مبارزه با آفات و امراض گیاهی بر عهده کشاورزان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: مبارزه با هر نوع آفت و امراض گیاهی بر عهده کشاورزان است.
کد خبر: ۱۱۱۳۱۲۵

به گزارش مهر عبدالله یوسفی بابیان اینکه کشاورزان برای مبارزه با آفات در اراضی زراعی باید اقدامات لازم را خود انجام دهند، اظهار کرد: دولت تنها برای موارد محدود همچون حمله ملخ به اراضی کمک میکند و همچنین راهنماییهای فنی بهمنظور جلوگیری از آفت را برای کشاورزان دارد.

یوسفی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته بیماری سفیدک انگور در خراسان شمالی فراگیر شد و مشکلاتی را برای باغداران وجود آورد، در بهار امسال سم تخصصی وارداتی تأمین و با نصف قیمت در اختیار باغداران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آموزش و مشاورههای رایگان بهمنظور پیشگیری از آفات احتمالی و تشخیص نوع کیفیت سم و نحوه سمپاشی برای کشاورزان توسط کارشناسان گذاشته میشود.

ابلاغ 55 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبیاری نوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین به ابلاغ اعتبار برای آبیاری نوین در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 55 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحتفشار در هفت هزار و 39 هکتار زمین کشاورزی ابلاغ و بخشی از آن تخصیصیافته است. یوسفی افزود: اعتبار مصوب شده به منظور آبیاری نوین در خراسان شمالی فرصت مناسبی برای کشاورزان است که از این طرح استفاده کنند.

این مسئول بیان کرد: طی چند سال اخیر و تا پایان سال 95، 28 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش آبیاری نوین قرارگرفته است. یوسفی بابیان اینکه طی سال گذشته برای پنج هزار و 500 هکتار اراضی کشاورزی خراسان شمالی، سیستم آبیاری نوین در نظر گرفتهشده بود، تصریح کرد: درحالیکه برای این میزان اراضی تأمین اعتبار انجام شد، اما به دلیل فراز و نشیبهایی حدود 40 درصد آن اجرایی شد.

وی مطرح کرد: چنانچه میزان اراضی در نظر گرفتهشده برای امسال و سال گذشته تحت پوشش قرار گیرند، درمجموع 72 درصد از اراضی مستعد آبیاری تحتفشار خراسان شمالی تحت پوشش سیستم نوین قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بابیان اینکه 55 هزار هکتار اراضی مستعد آبیاری تحتفشار در استان وجود دارد گفت: اگر بر اساس برنامه تمام اراضی در نظر گرفتهشده تکمیل شوند، حدود 35 هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی تحت پوشش سیستم نوین قرار میگیرند.

یوسفی اظهار کرد: بهمنظور کمک به کشاورزان خراسان شمالی برای ایجاد آبیاری نوین، 85 درصد از اعتبارات ابلاغشده بهصورت بلاعوض اعطا میشود.

وی افزود: همچنین مطالعه، طراحی و نقشهبرداری اراضی کشاورزی توسط سازمان کشاورزی و با 100 درصد اعتبارات دولتی انجام میگیرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها