مولفه‌های دهگانه یک پیام

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا، ضمن ابراز همدلی و همبستگی با اعتراضات ضدصهیونیستی این دانشجویان، آنان را بخشی از جبهه مقاومت دانستند و بر تغییر وضعیت و سرنوشت منطقه حساس غرب آسیا تأکید فرمودند.
کد خبر: ۱۴۵۹۱۸۹
نویسنده محمد مهدی ایمانی پور / رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۰مولفه اصلی این پیام ارزشمند و با اهمیت را می توان به شرح زیر بر شمرد: ۱- توجه به اهمیت برهه زمانی کنونی: رهبر حكیم انقلاب اسلامی، اهمیت برهه زمانی کنونی را به اندازه‌ای تعیین كننده می‌دانند که از آن، تحت عنوان زمانی حساس  برای ورق خوردن تاریخ یاد می کنند.۲- روندشناسی بحران فلسطین:بازخوانی کوتاه اما ارزشمند تاریخ تلخ اشغالگری صهیونیستی در فلسطین، موجب عمق بخشی و  روندشناسی بحران فلسطین در مقابل نگاه مقطعی و لحظه‌ای به جنگ غزه است.   ۳-ترسیم شبکه حامی رژیم صهیونیستی:شاخصه و پیام مهم دیگر این نامه، تعریف صهیونیسم به مثابه متغیری وابسته به آمریکا ، انگلیس و دیگر بازیگران سلطه گر غربی است.  بسیاری از رسانه های غربی در صدد القای تفاوت ماهیت کشورهایی  مانند آمریکا و انگلیس با رژیم اشغالگر قدس هستند و تلاش می كنند بر این واقعیت كه حیات رژیم،  وابسته به آمریكاست را پنهان نمایند. ۴- درک  جهانی از تروریسم دولتی: ارائه تعریفی گویا و مصداقی از تروریسم جاری در اراضی اشغالی و شبکه حامی غربی آن، به وضوح تعاریف انتزاعی خودساخته غرب از تروریسم را به چالش کشیده و به صورت آشكار ، مرز میان یک جریان رهایی بخش ( جریان مقاومت) و یک جریان تروریستی (رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن) را به تصویر می‌کشد.  ۵- گفتمان جهانی مقاومت:نقطه اوج نامه رهبر معظم انقلاب، جایی است که از جنبش دانشجویی در دفاع از مردم غزه به عنوان جزئی از جبهه مقاومت یاد می کنند. این همان نگاه جهانی و فراگیر به گفتمان مقاومت و بسط آن به مثابه یک چارچوب فطری-انسانی در جهان است.رهبر معظم انقلاب قیود جغرافیایی، قومیتی و منطقه‌ای را از مفهوم و مصداق مقاومت جدا و آن را به  چارچوب گفتمانی برای کلیه انسان‌های آگاه و آزاده در دنیا تعبیر فرموده اند. ۶- بیداری افکار عمومی دنیا: بیداری افکار عمومی دنیا در قبال ماهیت و عملکرد رژیم صهیونیستی و حامیان آن، دال مرکزی ساختار و  منظومه پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان غربی را تشکیل می‌دهد. ۷- گذار منطقه و جهان به دوران جدید:«ترسیم وضعیت نا بسامان موجود»و « لزوم گذار به وضعیت مطلوب» دو مولفه مهم دیگری است که در نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان غربی و عزم جهانی برای این گذار اجتناب ناپذیر ، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این گذار دارای اتقان و عینیت بوده و حرکت غیرتمندانه دانشجویان آمریکایی، بخشی از این جریان گذار محسوب می شود.  ۸- مصادر ظلم  جهانی  : مصدریابی ظلم و ستم در سطح جهانی، یکی از اصلی ترین دغدغه‌های جامعه بشری محسوب می شود. این مصدریابی به وضوح در نامه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته و از رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس به عنوان اصلی ترین مصادر تولید بحران، ترور و خشونت و نسل‌کشی در فلسطین و سراسر جهان یاد شده است. ۹- هم افزایی فراگیر در دفاع از فلسطین: هم‌افزایی فراگیر و فرامرزی انسان‌های آگاه و باوجدان جهان امروز  در پیشبرد و تسریع گذار از  دوران ضد سلطه گری، به عنوان یک الزام و پیش شرط مهم و بین المللی درنامه رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است. ۱۰- نقش قرآن در بیداری جهانی :در نامه رهبر آزاده و مجاهد انقلاب اسلامی خطاب به دانشجویان آمریکایی، ضمن اشاره به دو مصداق و شاهد مثال قرآنی در تبیین و تشریح وقایع جاری درجهان، ازاین کتاب آسمانی به مثابه  راهنما و گنجینه ای در مواجهه تمام عیار با جریان ستم و سلطه یاد شده است. اکنون جوانان غربی، بیش از پیش متوجه چرایی اعمال سیاست‌های ضداسلامی و ضد قرآنی از سوی دولتمردان خود شده‌اند، این همان نقطه آشكار ساز چرایی قرآن سوزی و اسلام هراسی در غرب است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها