رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: با همت و تلاش شبانه‌روزی مدیران و همکاران قضایی و اداری، تعداد پرونده‌های مختومه شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱معادل ۴ درصد رشد داشته است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: با همت و تلاش شبانه‌روزی مدیران و همکاران قضایی و اداری، تعداد پرونده‌های مختومه شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱معادل ۴ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۱۴۰۲۴۷۱

به گزارش جام جم آنلاین، یحیی جعفری با اشاره به تعداد بازدید‌های میدانی انجام شده از مجتمع‌های قضایی استان تهران در سال گذشته گفت: سه دور کامل از تمامی مجتمع‌های قضایی ۲۴ گانه تهران بازدید داشتیم.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده به صورت مستمر و میدانی به روش‌های متفاوت اعم از سرزده، از پیش اعلام شده، میز خدمت، نشست تخصصی با قضات بیش از ۷۲ مرتبه از مجتمع‌های قضایی بازدید داشتیم؛ در مجموع سه دور کامل از تمامی مجتمع‌های قضایی ۲۴ گانه تهران بازدید شد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: از جمله اهداف این بازدید‌ها می‌توان به افزایش نظارت بر زیر مجموعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریت مجتمع ها، بررسی عملکرد شعب، شنیدن مشکلات مراجعین و پیگیری خواسته‌های آنان، تقویت عملکرد و در نهایت حذف فاصله بین کارکنان قضایی و اداری با مدیریت و سهیم کردن نظر آنان در مدیریت امور جاری اشاره کرد.

جعفری در عین حال تصریح کرد: بیش از ۹۵۰ برنامه ملاقات مردمی برگزار شده است و به حداقل ۸۷ هزار نفر از مراجعان خدمت رسانی قضایی و حقوقی ارائه شده است.

وی با اشاره به تعداد ملاقات‌های مردمی صورت گرفته در سال گذشته نیز بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده در اشکال مختلف (استانی، ستاد محاکم و مجتمع‌ها)، دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه کنندگان در دفتر کار بصورت روزانه، هفتگی، میز‌های خدمت ویژه مساجد، نمار جمعه، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، در سال جاری به همراه معاونین ستادی و سرپرستان مجتمع‌های قضایی ۲۴ گانه تهران بیش از ۹۵۰ برنامه ملاقات مردمی برگزار شده است و به حداقل ۸۷ هزار نفر از مراجعان در این برنامه‌ها پاسخگویی و ارائه خدمت قضایی و حقوقی شده است.

هیئت ارزیابی ستاد محاکم به طور مستمر عملکرد مجتمع‌های قضایی را بررسی می‌کند

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره نحوه ارزیابی عملکرد مجتمع‌های قضایی نیز توضیح داد: به غیر از همکاری و تعامل مستمر با نهاد‌های نظارتی و ارزشیابی در سطح استان و دستگاه قضایی، در راستای سیاست‌های محاکم تهران در مسیر تحول و تعالی هیئت ارزیابی مجتمع‌های قضایی تهران را پیش بینی و ایجاد کرده ایم که در سال جاری بصورت میدانی با حضور سرپرستان مجتمع‌های قضایی، مدیران ستادی و کارشناسان قضایی، مالی، پشتیبانی و فرهنگی دو دوره از همه مجتمع‌های ۲۴ گانه تهران بصورت کمی و کیفی ارزیابی و بررسی عملکردی بعمل آورده اند.

وی با اشاره به نتیجه ارزیابی‌های صورت گرفته عنوان کرد: نتیجه آن شناسایی نقاط قوت و ضعف همکاران قضایی و اداری و ارائه راهکار‌های علمی و عملی در جهت پیشبرد اهداف پیشرو بوده است و در این همین مورد ۲۷۰ نفر از همکاران قضایی و اداری از طرف ستاد محاکم مورد تشویق قرار گرفتند. جلسات کمیته کاهش اطاله دادرسی در ستاد و مجتمع‌های قضایی به صورت مستمر در حال انجام است.

جعفری با اشاره به اقداماتی که در جهت کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است، بیان کرد: به صورت مستمر و هدفمند نشست‌های کمیته رفع اطاله دادرسی و جلسات هم اندیشی در همه مجتمع‌های قضایی حقوقی و برخی مجتمع‌های کیفری اجرا شده است که از این برنامه ها، جلسات متعدد با قضات هر مجتمع می‌باشد که در این برنامه، همکاران قضایی از رتبه و جایگاه آماری خود در بین شعب آن مجتمع و کل شعب تهران و همچنین شعب دادگستری استان، اطلاع پیدا می‌کند و موجب رقابت سالم می‌شود تا هر شعبه با مدیریت و برنامه ریزی به رشد و رتبه خود کمک کند.

افزایش تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران

وی درباره تعداد پرونده‌های وارده به محاکم تهران نیز گفت: میزان وارده پرونده‌ها همچنان با رشد مواجه است. چنانچه طبق آمار بدست آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل معادل ۷ درصد رشد داشته است.

جعفری در ادامه عنوان کرد: تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۲ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد پرونده وارده در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶ درصد رشد داشته است و تعداد وارده شعب حقوقی مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد رشد داسته است و تعداد وارده شعب کیفری مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از این دوره ۹ درصد کاهش داشته است و تعداد وارده شعب خانواده دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران درسال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، چهار درصد رشد داشته است.

رشد پرونده‌های مختومه در شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در خصوص تعداد پرونده‌های مختومه شده در محاکم تهران نیز توضیح داد: با همت و تلاش شبانه روزی مدیران و همکاران قضایی و اداری تعداد مختومه شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد مختومه ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۴ درصد رشد داشته است؛ که اگر بخواهیم به تفیک صلاحیت بگویم تعداد مختومه شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضایی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۱ ماهه ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: تعداد مختومه شعب حقوقی دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۳ درصد رشد داشته است و تعداد مختومه شعب کیفری ۲ دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، معادل ۸ درصد کاهش داشته است و تعداد مختومه شعب خانواده دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، معادل ۵ درصد رشد داشته است.

رشد درصد ابلاغ الکترونیک در مجتمع‌های قضایی تهران

جعفری با اشاره به آخرین وضعیت ابلاغ الکترونیکی در مجتمع‌های قضایی عنوان کرد: همواره یکی از سیاست‌های محاکم تهران در راستای سند تحول قضایی ابلاغ الکترونیک بوده است به طوری که درصد و میزان تغییرات ابلاغ الکترونیک دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ۱۱ ماهه اول سال برابر با ۸۸درصد بوده که در مقایسه با عملکرد ۸۶درصد در ۱۱ ماهه مشابه سال قبل، ۲درصد رشد داشته است و با توجه به برنامه ریزی انجام شده و هدف گزاری برای سال آینده این عملکرد به بیش از ۹۵ درصد خواهد رسید.

کاهش تجدید اوقات دادرسی و احتیاطی، سیاست مستمر مجتمع‌های قضایی تهران

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت وقت دهی به پرونده‌ها و تجدید اوقات رسیدگی در محاکم تهران در راستای کاهش اطاله دادرسی گفت: میانگین وقت دهی شعب دادگاه در ۱۱ ماهه اول سال۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۲ درصد کاهش داشته است و تعداد تجدید اوقات رسیدگی در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۱ ماهه مشابه سال قبل، معادل ۶ درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: تعداد تجدید اوقات احتیاطی در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۱ ماهه مشابه سال قبل، نیز معادل ۳ درصد کاهش داشته است که با توجه به سیاست‌های کاهش اطاله دادرسی و مصوبات و جلسات برگزار شده با قضات و همکاران اداری در شعب این عملکرد در سال آینده وضعیت بهتری خواهد داشت./صدا و سیما

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها