش‌آموزان اثر می‌گذارد چرا که امکان بحث و گفت‌وگوهای خلاق و پرسش و پاسخ در میان کلاس‌های شلوغ که گاه در کلانشهر شیراز از ۳۵ نفر نیز فراتر می‌رود چنانکه باید میسر نیست.

این وضعیت در بسیاری از ناحیه های ۵۹ گانه آموزش و پرورش فارس مشاهده می‌شود و ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی را در این استان روشن کرده است.

افتتاح روزانه ۴۰ کلاس درس در دولت سیزدهم

امروز سرانه فضای دانش‌آموزی در کشور ۵.۲ درصد است که البته با استانداردهای تعیین شده در کشور یعنی ۸.۴ فاصله دارد؛ دولت سیزدهم برای ارتقای سرانه آموزشی گام‌های موثری برداشته و البته خیرین نیک اندیش ایرانی نیز در این مسیر نقشی پررنگ دارند.

چنانکه رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرده در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ مدرسه و بالغ بر ۴۰ کلاس درس به بهره برداری می‌رسد.

به گفته حمیدرضا خان محمدی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم، پنجهزار و ۸۰۰ فضای آموزشی و پرورشی شامل ۲۷ هزار و ۸۰۰ کلاس درس، معادل سه و نیم میلیون مترمربع تحویل دانش‌آموزان شده است.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بر زمین مانده از ابتدا اولویت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مورد پروژه‌های آموزشی نیز به گفته معاون وزیر آمورش و پرورش نیازمند به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که البته با همت خیران و اعتبارات دولتی می‌تواند به سرانجام برسد.

نگاهی به سرانه آموزشی فارس

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس۹۴۱ هزار و ۲۰۴ دانش‌آموز این استان در بیش از ۴۵ هزار کلاس درس تحصیل می‌کنند.

بهبود سرانه آموزشی فارس از مسیر سفر استانی رئیس جمهور

اکنون میانگین سرانه آموزشی در فارس ۵.۹ درصد و فراتر از میانگین کشوری است اما به گفته مسئولان این فضاها از پراکندگی یکسانی در سطح استان برخوردار نیستند و در بسیاری از نواحی تا یک متر کمتر از این میانگین است.

بر اساس آماری که اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ارائه کرد شیراز، مرودشت، ششده و قره‌بلاغ و فرگ داراب بیشترین کمبود و نیاز را برای بازسازی و احداث مدرسه دارند.

کلانشهر شیراز در این زمینه با چالش مواجه است چرا که میانگین سرانه فضای دانش‌آموزی در ناحیه‌های چهارگانه این شهر کمتر از چهار و حتی در ناحیه سه آن به کمتر از سه نیز می‌رسد و جمعیت کلاس‌های درس به حدود ۴۰ نفر می‌رسد.

فرآیند رو به جلو در تقویت فضای آمورشی فارس

چنانکه گفته شد دولت سیزدهم توانسته با همکاری خیران مدرسه‌ساز طی ۲ سال بیش از ۲۷ هزار کلاس درس را تکمیل و به دانش آموزان ایرانی تقدیم کند، فارس نیز شاهد این روند سازندگی بوده است و به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان، طی ۲ سال اخیر ۴۰۰ پروژه آموزشی و پرورشی با اعتبار ۲۴ هزار میلیارد ریال در فارس ساخته شده که ۲۸۵ هزار متر مربع به فضای دانش‌آموزی فارس افزوده است.

براین اساس سهم فارس از کلاس‌های نوسازی که در ۲ سال اخیر میزبان دانش آموزان شده ۲ هزار و ۲۵۰ کلاس درس است؛ اما چنانکه محمود میرزایی گفته برای رسیدن همه ناحیه‌های آموزش و پرورش فارس به میانگین کشوری در تعداد مدرسه، نیازمند ۳۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هستیم.

ارمغان سفر دوم رئیس جمهور برای دانش‌آموزان فارسی

هرچند همواره خیران فارسی نقش پررنگی در ساخت و بهسازی مدرسه‌های این استان داشته‌اند و حدود نیمی پروژه‌های مدرسه‌سازی این استان با همکاری خیران اجرا می‌شود اما نمی‌توان از اهمیت اعتبارات دولتی برای این مشارکت‌های عمرانی چشم پوشید.

بهبود سرانه آموزشی فارس از مسیر سفر استانی رئیس جمهور

سفر دوم رئیس جمهور به فارس در ۱۹ و ۲۰ مهر ماه گذشته مصوبات قابل توجهی برای تکمیل و ساخت پروژه‌های آموزشی این استان داشته است و به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس از محل اعتبارات مصوب در این سفر استانی، بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال به ساخت، تکمیل و تجهیز پروژه‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان فارس اختصاص یافت.

این اعتبارات برای احداث مدارس استثنایی، بازسازی مدارس تخریبی و برچیدن مدارس سنگی و کانکسی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مشارکتی با خیران و دولتی و پروژه های نیمه تمام ورزشی و اردوگاه‌های دانش آموزی، تجهیز و استانداردسازی تجهیزات مدارس، ساخت هنرستان‌ها و دانشگاه فرهنگیان فارس صرف می‌شود.

محمود میرزایی گفت: براساس مصوبات سفر دوم رئیس جمهور و هیات دولت سیزدهم به فارس ۳۰۰ میلیارد ریال به ساخت ۲ مدرسه اوتیسم و استثنایی در شیراز اختصاص یافت که قرار است از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه و استانی تامین شود.

او با بیان اینکه اکنون فارس حدود ۶۰۰ پروژه نیمه تمام آموزشی دارد، افزود: در این سفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه های ملی و استانی تخریب، بازسازی و مقاوم سازی، محرومیت زدایی، مدارس نا ایمن و ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی اختصاص یافت که از محل‌های اعتباری سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، محرومیت زدایی و ستاد اجرایی فرمان امام تامین می‌شود.

میرزایی یکی دیگر از ارمغانهای این سفر برای بهبود فضای دانش آموزی فارس را اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خیرین عنوان کرد که تا ۱۴۰۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس اضافه کرد: در قالب مصوبات این دور سفر رئیس جمهور به فارس چهار هزار میلیارد ریال نیز برای احداث ۲۰ باب مدرسه ۱۲ کلاسه برای سایت‌های طرح اقدام ملی مسکن این استان اختصاص یافت.

در میان این مصوبه‌ها از بهبود زیرساخت‌های امکانات رفاهی، پرورشی و ورزشی دانش‌آموزان فارس نیز غفلت نشده و به گفته میرزایی یکهزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی و ۶۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل اردوگاه‌های دانش آموزی و درمانگاه فرهنگیان داراب و خانه معلم اقلید مصوب شده که در مورد اردوگاه‌ها اولویت به شهرستانهای اقلید و جهرم داده شده است.

تجهیز مدارس و بهبود و ایمنی امکانات سرمایشی و گرمایشی مدارس فارس نیز از دیگر تصمیمات نوید بخش این دور از سفر رئیس جمهور بود و آنطور که میرزایی گفت: از این محل ۷۰۰ میلیارد ریال برای تعمیر و بهسازی و احداث سرویس‌های بهداشتی و ۲ هزار میلیارد ریال برای استانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات مدارس و هنرستانهای استان اختصاص یافته است.

دید باز دولت سیزدهم در برابر نیاز فارس به هنرستان‌

طی سال‌های اخیر بویژه با تاکید رهبر معظم انقلاب مهارت آموزی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنها مورد توجه ویژه قرار گرفته و اثر آن در فارس به خوبی نمودار شده است طوری که سال گذشته ۳۷ درصد از دانش اموزان کلاس دهمی برای ادامه تحصیل خود رشته‌های فنی و حرفه و کار و دانش را برگزیدند و این رقم در سال تحصیلی جاری به یکباره چهار درصد افزایش یافت و رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش فارس آن را "بی‌نظیر" خواند.

اما یحیی علیرضاپور رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش فارس گفت هم اکنون با کمبود فضای آموزشی هنرستانی بویژه در شهرستان‌های پرجمعیت فارس مانند شیراز، کازرون، آباده، مرودشت و جهرم روبرو هستیم و با توجه به تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر مهارت آموزی و تغییر نگرش دانش‌آموزان در انتخاب این رشته‌ها باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

او گفت که هنرستان‌های موجود کلانشهر شیراز پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان در سال آینده نیست و در این شهرستان دست کم نیازمند احداث چهار هنرستان هستیم.

اکنون نگاهی به مصوبات آمورشی سفر دوم رئیس جمهور به فارس نشان می‌دهد که این نیازمندی مورد توجه قرار گرفته و اعتباراتی برای رفع آن در نظر گرفته شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسفارس در این ارتباط گفت: در قالب مصوبات این سفر استانی یکهزار میلیارد ریال برای احداث پنج باب هنرستان فنی و حرفه ای اختصاص یافته که چهار مورد در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز است.

بهبود سرانه آموزشی فارس از مسیر سفر استانی رئیس جمهور

به گفته میرزایی ۳۵۰ میلیارد ریال از این رقم از اعتبارات استانی تامین می‌شود، ۳۵۰ میلیارد از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه هزینه می‌شود و ۳۰۰ میلیارد نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اختصاص می‌یابد.

بیشتر بخوانید
ساخت ۴۰۰ پروژه آموزشی و پرورشی فارس در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم
کلاس های چند پایه تهدید یا فرصت ، فارس سه هزار و ۴۰۰ کلاس درس چند پایه دارد
تقویت زیرساخت‌های آموزشی فارس/ تحصیل ۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس نوساز
یکی دیگر از مصوبات شایسته توجه نیز اختصاص یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به احداث ساختمان آموزشی و خوابگاه متاهلی دانشگاه فرهنگیان فارس است که همواره از خواسته‌های آمورش و پرورش فارس بوده و البته روز گذشته نیز ارتقای آن بار دیگر مورد تاکید استاندار فارس قرار گرفت و یکی از خواسته های او از وزیر آموزش و پرورش بود.

مولدسازی، خیران، اعتبارات استانی و دولتی ضلع‌های ارتقای سرانه آموزشی فارس

با این همه هنوز برای تکمیل نیمه‌تمام‌های آموزشی فارس و پس از آن دست یافتن به استانداردهای تعریف شده در کشور، اعتبارات بیشتری نیاز است که با همت خیران، مولد سازی و تخصیص اعتبارات استانی به مرور محقق می‌شود.

آنطور که مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس گفت براساس مصوبه سفر استانی رئیس جمهور به فارس، در صورت تحقق منابع مولدسازی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام این استان با اولویت پروژه های خیرساز تا ۱۴۰۴ هزینه می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
عصر برده‌داران مجازی

گفت‌و‌گوی «جام‌جم» با فرزاد مؤتمن، در باب کتابخوانی و بازیگری‌اش در فیلم «خاطرات بندباز»

عصر برده‌داران مجازی

نیازمندی ها