جامعه مصرف‌گرا چیست؟
خطر بزرگ جامعه مصرفی

جامعه مصرف‌گرا چیست؟

خطر بزرگ جامعه مصرفی

توسعه ساختار فرهنگی راه درمان بیماری مصرف‌گرایی

برای ما راه حل برای ممانعت از توسعه جامعه مصرفی نه‌تنها اکراه از سرنوشت نکبت بار بحران تمدنی غرب بلکه تکلیفی ایمانی و الهی است که با سرشت آرمان اسلامی انقلاب ما وحدت درونی و ماهوی دارد. سوق جامعه سرمایه سالار مدرن غربی به سمت جامعه اسراف‌کار مصرفی، امری اجتناب ناپذیر بوده است.
برای ما راه حل برای ممانعت از توسعه جامعه مصرفی نه‌تنها اکراه از سرنوشت نکبت بار بحران تمدنی غرب بلکه تکلیفی ایمانی و الهی است که با سرشت آرمان اسلامی انقلاب ما وحدت درونی و ماهوی دارد. سوق جامعه سرمایه سالار مدرن غربی به سمت جامعه اسراف‌کار مصرفی، امری اجتناب ناپذیر بوده است.
کد خبر: ۱۴۰۲۸۶۰
نویسنده میر احمد میراحسان | نویسنده و پژوهشگر

کشورهای پیرامونی این نظام جهانی مثل ایران پهلوی هم ناگزیر در همین مسیر جامعه مصرف‌گرا به‌منظور تولید سود هرچه بیشتر برای سرمایه سالاران جهانی‌، نوکران و همدستان داخلی‌شان، پیش می‌رفتند. نکته دردناک در جوامع خود باخته و بیگانه از خویشتن خویش، نه‌تنهامصرف کالای مادی، بلکه حرص و آز مصرف کور و مقلدانه کالای فکری و فرهنگی جهان کفر و وکالای بی‌ایمانی است: خلع ید ازتفکر مستقل،و مصرف فکر و دانش حاضر آماده اربابان! هدف غایی عوام‌فریبانه در این جهان، تشکیل جامعه رفاه و لذت مادی ازمصرف انواع کالاها اعلام می‌شود اما این صورت علنی همان ماهیت نهان سود اندوزی عده‌ای معدود از سرمایه‌داران جهانی و تأمین منافع قدرت را مخفی کرده است. این ساختار عصیانی و دنیاگرا و کور، بی‌رحمانه علیه ساختار فطری انسان و فطرت طبیعت و محیط زیست، عمل می‌کند و مایه تبعیض و بی‌عدالتی است. در گفت‌وگوی حاضر بیشتر مصرف کورفرهنگ، تفکر، سبک زندگی، اخلاقیات فاسد و بی‌ایمانی‌های کشور کانونی و سرمایه سالاری بین‌المللی، به‌وسیله کشور پیرامونی و خصوصا ادامه یافتن این ساختار بردگی در ایران و زندگی اقشار مدرن مورد توجه است اما این مصرف فکر فقط با درک معنای مصرف‌گرایی جبری در نظام و ساختار سرمایه سالاری، مصرف‌گرایی در جامعه نمایشی و تبدیل همه چیز به کالایی که باید سود اربابان و رب النوع سرمایه جهانی و بت سیری ناپذیر نفس زیاده‌خواه را درنهایت تأمین کند، مقدور و قابل فهم است.
علت استمرار این مصرف برده‌وار و حریصانه کالای مادی و فرهنگی در میان ما البته حفظ نظم ساختاری پیرامونی است و حفظ این ساختار را باید در نفوذ بردگی اعتقادی در بخشی از قشرهای ممتاز نافذ در حکمرانی و عدم وفاداری و باور به ایمان وعقل الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمود امام (ره) و رهبر متقی انقلاب دانست. قشرهای بی‌باور در ساختار دچار بیماری مزمن، چه به‌عنوان قشر ممتاز رفرمیست و غربگرای حکمرانی و برنامه‌ریز توسعه و اداره کننده جامعه و چه قشر مدرن درون طبقات اجتماعی و به‌ویژه قشر تحصیلکرده غربگرا، نقش‌شان همین حفظ ساختار پیرامونی و ارکان و مبناهای آن است و با عملیات گوناگون محقق می‌شود مثل توسعه علم ذو دانش و دانشگاه مصرف کننده پیشنهادها و تفاسیر غرب، روی آوردن به مصرف تکنولوژی غیرمستقل، مناسبات پولی و ارزی وابسته، اقتصادی ناتوان و آویخته به سرمایه‌داری جهانی، گوش به‌فرمان نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی از نهاد‌های سیاسی تا اقتصادی، تا فرهنگی و بهداشتی و... عمل کردن، اینها از پایگاه‌های توسعه ساختار بیمار مصرف‌گرایی، رشد بی‌عدالتی، تبعیض و نگرش‌های مادی‌گرا و دنیاگر، همه وهمه ساز و کار این فاجعه ضدانقلابی است. مسیر مذکور نظام مصرفی در جامعه پیرامونی، ماهواره ضد انقلاب و تابع رخدادهای کشور مادر است که درباره‌اش بحث خواهم کرد. مانند دور باطل سقوط به‌مثابه رشد و انبوه‌سازی هر چه بیشتر مصرف کور، سرسام سیری‌ناپذیر مصرف در حد فاجعه، ستایش اشیا و بت کالاوحرص تصاحب پایان‌ناپذیر نو به نو، بازرتوزیع آسیب مصرفی و شهوت شیء پرستی، توسعه ایدئولوژی رفاه دنیوی، تبلیغات جنون بار تشویق حرص مصرف، به میدان آوردن جاذبه‌های جنسی زنان برای توسعه مصرف‌گرایی و... . اینها‌ نکات قابل گفت‌وگوی مقدماتی در باره خطر جامعه مصرفی میان ماست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها