گفت و گو با سیروس دهقان شیری، محافظ و همراه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

ببینید | راز تاثیرگذاری و ماندگاری شهید سلیمانی، در شخصیت فرهنگی و مردمدار حاج قاسم نهفته بود!

حفاظت از جان یک فرمانده ارشد نظامی آن هم در طول ۱۵ سال، می تواند با خاطرات فراوانی همراه باشد. اما وقتی صحبت از همراهی و حفاظت از حاج قاسم سلیمانی در میان باشد، باید منتظر حرف ها و یادمانده های متفاوت و خاصی بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۴۹
تعداد بازدید : 23

سیروس دهقان شیری که حاصل ۱۵ سال زندگی و همراهی با حاج قاسم را در کتاب« هم راه» بر زبان قلم جاری کرده است، او در این کتاب در باره شخصیت فرهنگی، موانست سردار با کتاب و کتابخوانی و روحیه مردمداری آن بزرگمرد سخن گفته است. حرف هایی که نشان می دهد، همراهی و زیست همدلانه با سردار، او را در مسیری متفاوت ازروال زندگی یک محافظ و به اصطلاح(بادیگارد) قرار داده، تا قدرتش در چرخش قلم و بهره گیری از کلام، کم تر از مهارت در استفاده از سلاح و توانمندی های تخصصی آن حرفه سخت نباشد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها