jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۵۰۰۶۸   ۰۶ تير ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

مدیران قرآن صدا و سیما، از برگزاری طرح قرآنی «بشارت 1452» می‌گویند:

یک ایران و این همه حافظ

فرارسیدن فصل داغ تابستان سال‌هاست که در سپهر برنامه‌های قرآنی سازمان صدا و سیما با یک طرح معنوی گره خورده است؛ طرحی که همه ساله با شروع فصل گرما و فراغت در شبکه‌های قرآن صدا و سیمای رسانه ملی کلید می‌خورد و همکاری مشترک دیگر شبکه‌های این رسانه و نیز نهادهای قرآنی کشور را به همراه دارد. طرح بشارت 1452 امسال و در آستانه هزاروچهارصد و پنجاهمین سال نزول قرآن کریم بر مسلمانان پررونق‌تر از سال‌های گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و این بار نه فقط سازمان صدا و سیما، که جمعی از نهادهای رسمی و اصلی تصمیم گیرنده در بحث فعالیت‌های قرآنی کشور پا به میدان گذاشته‌اند و قرار است این طرح را به شکلی پرشور و گسترده همراهی کنند. جام‌جم در این گزارش به بررسی ویژگی‌های امسال این طرح می‌پردازد.

هدف، تربیت حافظان

در نشست خبری آغاز به کار طرح بشارت 1452 که رأس ساعت 14 و 52 دقیقه دوشنبه در محل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسما شروع به کار کرد، بخش عمدهای از مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده در حوزه سیاستگذاری فعالیتهای قرآنی کشور حاضر بودند. از جمله ویژگیهای اصلی امسال این طرح، مشارکت همه این نهادها در برگزاری طرح است؛ نهادهای مختلفی که به کمک رسانه ملی آمدهاند تا طرح پربار و پررونق برگزار شده و در راستای عمل به وظیفهای که دارد یعنی جاری و ساری کردن قرآن در زندگیهای مردم و تربیت ده میلیون حافظ قرآنی ـ به درستی پیش برود. در نشستی که برگزار شد، مسئولان قرآنی کشور از اهداف طرح در سازمانهای تحت نظارت خود گفتند.

پیشبینی حضور 5 میلیون نفری

در ابتدای این نشست حجتالاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به سند راهبردی حفظ قرآن که از سوی شورای توسعه تدوین شده است، گفت: سال گذشته این سند راهاندازی شد تا همه بهصورت واحد در اجرای منویات رهبر انقلاب وارد مرحله اجرا شوند و ظرفیت همه مراکز و نهادها تمام قد در اختیار این طرح ملی قرار گیرد.

مهدی قرهشیخلو، رئیس سازمان دارالقرآنالکریم نیز با بیان اینکه تحقق طرح به تخصیص اعتبار کافی بستگی دارد، از حضور 200 هزار نفر از مجموع موسسات و خانههای شهری و روستایی سازمان تبلیغات اسلامی در این طرح خبرداد. وی افزود: امیدواریم این تعامل و همکاری بتواند فضایی را ایجاد کند که مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت دهمیلیون حافظ در افق زمانی مناسب اتفاق بیفتد و همین کارها و حرکات فرهنگ حفظ قرآن را در کشور ما جاری و ساری کند. نقش رسانه در این امر مهم است تا مردم نسبت به حفظ و انس و ارتباط جاری با قرآن حساس باشند. امیدواریم اجرای چنین طرحهایی، خانوادهها، جوانان و نوجوانان را بیشتر با قرآن مأنوس کند. سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه هم به سند راهبردی طرح ملی حفظ اشاره کرد و گفت: 16 دستگاه ماموریت اجرای طرح ملی حفظ را بر عهده گرفتهاند. در مجموع 192 اقدام برای تحقق اهداف این طرح پیشبینی شده که در جلسه اخیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، وظایف هر یک از دستگاهها مشخص و ابلاغ شد. وی ادامه داد: در سال 90 پس از مطالبه رهبر انقلاب در تحقق ده میلیون حافظ قرآن، سازمان اوقاف همسو با دیگر نهادهای قرآنی کشور به این موضوع پرداخت و جزو اولویتهای اول سازمان قرار گرفت. کار ویژه همه مراکز تحت نظر این سازمان، حفظ جزء سیام قرآن قرار گرفته است. حسینی با بیان اینکه تحقق این اهداف با وحدت رویه و همدلی اجرایی میشود، گفت: آزمون حفظ و مفاهیم قرآن امسال برای نخستینبار بهصورت مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که نتیجه مطلوبی را به دنبال داشت. برای رسیدن به اهداف پیش روی این طرح باید افق چشماندازی با برنامهریزی دقیق در نظر گرفت.

همه آنچه باید از طرح بدانیم

طرح قرآنی بشارت 1452، نام طرح اصلی و محوری امسال رسانه ملی در بحث قرآن است که نامش را از هزاروچهارصد و پنجاهمین سال نزول قرآن کریم گرفته است. برخلاف سالهای قبل که هربار یک سوره از قرآن کریم انتخاب شده و محور فعالیتها و برنامههای آن سال قرار میگرفت، امسال توجه به قرائت و حفظ سورههای جزء سی قرآن کریم محور اصلی این طرح قرار گرفته است و برنامهها، فعالیتها و مسابقات مختلف با محوریت این سورهها برگزار میشوند.

مدت زمان برگزاری طرح تا چه زمانی است؟

برخلاف دورههای گذشته برگزاری طرح قرآنی بشارت که فقط ایام سه ماهه تابستان را در بر میگرفت، این طرح امسال در سه فاز تا پایان سال 97 را پوشش میدهد. بر این اساس در فاز اول طرح که در ایام تابستان دنبال میشود، سورههای ناس تا زلزال محوریت قرار دارند، در فاز پاییز سورههای طارق تا بینه محور قرار میگیرند و زمستان هم بررسی سورههای نباء تا بروج در دستور کار قرار دارد تا به این طریق قرآن مستمرتر از گذشته در زندگی شرکتکنندگان در طرح جاری باشد.

تاکید بر حفظ جزء سی

محمدحسین محمدزاده، مدیر شبکه قرآن و معارف سیماست که امسال برای چندمین سال پیاپی در شبکهاش متولی برگزاری این طرح بزرگ و قرآنی است. محمدزاده در گفتوگو با جامجم از ویژگیهای طرح بشارت 1452 میگوید.

طرح قرآنی بشارت امسال برای چندمین سال پیاپی برگزار میشود. وقتی طرحی از چنین سابقه خوب و موفقی برخوردار میشود، طبیعی است که در هر دوره برای برگزاریاش ویژگیهای تازهای به آن افزوده شده و دغدغهها برای برگزاری هرچه بهترش افزایش یابد. رویکرد امسال این طرح قرآنی چیست و چه دغدغههایی را در آن مدنظر دارید؟

طرح بشارت 1452 از ارزشهای افزودهای نسبت به دورههای پیشین برخوردار است و به شکل وسیعتری برگزار میشود. ویژگی اصلی طرح امسال، افزایش حجم مشارکت نهادها و سازمانهای فرهنگی و قرآنی دخیل در طرح است. امسال تقریبا همه اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری میکنند، در این طرح مشارکت دارند. در واقع این طرح، کار ویژهای است که در ستاد راهبری حفظ ملی قرآن در سال 97 طراحی و تعریف شده و این ستاد، کار اصلی امسالش را بر حفظ جزء سی قرآن قرار داده است. همانطور که میدانید، حفظ جزء سی به منزله درگاهی برای حفظ کل قرآن کریم است. مقام معظم رهبری هم در صحبتهایشان بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم تاکید داشتهاند و بر این اساس، نهادهای مختلف به طور جدی به طرح وارد شدهاند.

پس در واقع محوریت اصلی طرح امسال، فقط توجه به یک سوره نیست؟

همینطور است. در واقع پیوست یا اقدام رسانهای طرح پویش حفظ جزء سیام، در قالب بشارت 1452 پیگیری میشود. امسال از جمله ویژگیهای طرح این است که علاوه بر تابستان، در دو فصل دیگر سال هم ادامه دارد. بنابراین طرح امسالمان سالانه است و نه فصلی.

بر این اساس برنامهریزیهای گستردهتری برای طرح صورت گرفته است. به هرحال بخش عمدهای از آنتن شبکهتان در این مدت به برنامههای همسو و همراستا با این طرح اختصاص پیدا میکنند؛ درست است؟

بله؛ امسال نه تنها شبکه قرآن و معارف سیما، که 9 شبکه تلویزیونی و 7 شبکه رادیویی و 31 رادیو تلویزیون مراکز استانی به پوشش این طرح میپردازند. ضمن اینکه نهادهایی خارج از رسانه ملی چون شورای ملی انقلاب فرهنگی، سازمان اوقاف، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور در این طرح مشارکت دارند و همراه با رسانه ملی طرح را دنبال میکنند.

طرح در سالهای گذشته بخشهای فرعی چون خوشنویسی یا فضای مجازی را هم پوشش میداد. امسال به چه صورت است؟ آیا باز بخشهای فرعی دارید؟

نه. امسال با توجه به حجم سورههای جزء سیام ترجیح دادیم تمرکزمان روی خود سورهها باشد. البته دوستان همراه در طرح، این تمایل را دارند که بخشهای فرعی هم داشته باشند. ما تصمیمگیری در این زمینه را به وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و وزارتخانههای دیگر واگذار کردیم و احتمالا در شش ماهه دوم به بعد بخشهای جدید افزوده میشود. به هر حال تاکید ما بر خوانش و حفظ جزء سی است و هر چیزی را که در این راه به ما کمک کند دنبال میکنیم. امسال حتی به دنبال بینالمللی کردن طرح هم نرفتیم، قالبها را گسترش ندادیم و تمرکزمان فقط روی موضوع اصلی است.

زهرا غفاری

رسانه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
عوامل کاهش نرخ ارز

عوامل کاهش نرخ ارز

سیزدهمین انتخابات ریاست‌ جمهوری به پایان رسید و در روز اعلام نتایج بازارهای طلا، سکه و ارز کاهش قیمت را تجربه کردند و بورس نیز در دو روز گذشته سبزپوش بود.

همه با هم، برای ایران

همه با هم، برای ایران

خوشبختانه آقای رئیسی در شروع ثبت‌ نام نامزدهای ریـاست‌ جمهوری اعلام کردند وابستگی گروهی و جناحی ندارند و به صورت مستقل آمده‌اند. این یعنی ایشان اعلام کرده ماموریت از سوی جناح خاصی ندارد و برای تحقق اهداف یک جناح نیامده است.

از بنده خدا به بنده خدا

از بنده خدا به بنده خدا

جناب آقای رئیسی! رئیس‌جمهور منتخب تمامی مردم ایران اسلامی، یقین دارم از دیروز صبح، سونامی آدم‌ها و پیام‌های تبریک به سوی شما روانه شده و به احتمال زیاد خسته‌تر از آن هستید که همه آنها را بخوانید، هرچه هست این یک پیام تبریک نیست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر