تورم نقطه به نقطه افزایش یافت

نرخ تورم خرداد ۱۴.۲ درصد

مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان خردادماه ۹۴ را ۱۴.۲ درصد اعلام کرد.
کد خبر: ۸۱۱۳۳۰
نرخ تورم خرداد ۱۴.۲ درصد

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

شاخص کل (بر مبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۱.۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۳.۷ درصد) افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۹۴ نسبت به دور مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (۱۴.۳ درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۷.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل۱۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۵ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل۱۰.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه (۹.۶ درصد) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خرداد ماه ۹۴ به رقم ۱۹۸.۲ رسید که ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل۱۳.۶ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه (۱۶.۴ درصد) کاهش یافته است.(مهر)

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها