مدیر تحقیقات ، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه الگوهای مصرف آب به عنوان مبنایی برای مدل سازی و پیش بینی تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار هستند گفت: تقاضای آب در آینده یکی از موارد مهم در مدیریت منابع آب است.
کد خبر: ۱۳۶۸۰۹۵

به گزارش خبرنگار جام آنلاین از یزد ، بهروز دهقان با بیان خبر اظهار داشت: الگوی مصرف به رفتار مشابه گروهی از مصرف‌کنندگان اشاره دارد که روند مصرف مشابهی دارند و یا پاسخ مشابهی به متغیرها می دهند،حتی در یک منطقه جغرافیایی نسبتا کوچک، چندین الگوی مصرف ممکن است وجود داشته باشد، از سوی دیگر، مصرف کنندگان در مناطق مختلف ممکن است الگوی مصرف مشابهی داشته باشند در نتیجه، مدل‌های مختلف پیش بینی برای مصرف آب در دهه‌های گذشته تکامل یافته‌اند.

وی افزود: شرکت های آب منطقه ای به مصرف کنندگان مختلف (شهری و روستایی ، کشاورزان و مناطق صنعتی) خدمات ارائه می دهند و مسئولیت تامین آب آنها را بر عهده دارند. بنابراین، یکی از چالش‌های تقاضای آب، ناهمگونی مصرف‌کنندگان است و هنگامی که یک مدل‌ پیش بینی مصرف آب  با دقت بالا مورد نظر باشد، در نظر گرفتن این ناهمگونی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

دهقان تصریح کرد : برای پیش بینی مصرف آب ابتدا میزان مصرف یا بهتر بگوییم الگوی مصرف برای گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان با ویژگی‌های مصرف مشابه جمع‌آوری می شود و سپس بر اساس پیش بینی تغییرات الگوهای مشابه ، پیش بینی میزان مصرف در آینده بدست می آید.

وی با اشاره به اهمیت بالای برنامه ریزی و مدیریت آب در عصر تغییرات اقلیمی جهانی و رشد سریع جمعیت افزود: برنامه ریزی و مدیریت آب در شرکت های آب منطقه ای شامل توسعه ظرفیت زیرساختها، برنامه های توسعه، تثبیت و یا کاهش  بهره برداری و همچنین طرح های سیاستی (نرخ آب، یارانه ها، مقررات و برنامه های ویژه نظیر برنامه سازگاری با کم آبی) را شامل می شود.

مدیر تحقیقات ، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای یزدگفت:اطلاعات مربوط به برنامه ریزی آینده اغلب در زمان تصمیم گیری در دسترس نیست بنابراین، اگر یک مدیریت قوی و انعطاف‌پذیر مورد نظر باشد، روش‌هایی برای تخمین عواملی که بر تصمیمات و سیاستهای شرکت های آب منطقه ای تأثیر می‌گذارند، ضروری است.

افزایش تقاضای آب در آینده عامل اصلی در مدیریت و برنامه ریزی 

به گفته وی افزایش تقاضای آب در آینده یک عامل اصلی در مدیریت و برنامه ریزی آب به شمار میرود  پیش بینی مصرف آب بر اساس الگوهای مصرف برای به دست آوردن بینشی در مورد تقاضای آب به عنوان ورودی برای فرآیندهای تصمیم گیری در سیاست های عملیاتی و برنامه ریزی زیرساختها استفاده می شوند.

این مسئول با بیان اینکه در دهه های اخیر به کارگیری مدل سازی پیش بینی مصرف آب یکی از راههای پیش بینی مصرف آب به شمار می رود اظهار داشت: بعضی از مدلهای  پیش بینی مصرف آب از تجزیه و تحلیل سری زمانی، که فقط سوابق تاریخی مصرف است استفاده می کنند. در مدل‌سازی مصرف بخصوص مصرف شرب بهتر است مجموعه ای از متغیرها مانند سوابق مصرف، سوابق آب و هوایی، قیمت آب، سن، تحصیلات و اندازه خانواده برای پیش بینی تقاضای آب در نظر گرفته شوند.

 وی افزود: گاهی یک مدل پیش بینی واحد را برای یک منطقه نسبتاً بزرگ به کار می برند، در حالیکه الگوی مصرف در یک روستا، یک منطقه زراعی، یک منطقه با کشت باغی، یک شهرستان و یک حوضه آبریز متفاوت است و ناهمگونی مصرف منطقه (الگوی مصرف متفاوت) با این شیوه پیش بینی مصرف آب، نادیده گرفته شده و ممکن است به یک رابطه ضعیف بین متغیرها و تقاضای آب منجر شود. البته بکارگیری گروههای کوچک الگوی مصرف برای نمونه در سطح خانوار یا مناطق کوچک نیازمند پردازش مقادیر زیادی از داده‌ها ​​است و بنابراین برای مدل‌های مقیاس منطقه‌ای کاربرد کمتری دارد.

به گفته وی تجمیع مصرف‌کنندگان بر اساس نوع مصرف آب (به عنوان مثال، کشاورزان و مصرف خانگی) نیز بیش از حد کلی خواهد بود. زیرا کشاورزان در الگوهای مصرف آب بسته به نوع کشاورزی (محصولات زراعی، باغ ها، یا گلخانه ها) متفاوت هستند. بعلاوه، یک مصرف کننده ممکن است چندین نوع مصرف آب داشته باشد .

الگوی مصرف در کشور با توجه به وسعت بسیار وابسته به مکان است

مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای یزد در مورد شرایط خاص کشور ما اظهار داشت: در کشور ما الگوی مصرف ماهانه به دلیل هوای گرم تابستان، هوای ناپایدار در طول بهار و پاییز ، زمستان معتدل در جنوب و سرد در شمال کشور، تنوع میزان و نوع بارندگی، با توجه به وسعت کشور بسیار وابسته به مکان است.

وی خاطر نشان ساخت: تقاضای آب کشاورزی در مقیاس ماهانه و  سالانه دارای تنوع بسیار بالاتری است. تغییر ماهانه ممکن است در نتیجه تغییرات بارندگی و دما باشد، در حالی که تغییرات سالانه ممکن است به دلیل تغییرات ساختاری (مانند تغییر در یارانه ها و نرخ آب و برنامه های تکلیفی نظیر سازگاری با کم آبی ) و تصمیمات کشاورز مانند تغییر در نوع محصول، استفاده از گلخانه ها، باغ ها و ... باشد.

 

 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
ایستاده در سیل

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

همه زنده زنده سوختند

نصرت‌الدین نصراللهی تنها شاهد حادثه سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ، از آن روز می‌گوید

همه زنده زنده سوختند

نیازمندی ها