jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۷۲۹۷۴   ۰۵ آبان ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم با توجه به افزایش130درصدی قیمت مسکن در دوره وزیر مستعفی مطرح کردند

18 سوُال کلیدی از آخوندی

چند روز پس از استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه آماری از بازار مسکن منتشر کرد که نشان می‌دهد قیمت مسکن تهران در یک سال اخیر 83 درصد و در دوره پنج‌ساله آخوندی وزیر مستعفی 130 درصد افزایش یافته است. براساس همین آمار، معاملات مسکن در تهران هم در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته 34 درصد افت کرده است. به این ترتیب، آمارها از وقوع همزمان رکود و تورم در بازار مسکن خبر می‌دهد. از سوی دیگر، تولید مسکن هم در پنج سال اخیر تقریبا نصف شده که ناشی از توقف مسکن مهر، خروج بخش خصوصی از تولید مسکن و ارائه نشدن طرح‌های جایگزین مسکن مهر بوده است. این در حالی است که آقای آخوندی در تازه‌ترین سخنانش پس از استعفا، مهم‌ترین اقدام دولت فعلی را توقف مسکن مهر نامیده است.

آمارهای رسمی از رکود و تورم

آخرین آمارها از تحولات بازار مسکن در مهرماه امسال از افت 4/9 درصدی تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل حکایت دارد، اما قیمتها هنوز در روند صعودی هستند و همین مساله به تشدید رکود تورمی در بازار دامن زده است.

وقوع رکود تورمی در بازار مسکن قطعی شده و آنگونه که آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن در مهرماه سال جاری نشان میدهد، این بازار تا پایان سال به مراتب با رکود سنگینتری مواجه خواهد شد.

براساس آمارهایی که دفتر اقتصاد مسکن و برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن منتشر کرده، در مهرماه امسال، تعداد معاملات مسکن در مناطق 22 گانه تهران به 8117 فقره رسیده که از کاهش 4/9 درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. تعداد معاملات مسکن تهران در مهرماه امسال، نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد کاهش دارد و در مقایسه با اردیبهشت امسال، یعنی پرمعاملهترین ماه بازار مسکن افت 5/51 درصدی را تجربه کرده است؛ یعنی تعداد معاملات در این بازار حتی از نصف هم کمتر شده است.

در مقابل اما رشد میانگین قیمت مسکن همچنان در مهرماه نیز ادامهدار بوده که همین مساله به تشدید رکود تورمی خواهد انجامید. براساس آمارها در مهر امسال، میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران به هشت میلیون و 633 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل
3/6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 83درصد افزایش پیدا کرده است.

حمله به دولت پس از پنج سال وزارت

وزیر مستعفی راه و شهرسازی با حمله به سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد به ظن خود نبود نظریه راهبردی را دلایل نابسامانی بازارهای اقتصادی عنوان و پیشبینی کرد ساختار اقتصاد کشور مانند یک دومینو یکی پس از دیگری فرو خواهند ریخت.

عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در گفتوگو با یکی از رسانههای حامی دولت به واکاوی دلایل عدم موفقیت دولت در حوزه اقتصاد پرداخت. وی در بخشی از این گفتوگو با بیان اینکه دولت یازدهم پس از تشکیل با مشکلات ساختاری بسیار پیچیده مواجه بود، گفت: دولت در حوزه اقتصاد کلان هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد. شاید تنها اقدامی که صورت گرفت توقف طرح مسکن مهر بود وگرنه بقیه کژراههها اصلاح نشد.

دستاورد! تقریبا هیچ!

دکتر محمود فاطمیعقدا، کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم وقت فکر کردن به بخش مهم مسکن را نداشت.

وی تاکید کرد: زمانی که مسکن برای اقشار متوسط و کمدرآمد ساخته نمیشود باید قانون مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود تا قیمتها تا حدی تعدیل شود و از سوی دیگر با سوداگری مقابله شود.

به گفته وی، دستاورد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن تقریبا هیچ است و تنها وعدههایی داده شد که به عمل منجر نشد.

بیتوجهی به انبوهسازان

مجتبی بیگدلی، رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن به خبرنگار ما گفت: مسکن مهر بهترین طرح خانهدار کردن اقشار کمدرآمد بود که متاسفانه از سوی آقای آخوندی که عملی در حوزه مسکن نداشت ابتدا مزخرف خوانده شد و حالا هم با افتخار میگویند که بهترین کار متوقف کردن آن بوده است. اگر مسکن مهر بد بود این همه متقاضی نداشت و اگر آقای آخوندی این طرح را بد میدانست حداقل به یکی از وعدههای خود عمل میکرد. مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، مسکن امید، طرح بافت فرسوده و بسیاری طرح دیگر.

بیگدلی تاکید کرد: از ابتدای دولت یازدهم یک ریال تسهیلات به انبوهسازان ندادند و این به معنای کاهش سیاستگذاریهای تولید مسکن است. وزارت راه و شهرسازی یکبار گزارش نداد که پول بازگشت اقساط مسکن مهری که از نظر آنها مزخرف بود کجا هزینه میشود.

رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن با انتقاد از عملکرد پنجساله وزارت راه و شهرسازی گفت: تولید مسکن میتواند مشکل اشتغال کشور را حل کند اما ظاهرا دولتمردان به فکر مردم نیستند.

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

فرجا… رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قدرت خرید خانوارها برای مسکن بسیار کاهشیافته است به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاستهای تحریک تقاضا باید تسهیلات این بخش را اضافه میکرد اما آقای آخوندی علاقهای به این کار نداشت.

وی اضافه کرد: اگر مبلغ تسهیلات و همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن افزایش مییافت مردم با شرایط بهتری میتوانستند خانهدار شوند اما یکباره اعلام کردند صندوق پسانداز مسکن یکم راهاندازی شد که نرخ سود آن زیر 10 درصد است اما در همان زمان گفته نشد که شخص متقاضی باید 40 میلیون تومان یک سال به صورت قرضالحسنه در بانک مسکن بگذارد. رجبی با تاکید بر اینکه دولت برای تعادل در عرضه و تقاضا باید اقداماتی انجام دهد گفت: وزارت راه و شهرسازی از ابتدای فعالیت خود وعده برخورد با مالکان خانههای خالی را داد و حتی چند بار اعلام کردند با سازمان امور مالیاتی اقداماتی را انجام دادند تا برای خانههای خالی مالیات در نظر بگیرند اما هیچکدام از این وعدهها عملی نشد. عملکرد پنجساله آقای آخوندی نشان میدهد بخش مسکن که مولدترین بخش اقتصادی کشور است به فراموشی سپرده شد.

از آخوندی دفاع نمیکنم

غلامرضا سلامی، مشاور عباس آخوندی در زمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت تصریح کرد: از آقای آخوندی و عملکردش در دوران وزارت راه و شهرسازی دفاع نمیکنم.

وی با بیان اینکه در طول پنج سال گذشته سرمایهگذاری در حوزه مسکن بسیار کاهش یافت گفت: مسکن برای بخشهای مرفه و پولدار همچنان در حال ساخت است اما قدرت خرید خانوارهای متوسط و کمدرآمد آنقدر پایین است که نوبت به خرید خانه نمیرسد. سلامی تاکید کرد: در طول سالهای گذشته به دلیل کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی تولید مسکن کاهش یافت.

دستگاه قضایی توضیح بخواهد

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص عملکرد عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی اظهار کرد: آخوندی در حوزه مسکن هیچ فعالیت مثمرثمری انجام نداده است که بخواهیم استعفای وی را مورد بررسی قرار بدهیم.

این کارشناس بازار مسکن گفت: باید قوه قضاییه به عنوان مدعیالعموم از آخوندی توضیح بخواهد در پنج سال اخیر برای کشور چه کردی؟ چرا حتی یکخانه هم نساختی؟

18 سوال از وزیر مستعفی

کارشناسان در گفت و گو با جام جم در نقد عملکرد دوره وزارت عباس آخوندی 18 سوال مشخص را از وی پرسیده و معتقدند وی به عنوان متولی امر مسکن در 5 سال گذشته باید به این سوالات پاسخ دهد:

1ـ چرا سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مسکن به شدت سقوط کرده است؟

2ـ چرا با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت شد؟

3ـ چرا تولید مسکن به پایینترین سطح دو سه دهه اخیر سقوط کرده است؟

4ـ چرا طرح مسکن مهر متوقف شد؟

5ـ چرا به جای مسکن مهر، طرح جایگزین ارائه نشد؟

6ـ حدود 20 هزار میلیارد تومان پول اقساط بازگشتی مسکن مهر چه شد؟

7ـ چرا سامانه ملی املاک راهاندازی نشد؟

8ـ چرا با افزایش مداوم وام خرید مسکن در شرایط سقوط تولید، موجب تحریک تقاضا شدید؟

9ـ چرا با مالکان خانههای خالی، برخورد نشد؟

10. چرا درصد خانوارهای دارای مسکن ملکی به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده؟

۱۱. چرا تورم مسکن در تهران به ۸۳ درصد رسیده؟

۱۲. چرا تعداد معاملات مسکن به کمترین حد در چهار سال اخیر رسیده؟

۱۳. چرا برای نوسازی بافتهای فرسوده هیچ کاری انجام نشد؟

۱۴. چرا نوسازی مسکن روستایی یک سوم برنامه انجام شده؟

۱۵. چرا وام مسکن روستایی پرداخت نمیشود؟

16. چرا عرضه زمین دولتی متوقف شد؟

17.چرا به جای سفته بازی مسکن روی تولید مسکن مالیات وضع شد؟

18. چرا در 5 سال اخیر رشد ارزش افزوده مسکن تقریبا صفر بوده است؟

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
عوامل کاهش نرخ ارز

عوامل کاهش نرخ ارز

سیزدهمین انتخابات ریاست‌ جمهوری به پایان رسید و در روز اعلام نتایج بازارهای طلا، سکه و ارز کاهش قیمت را تجربه کردند و بورس نیز در دو روز گذشته سبزپوش بود.

همه با هم، برای ایران

همه با هم، برای ایران

خوشبختانه آقای رئیسی در شروع ثبت‌ نام نامزدهای ریـاست‌ جمهوری اعلام کردند وابستگی گروهی و جناحی ندارند و به صورت مستقل آمده‌اند. این یعنی ایشان اعلام کرده ماموریت از سوی جناح خاصی ندارد و برای تحقق اهداف یک جناح نیامده است.

از بنده خدا به بنده خدا

از بنده خدا به بنده خدا

جناب آقای رئیسی! رئیس‌جمهور منتخب تمامی مردم ایران اسلامی، یقین دارم از دیروز صبح، سونامی آدم‌ها و پیام‌های تبریک به سوی شما روانه شده و به احتمال زیاد خسته‌تر از آن هستید که همه آنها را بخوانید، هرچه هست این یک پیام تبریک نیست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر