برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی جریان خاص سیاسی، مخالف هرگونه برخورد با عوامل اغتشاش، ناامنی و به شهادت رساندن مردم و نیروهای مدافع امنیت هستند.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۹۰

رسانه های خاص تشنه آشوب و تروریسم!

به گزارش جام جم آنلاین، بررسی ها در این زمینه نشان می دهد، این رسانه ها و شبکه ها ضمن تحریف واقعیت اغتشاشات و آشوب ها که جان و مال مردم را هدف گرفته، توصیه های عامه مردم برای پایان مماشات با آشوب گران را به سخره گرفته، و آنان را تشنه خون تصویر سازی می کنند.

از تروریسم رسانه ای و میدانی در حالی صورت می گیرد که حمایت از آشوب و اغتشاش و تحریف واقعیت، نظام فکری آشوبگر و اراده میدانی تولید آشوب را از سوی این رسانه ها بیش از پیش عریان ساخته و بی توجهی به خواست مردمی برای تامین امنیت شان را به نمایش می گذارند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۲ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها