jamejamonline
سیاسی برنامه هسته ای کد خبر: ۸۱۴۲۹۳   ۱۴ تير ۱۳۹۴  |  ۰۱:۰۹

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: تا بتوانیم فاصله ها ،‌ اختلافات و پرانتزها را کم می کنیم به هر حال ممکن است در هر متن چند پرانتز باقی بماند که در آخر به یک مرحله بالاتر می رود و وزرا آن را مستقیم بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می کنند.

تا بتوانیم فاصله ها ،‌ اختلافات و پرانتزها را کم می کنیم

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما گفت: فضای مذاکرات بسیار جدی و بحثها بسیار فشرده است و هر چه به روزها و مراحل اخر نزدیک می شویم بحث ها نیز جدی تر می شود.

سیدعباس عراقچی با بیان اینکه نزدیک به یک ماه و نیم بطور مستمر بحثهای کارشناسی ادامه داشته است افزود: ما هم در 20 روز اخیر دراینجا مستقر شدیم و در مراحل پایانی مذاکرات در سطح بالایی در سطوح سیاسی ادامه دارد.

وی گفت: مقیدیم این تلاشها را به انجام برسانیم و به توافق برسیم و فکر نمی کنم طولانی شدن مذاکرات مثبت باشد اما به هر حال در پی توافق خوب و سازنده ایم که خواسته ها و منافع ما را تامین کند.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: آنچه در لوزان مطرح شد به هیچ وجه توافق نبود بلکه شامل راه حلهایی برای بررسی مسائل بود که البته در باره همه مسائل هم نبود و در ادامه مشخص شد که برخی راه حل ها در بیانیه لوزان باید تغییر کند و در برخی موارد باید جزییات بیشتری بررسی شود تا پس از توافق بصورت متن بیاید.

همه طرفها عزم رسیدن به توافق را دارند

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: طرفهای مقابل ما نیز همین برداشت را دارندکه لوزان مرحله ای از توافق نیست و مجموعه ای از راه حلهاست.


سید عباس عراقچی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما افزود: حتی در بخشی از موضوعات در لوزان راه حلهایی پیدا نشد و قرار شد بحث ادامه پیدا کند بنا بر این کاری که اکنون انجام می دهیم در یک مرحله رسیدن به یک توافق با همه جزئیات است.

وی گفت: توافق نهایی ما یک متن حدود 20 صفحه با 5 ضمیمه مختلف است و هر زمینه تا حدود 25 صفحه دارد بطوریکه در مجموع توافق با ضمائمش حدود 70 تا 80 صفحه خواهد بود.


عراقچی افزود: تمام جزئیات در متن اصلی و در ضمیمه ها باید مورد دقت قرار بگیرد بطوریکه در مورد بعضی از آنها حتی در مورد یک کلمه ساعتها مذاکره شده است و کارشناسان حقوقی به دقت هر کلمه و همه موضوعات را از همه ابعاد بررسی می کنند بخصوص در حوزه تحریمها که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای وجود دارد.


عضو تیم مذاکره کننده هسته ای اظهار داشت: در بخش فنی هم که مسائل پیچیدگی خودش را دارد کارشناسان سازمان انرژی اتمی حضور دارند و خود آقای صالحی در برخی موضوعات دخالتهای مستقیم دارد.

جلسات در روزهای آخر بطور فشرده و مستمر ادامه دارد

عراقچی با بیان اینکه جلسات در روزهای آخر بطور فشرده و مستمر ادامه دارد گفت: در مجموع فضا فضایی جدی است نه مثبت است و نه منفی و همه طرفها عزم رسیدن به توافق را دارند.


وی افزود: همه طرفها از جمله ما به دنبال توافق خوبی هستیم که در آن خواسته ها ، اصول ، چارچوب و خطوط قرمز ما رعایت شده باشد و ما را به اهدافی که داریم برساند و در این صورت است که ما به توافق رضایت خواهیم داد.

عراقچی گفت: موارد مذاکره ابتدا در جلسات کارشناسی بحث می شود و کارشناسان تا هر جا بتوانند این متون را تنظیم و موارد اختلافی را مشخص می کنند تا دیدگاهها به هم نزدیکتر شود و به نقطه ای برسد که متن اصلی یا ضمائم به مرحله ای برسد که تصمیم گیری در خصوص موارد اختلافی به سطح بالاتری برسد و سپس به سطح معاونان منتقل شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: ما مدتی است که این کار شروع کرده ایم و معاونان خیلی وقت است که روی بعضی از متون مثل متن اصلی کار می کنند و بقیه متنهای کارشناسی به غیر از یک متن به مرحله ای رسیده که اکنون در سطح معاونان است و البته کارشناسان همچنان در کنار معاونان حضور دارند.

تا بتوانیم فاصله ها ،‌ اختلافات و پرانتزها را کم می کنیم

عراقچی تاکید کرد: تا بتوانیم فاصله ها ،‌ اختلافات و پرانتزها را کم می کنیم به هر حال ممکن است در هر متن چند پرانتز باقی بماند که در آخر به یک مرحله بالاتر می رود و وزرا آن را مستقیم بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می کنند.

وی گفت: اکنون در روزهای آخر مسائل مختلفی بررسی و پرانتزها کم می شود تا مواردی اختلافی کمتر شود که البته در بعضی از اسناد جلوتر و در بعضی عقبتر هستیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اضافه کرد: هیچکدام از متون اصلی یا ضمائم هنوز تمام و نهایی نشده و برخی تقریباً‌ در شرف نهایی شدن است و برخی نیز فاصله دارد.

عراقچی گفت: جلسات فشرده و پی در پی ادامه و همزمان جلسات فنی ، حقوقی و سیاسی جریان دارد و هر روز یک بار در سطح وزرا جلسه تشکیل می شود و وزرا کار معاونان و کارشناسان را مرور و برای ادامه کار تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند.

معضل کنونی اصل همزمانی اقدامات دو طرف است

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: در مورد اصل همزمانی اقدامات طرفها هنوز به راه حل نرسیده ایم.

سید عباس عراقچی افزود: در خصوص 4 تا 5 مورد هنوز بحث هایی وجود دارد که یکی از آنها بحث همزمانی یا متناظر بودن اقدامات طرفها در موضوع لغو تحریمهاست.

وی درخصوص روند مذاکرات هسته ای گفت: ممکن است در طی دو تا سه روز آینده متن ها در سطح معاونان نهایی شود و فقط مواردی بماند که وزرا تصمیم گیری نهایی را انجام دهند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان کرد: فکر نمی کنیم که تمدید مذاکرات کار خوبی باشد و به نفع اهداف ما باشد اما اگر لازم باشد این کار را انجام خواهیم داد و اجازه نمی دهیم که زمان برای ما تصمیم بگیرد.

عراقچی گفت: آنچه که برای ما تصمیم می گیرد، اصول و چارچوب های مورد نظر ماست که توسط بالاترین سطوح کشور طراحی و ابلاغ شده است و ما در آن چارچوب حرکت می کنیم.

وی تأکید کرد: وقتی به این چارچوب ها رسیدیم می توانیم بگوییم که یک توافق خوب داریم.

قطعاً مذاکرات با یک توافقی که از نظر ما توافق خوب نباشد پایان نخواهد پذیرفت

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: وقتی به این چارچوب ها نرسیدیم توافق مورد نظر ما نخواهد بود و قطعاً مذاکرات با یک توافقی که از نظر ما توافق خوب نباشد پایان نخواهد پذیرفت.

سید عباس عراقچی در خصوص اختلافات باقیمانده گفت: هیچ وقت در مذاکرات در چند روز گذشته که منجر به تمدید شد، نهایتاً به این اندازه جلو نرفته بودیم که وارد نگارش متن شویم و این موضوع هیچگاه تا این اندازه به مراحل پایانی نزدیک نشده بود.

وی تصریح کرد: برای بسیاری از مسائل کلان راه حل پیدا که برخی از آنها در لوزان انجام شد و برخی دیگر بعد از آن و مابقی در حال کار و مسائلی هم است که دیدگاههایی وجود دارد و احتمال توافق وجود دارد.

برای بعضی از مسائل هنوز راه حلی وجود ندارد

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان ساخت: بعضی از مسائل هم است که در خصوص آنها هنوز راه حلی وجود ندارد و روی آنها کار و ایده های مختلف معرفی می شود ولی هنوز به ایده ای که بتواند آن موضوع را حل کند نرسیده ایم. وی با اشاره به بحث تحریم ها اضافه کرد: در این بحث بسیاری از موارد حل شده ولی هنوز 4 تا 5 موضوع عمده وجود دارد مثل مسئله همزمانی یا متناظر بودن اقدامات طرفها که هنوز داریم کار می کنیم.


عراقچی افزود: یک مشکل فنی خاص این وسط وجود دارد، کاری که ما باید انجام دهیم از نظر فنی دو تا سه ماه طول می کشد و کاری که آنها انجام باید بدهند، از نظر فنی زمان بر نیست و یک دستوری است که صادر می شود و قطعنامه ای است که طی آن قطعنامه ها لغو می شود.


عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای اظهار داشت: این دو مسئله از لحاظ زمانی همزمان کردنش یک معضلی است که راه حل هایی پیشنهاد شده از دو طرف ولی این اصل برای ما مهم است، هر طرف می خواهد اقدامات خود را زمانی انجام دهد که اقدامات متقابل انجام شده باشد و امیدواریم که به راه حل های مقبولی در این زمینه و اصل متناظر بودن این قضیه برسیم.(خبرگزاری صدا و سیما)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
تا بتوانیم فاصله ها ،‌ اختلافات و پرانتزها را كم می كنیم با چی؟ (با گراد دادن تمام نقاط هسته ای كشور به امریكا برای بمباران؟)
۰
۰

یادداشت

بیشتر
اجلاس عشق‌ آباد، بازتعریف ماموریت اکو

اجلاس عشق‌ آباد، بازتعریف ماموریت اکو

دومین سفر خارجی رئیس‌جمهور همچون نخستین سفر برای حضور در اجلاسی بین‌المللی است که در یکی از کشورهای آسیای میانه برگزار می‌شود؛ اجلاس سران سازمان اکو در عشق‌آباد ترکمنستان.

بسیج و بیانیه گام دوم انقلاب

بسیج و بیانیه گام دوم انقلاب

بسیج یکی از مهم‌ترین مواریث امام و انقلاب ماست که توانسته در مقاطع مختلف خدمات گسترده‌ای به ایران عزیز داشته باشد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها