برچسب ها - سرزمین برادری
با هدف شناسایی جوانان و نوجوانان مستعد‌ هنری در شعر و ادبیات
یکی از راهبردهای اصلی حوزه هنری استان گلستان در دوره جدید، پرورش و تربیت نسل تازه ای از هنرمندان انقلابی در بستر مرکز رشد سرزمین برادری است
کد خبر: ۱۴۱۰۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

نیازمندی ها