مسیر سخت کاخ سفید برای تصویب توافق هسته ای

سرنوشت برجام چگونه در سنای آمریکا رقم می خورد ؟

اوباما در صورت همراه ساختن این ۲۵ سناتور و ترکیب آن با رای ۱۹ سناتوری که موافق توافق هستند، می تواند از عدم تصویب برجام توسط اکثریت مطلق سنا ـ که باید با رای منفی ۶۰ سناتور صورت گیرد ـ جلوگیری کند.
کد خبر: ۸۲۶۳۴۴
سرنوشت برجام چگونه در سنای آمریکا رقم می خورد ؟

مطابق آخرین اخبار و جمع بندی ها، تاکنون ۱۹ سناتور دموکرات موافقت خود را با برجام و توافق هسته ای با ایران اعلام کرده اند. این در حالی است که اوباما برای وتوی رای منفی مخالفان هسته ای نیاز به ۳۴ رای موافق دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گذشت حدود یک ماه از جمع بندی مذاکرات هسته ای، هنوز کیفیت رای ۲۵ سناتور دموکرات به برجام مشخص نیست. اگرچه تعداد موافقان قطعی توافق هسته ای در سنای آمریکا از ۱۳ نفر به ۱۹ نفر افزایش پیدا کرده است، اما رای منفی دو سناتور دموکرات یعنی «چاک شومر» و «باب منندز» شرایط را برای اوباما و حزب دموکرات سخت تر کرده است.

هم اکنون ۵۴ سناتور جمهوری خواه و ۲ سناتور دموکرات از میان ۱۰۰ سناتور موجود در سنا مخالف توافق هسته ای صورت گرفته با ایران هستند. این در حالی است که ۱۹ سناتور موافقت قطعی خود را با توافق صورت گرفته اعلام کرده اند.

بر این اساس؛ رای ۲۵ سناتور باقی مانده از حزب دموکرات سرنوشت برجام در سنا را رقم خواهد زد.

اصلی ترین نگرانی اوباما اما؛ به سکوت معنادار ۲۵ سناتور حزب دموکرات در قبال برجام باز می گردد. اوباما در صورت همراه ساختن این ۲۵ سناتور و ترکیب رای آنها با رای ۱۹ سناتوری که هم اکنون موافق توافق با ایران هستند، می تواند از عدم تصویب برجام توسط اکثریت مطلق سنا ـ که باید با رای منفی ۶۰ سناتور صورت گیرد ـ جلوگیری کند.

حتی اگر ۲۲ سناتور نیز در این مسیر با اوباما همراه شوند، وی بر فضای منفی حاضر در سنا به طور کامل غلبه پیدا خواهد کرد. در این صورت نیازی به وتوی رای سنا توسط کاخ سفید نخواهد بود.

با این حال در صورتی که تعداد مخالفان توافق هسته ای در سنا از ۶۰ نفر تجاوز پیدا کند، اوباما ناچار به وتوی رای سنا خواهد بود. در این صورت با رای گیری مجدد، باید بیش از دو سوم نمایندگان سنا ـ حداقل ۶۷ سناتور ـ با توافق مخالفت کنند تا وتوی رئیس جمهور آمریکا بی اثر شود.

در این شرایط اوباما در صدد است با کسب آرای ۲۵ سناتور سردرگم دموکرات که هنوز آرای مثبت یا منفی خود را درقبال توافق علنی نکرده اند، بتواند از سد سنا عبور کند. اصلی ترین ترس اوباما در برهه فعلی، امکان خرید رای سناتورها توسط لابی آیپک است، ضمن اینکه برخی سناتورهای دموکرات زمینه قبلی ابراز مخالفت با توافق نهایی را دارا هستند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها