jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۱۵۵۶۵۵   ۱۹ آذر ۱۳۸۶  |  ۱۹:۲۴

مجتبی هاشمی ثمره مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت نهم برای رفع دغدغههای اقتصادی مردم گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی

امروز مردم ما ناشی از پوسیدگی ساختارهای اقتصادی سالهای گذشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس ، ثمره هاشمی بعداز ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشآموزان اصفهانی، بیان اینکه امروز ملت ایران به پشتوانه دولت نهم به جایگاه عزیم و عزتمندی در دنیا رسیده است، افزود: دستآوردهای ملت ایران در چند سال گذشته آنقدر زیاد و مهم بوده است که کشورهای غربی خود به این پیشرفتها اعتراف و عجز و ناتوانیشان را به صورت واضح نشان میدهند.
وی در پاسخ یکی از دانشجویان اصفهانی که پرسید جنبش دانشجویی هم اکنون در رکود و انفعال به سر میبرد و پناه بردن برخی سران تحکیم به آمریکا خیانت آشکاری به جنبشهای دانشجویی است پاسخ داد: دانشگاههای ما امروز نمیتواند سکون داشته باشد و نقش دانشگاههای ما حفظ و ارتقای جامعه و کشور است و سرمایههای ما که علم، پژوهش، شجاعت، استقلال و عزت است اگر در رأس امور قرار بگیرد میتواند دانشگاههای ایران را به عنوان دانشگاههای نمونه در سراسر جهان معرفی کند.
ثمره هاشمی ادامه داد: حرکت رو به جلوی مومنانه دانشجویان میتواند آنقدر مثمر ثمر واقع شود که حتی ابرقدرتهای جهانی نیز سر تعظیم بر فعالیتهای این دانشجویان فرود آورند و ایستادگی 3 دانشجوی مبارز در 16 تیر نمونه روشنی است برای ایستادگی در مقابل آمریکا به عنوان یک مستکبر فاسد در جهان و امروز مرگ بر آمریکای دانشجویان ما سرآغاز مبارزه آگاهانه آنان با استکبار جهانی است.
مشاور ارشد ریاستجمهوری در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان درباره مباحث اقتصادی که در دولت نهم مطرح میشود و اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در حال حاضر شرایط ثابتی نیست پاسخ داد: دغدغههای اقتصادی تنها برای مردم نیست بلکه دولت نهم توجه و دغدغههای جدی برای رفع مشکلات اقتصادی دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما ناشی از پوسیدگی ساختارهای اقتصادی ما از چند سال گذشته دارد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در دولت نهم با اشراف کامل روی قانون اساسی و اختیاراتی که این قانون به رئیسجمهور، به عنوان مقام اجرائی کشور میدهد بسیاری از نهادها و سازمانهایی که در بدنه دولت قرار داشتند اما در سالهای طولانی به صورت خود رأی و مستقل عمل کرده بودند نظیر بانک مرکزی و سازمان مدیریت و بودجه را مکلف به هماهنگ شدن با بدنه دولت کرد و با این امر ، بسیاری از مشکلات اقتصادی و بودجهای برای پروژههای در حال ساخت کشور برداشته شد.
وی یکی از مهمترین نشانههای دغدغه رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توسط دولت را سفرهای استانی عنوان کرد و اظهار داشت: طی سفرهای استانی که هیئت دولت برای اولینبار به تمامی شهرهای ایران سفر کرد و طی این سفرها از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شد و برای رفع آنها به صورت شبانهروزی به فعالیت پرداخت که بسیاری از این مشکلات هماکنون رفع شده و در سفرهای استانی دور دوم نظارت جامعی بر روی این مصوبات انجام خواهد شد.

پنهان کاری سیاسی

مشاور ارشد رئیسجمهور در پاسخ به یکی از دانشجویان معترض که با آمارهای ساختگی و با لحنی تند دولت نهم را به پنهانکاری سیاسی و ایجاد جنگ روانی متهم کرد، پاسخ داد: دانشجو همیشه بر مبنای اطلاعات، علم و حقیقت صحبت میکند و آمارهایی که الان میان برخی از گروههای سیاسی منتشر میشود آمارهایی نادرست و برای بر هم زدن امنیت روانی جامعه است و اگر ایران از کشورهای مظلوم در دنیا حمایت نمیکرد وضعیت کنونی کشور ما جور دیگری بود و حمایت از لبنان و گروه حزبالله حمایت نمیکرد الان اسرائیل یکی یکی پس از لبنان کشورهای منطقه را در مینوردید و الان در حال برنامهریزی برای حمله به ایران را داشت و کسانی که الان به اینگونه حمایتها نه میگویند همانهایی هستند که در آن زمان راه را برای ورود اسرائیل به ایران باز میکردند و چراغ سبزهای زیادی را برای نابودی این سرزمین به دشمنان آن نشان میدادند.
وی ادامه داد: دولت نهم هیچگاه به جنگ روانی در میان مردم نپرداخته است و کسانی که در گروههای سیاسی در رسانههایشان خطرات حمله آمریکا به ایران، تحریمهای اقتصادی، مشکلات مردم را به صورت ویژه برجسته میکنند بدانند که طبق اعترافات مسئولان نظامی آمریکا و کارشناسان نظامی در دنیا آمریکا در شرایطی نیست که حتی بخواهد برای حمله به ایران فکر کند.

نگاه دولت به زنان

یکی دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان که پرسید نظر شما درباره محدویت حضور زن در اجتماع، طرح امنیت اجتماعی چیست؛ ، پاسخ داد: در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامههایی در نظر گرفته شد که در وهله اول امنیت اجتماعی را بالا ببرد و یکی از این برنامهها مبارزه با اراذل و اوباش بود که تمام مردم در جامعه ابراز رضایت خود را از این طرح اعلام کردند و برنامه دوم در طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای اصلاح نحوه پوشش مردم در اجتماع بود و این طرح اینگونه تعریف شد که با کسانی برخورد شود که مخل امنیت روانی و اخلاقی جامعه باشند که ممکن است در برخی از این افراد، افراد فاسدی نیز وجود داشته باشند که اجرای این طرح را بسیار مهمتر خواهد کرد و باید دقت شود در این طرح نوع برخوردها مناسب بوده و کسانی که این طرحها را اجرا میکنند باید خود در زمره افراد سالم و آگاه در جامعه باشند.
ثمره هاشمی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که پرسید چرا احمدی نژاد برای سخنرانی به شهرستانها و در میان دانشجویان نمیآید و نخبه پروری رهبری سیاسی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند چه شد، پاسخ داد: نخبههای سیاسی در میان خود دانشجویان باید انتخاب و پرورده شوند و دانشجویان باید آنقدر استقلال عمل داشته باشند که خودشان اجرا کننده بسیاری از دستورات و راهکارها باشند.
وی ادامه داد: اینکه احمدی نژاد برای سخنرانی به تالارهای دانشجویی دانشگاهها میآید دلیل بر این نیست که نمیخواهد بیاید بلکه آنقدر کارها و برنامههای مهم برای مجموعه کل کشور وجود دارد که برای حضور در شهرستانها وقت کافی وجود نخواهد داشت.
ثمره هاشمی با بیان اینکه یکی از مهمترین آرمانهای دولت و ملت ایران عدالتخواهی است تصریح کرد: دولت نهم هم اکنون در حال اصلاح بسیاری از حفرهها و چالشهای گذشته است و در حال تقویت تفکر عدالتخواهی در میان مدیران و مردم جامعه است و طبق صحبتهای ریاست جمهوری که گفت هرجا تبعیضی دیدید فریاد بزنید و این فریاد اگر به گوش دولت برسد از جمله اقدامات و مظاهر مهم این دولت است.
وی ادامه داد: واگذاری سهام عدالت به مردم یکی از بزرگترین کارهای دولت نهم برای کسب مشکلات اقتصادی مردم و پخش سرمایههای ملی به صورت عادلانه در میان مردم است.
یکی دیگر از دانشجویان در خصوص اینکه دولتهای پیشین نیز موضوعات و مشکلات واقف بودند یا خیر پاسخ داد: دولت نهم تا جایی که توانسته و قدرت داشته برای رفع مشکلات کشور قدم برداشته و دولتهای پیشین نیز در همین اندازه قدرت خود به مشکلات مردم رسیدگی می کردند که دولت نهم با راهکارهای جدید و مناسب توانست میزان این خدمتگذاریها را به شکل چشمگیری گسترش دهد.
وی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که توضیح داد چرا دولت نهم از ابزار رسانه برای نمایش دستاوردهای فعالیتهایش استفاده نمیکند پاسخ داد: هرجا اقدام به صادقانه برای مردم باشد هیچ نیازی به تبلیغات گسترده رسانهای برای نمایش برنامهها ، کارها و دستاوردهای دولت نهم وجود ندارد و با اشاره به این مسئله میتوان گفت که استقبال اخیر منابع ایران و تبریز در سفرهای استانی خود گویای این نکته است که هیچ نیازی به تبلیغات رسانهای نیست.
وی در پاسخ یکی دیگر از دانشجویان معتبر با لحن بسیار تندی پرسید که چرا عکس شما را در دانشگاه اصفهان نقش کرده اند و آیا این نشان دهنده تفکرات بسیجی شماست؛ ، ادامه داد: اگر همین تفکر بسیجی امروز در کشور ما حاکم نبود الان ایران در پی چکمههای سربازان آمریکایی بود. اگر بسیج نبود تأسیسات هستهای وجود نمیداشت. اگر بسیج نبود امروز آزادانه شما نمیتوانستید در این تریبون با این لحن انتقاد کنید و بسیج تضمین کننده عزت و آزادی کشور است.
وی ادامه داد: امروز به همت تفکر بسیج و بسیجیان ایران اسلامی در چنان عزتی در دنیا دست پیدا کرده که بسیاری از کشورها حسرت داشتن چنین نیروهایی در سر میپرورانند و ایران اسلامی امروز حتی با تحصیلات برخی از گروههای داخلی به آن چنان عزتی دست پیدا خواهند کرد که مطابق با تمام معیارهای انقلاب و جمهوری اسلامی است.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
گام‌های موثر برای جدی‌تر شدن نگاه به شرق

گام‌های موثر برای جدی‌تر شدن نگاه به شرق

تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای با هر یک از کشورهایی که در مناطق آسیایی، آفریقایی و آمریکایی وجود دارد کاری پسندیده، مفید و منتهی به اثر خوب و نتایج درخشان برای کشورمان محسوب می‌شود. یکی از مهمترین همکاری‌ های اقتصادی با مجموعه کشورهایی است که در منطقه شرق آسیا قرار دارند و به سازمان همکاری اقتصادی شانگهای معروف هستند.

آژانس باید به رویکرد فنی و غیرسیاسی بازگردد

آژانس باید به رویکرد فنی و غیرسیاسی بازگردد

 بر اساس تجربیات سالیان گذشته چند نکته درباره آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی وجود دارد. نکته اول این است که آژانس یک محیط سیاسی است، به این معنا که اعضای شورای‌ حکام همیشه اکثریت غربی داشته و آژانس از این نظر یک ابزار سیاسی در دست کشورهای غربی بوده که هرگاه خواسته‌اند، فشار خود را نسبت به کشورهای دیگر افزایش یا کاهش داده‌اند.

دیپلماسی سلامت

دیپلماسی سلامت

یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها در حوزه فعالیت سیاست خارجی هر کشور، تامین منافع ملی است. درواقع ما باید وزارت امورخارجه را یک ایران خارج از کشور و خارج از مرز بدانیم. یعنی وزیر خارجه، وزیر بهداشت ایران در خارج از مرزها است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها