کاهش تورم ماهانه صنعت و معدن

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اردیبهشت امسال، تورم ماهانه بخش‌های صنعت و معدن نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب یک واحد درصد و ۰.۵واحد درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۱۴۶۱۰۹۸
 
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت امسال  ۱۱۸۶.۶ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۹درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۸.۹ درصد افزایش داشته است.درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دراردیبهشت۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل از آن(تورم ماهانه) ۳.۳درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۳.۳درصد افزایش دارد.در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۲.۶درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم ماهانه با ۰.۵درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است؛ همچنین در این ماه گروه‌های ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل و ساخت فلزات پایه به ترتیب با تورم ۰.۵- درصد و ۰.۴- درصد مواجه بوده‌ است.درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۹درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۹درصد)، ۳.۹واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۲.۹درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۸.۸درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۷.۲درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است.درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۸.۹درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۹.۲درصد)، ۰.۳واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ماه۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۹درصد افزایش دارد.بیشترین تورم سالانه در این ماه با ۶۰.۳درصد مربوط به گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده درجای دیگر و کمترین تورم سالانه با ۱۵.۴درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است.
 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 
مرکز آمار ایران همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت را اعلام کرد که براساس آن شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دراین ماه ۱۹۸۵.۲ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷درصد و در۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۹.۲درصد افزایش داشته است.درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۱درصد)، ۰.۵واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۱.۶درصد افزایش دارد.بیشترین تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه با ۴.۷درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم ماهانه با ۱.۱درصد مربوط به گروه کانه‌های فلزی است.درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۷.۸درصد)، ۱.۹واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، دراردیبهشت۱۴۰۳نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹.۷درصد افزایش دارد.بیشترین تورم نقطه به نقطه در این ماه با ۳۱.۹درصد مربوط به گروه سایرمعادن و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۷درصد مربوط به گروه زغالسنگ است.درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۹.۲درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۱.۴درصد)، ۲.۲واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور در۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹.۲درصد افزایش دارد.بیشترین تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با ۴۴.۲درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم سالانه با ۲۷.۱درصد مربوط به گروه زغال‌سنگ است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها