در بخش‌های پیشین این سلسله یادداشت‌ها درباره اهمیت حجاب به‌عنوان یک نماد و نقشی که ایران به عنوان گلوگاه ندای انقلاب جهانی دارد، سخن گفتیم و به اینجا رسیدیم که کشتار در حرم احمدبن موسی(ع) نیابتا به جای حرم امام رضا(ع) چه معنایی می‌تواند باشد. در ادامه این یادداشت امروز می‌خوانید.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۶۲
نویسنده احمد میراحسان - شاعر و پژوهشگر
۲- جهل مضاعف است اگر ندانیم استکبار جهانی آگاهانه می‌کوشد با جنایت در شاهچراغ، بین سیاست و جنایت در اپوزیسیون مودت برقرار، آن را عادی‌سازی و آنان را آماده جنایت کند و بین فرهنگ آموزش درندگی و فرهنگ اغتشاش‌آفرینی و سیاست غربگرایی در ذهن همراهان مستعد غرب پیوند ایجاد و آنان را آماده سربازی ابلیس کند و قبح داعشیگری را میان روشنفکران غربگرا، در گروه‌های سیاسی برده غرب بشکند. فرهنگ داعشیگری در ایران با عملیات منافقین و کومله و گروه‌های خشن‌برانداز به مثابه یک ابزار شیطان بزرگ در جنگ برای بازگرداندن سلطه و بردگی در ایران سابقه ۴۰ساله دارد. ما فراموش نمی‌کنیم در سال‌های اولیه انقلاب، این جنگ یک بار رخ داد و امروز سلبریتی‌هایی مثل مخملباف و فرهادی و بازیگران و عروسکان صحنه فرهنگ شیطانی پیشقراول این داعشیگری شدند و آن را زمینه‌سازی می‌کنند. باید این جریان را به‌درستی شناخت. ایفای نقش فعال عناصر فرهنگی شیطان از رسانه‌ها تا سینماگران و انتلکتوئل‌ها و سیاستمداران نیم‌مرده رفورمیست غربگرا و اعضا و اپوزیسیون برده غرب در خارج تا فیلسوفان شیطان‌زده از دکتر سروش گرفته تا طباطبائی، بیضایی و هنرپیشه‌ها، همه و همه در این مقوله می‌گنجند. البته باید با چشم گشوده دید که واکنش ملت ایران علیه جنایت مزدوران دست‌پرورده استکبار جهانی، بیانگر همان سرزندگی و آزادیخواهی و شجاعت و استواری مفاهیم اصیل ایرانی در اعماق ضمیرشان است. همان واکنش علیه همه سربازان جنایت و اپوزیسیون داخلی و خارجی، همان واکنش بیدار علیه رسانه‌های تروریستی و یک جهان کفر و ظلم‌آلود علیه ملتی به‌پاخاسته با پرچم حق و استقلال و آزادی. این همان است که ۴۳ سال بوده است و در صحنه تجزیه‌طلبی و جنگ خونریزانه و تروریسم همه چیز باخته منافقان و تحریم‌های جنایتکارانه دشمن، مدام خود را به نمایش نهاده است. جنایت داعش این بار به صورت ماهیت یکی از حلقه‌های اغتشاش ظاهر شده است. چند پرسش، ذهن هر ایرانی شریف و مستقل و حقیقت‌خواه و آزاده اهل‌معرفت را به خود مشغول می‌دارد؛

۱- این امر هولناک در تفسیر تاریخی‌اش مثالی از کدام ماجراست؟
۲- آیا جنایت حرم مطهر شاهچراغ فرماندهی واحدی دارد؟
۳- جایگاه این رخداد وحشیانه در مجموعه رویداد‌های اخیر و زمینه‌ساز پیشین اغتشاش کنونی چه جایگاهی دارد؟
۴- چرا همزمان عمل خشن تروریستی و سیاسی و فرهنگی با هم در این ماجرا رخ نموده است و پیروی از رهنمود‌های دنیس راس در این ماجرا تا چه حدآگاهانه است؟

سلبریتی‌ها پیش‌درآمدی برای حرکت جدید استکبار جهانی
۱- دو سر رویداد کشتارگرایانه داعش در عرصه انسانی و آفرینش انسان ریشه دارد. همان‌طور که گفتیم این ماجرا از هابیل و قابیل شروع شده است.

۲- ماجرای حرم حضرت احمدبن موسی (ع) را از سوی دوم باید در تاریخ اسلام ریشه‌یابی کرد. همان عصیان علیه فرمان خداوند و این بار در مخالفت و سرکشی علیه وصیت رسول‌ا. همان حاکم شدن جریان ابوسفیانی و معاویه‌ای علیه اهل‌بیت (ع).

۳- کشتار حرم شاهچراغ در زمینه تاریخ انقلاب اسلامی ادامه تمام جنگ حق و باطل در همه اشکال آن طی ۴۳سال اخیر است؛ جنگی که طاغوت و فرعون و یزید زمانه، قدرت‌های جاعل جهانی علیه ایران به گناه برافراشتن پرچم توحید، ایستادگی برابر سلطه و خواست زیستن زیر لوای اسلام و نفی زیستن تحت لوای کفر محارب با خدا و اصرار بر آزادگی و استقلال و عدالت و رشد راه انداخته شد. این ادامه همان جنگ وحشیانه صدام به نیابت جهان کفر شیطان بزرگ علیه انقلاب اسلامی است. همان جنگ انگلیس، آمریکا، اسرائیل و اروپا برای تجزیه ایران است که از سال ۵۸ شروع شد و در کردستان و بلوچستان و خوزستان و جا‌های دیگر وحشیگری به راه انداخت. همان تروریسم درنده سازمان منافقین است. همان تروریسم درنده سازمان منافقین است. همان تحریم اقتصادی وحشیانه است و ویرانگری‌هایی که نئولیبرال‌های داخلی و اقشار غربگرای درون حکومت بر مردم تحمیل کردند.

۴- صحن حضرت احمدبن موسی (ع)، صحن نمایش جنگ اسلام آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی با اسلام ناب محمدی که در جهان برابر سیاست ظلم و استکبار قد علم کرده است. صحن نمایش ماهیت روح دشمنان اسلام و کسانی‌که تا به دست گرفتن اسلحه و ایفای نقش داعشی فاصله‌ای ندارند و در باطن خود داعش‌های نهانکار هستند. چه رسانه‌های تروریستی مثل بی‌بی‌سی جلادپرور، سعودی اینترنشنال وهابی و چه قشر‌هایی که بت آنان با همه آگاهی آمریکاست و شیطان در جان‌شان ماوا دارد و هر پلشتی و نمایش و هر حرامکاری، زناکاری، همجنسگرایی و بی‌همه چیزی را خود قانونی و عیان کرده‌اند و پیش چشم‌های جهان ماهیت وحشی خود را به تماشا نهاده‌اند.

۵-، اما در ارتباط با ماجرای زمینه‌سازی اخیر حمله داعش را باید در منظومه‌ای درک کرد که با انتخاب آقای رئیسی به ریاست‌جمهوری اسلامی و شکست نیرو‌های داخلی و پیروان نظام جهانی متفرعن کلید خورد و بهتر است بگویم جنود شیطان بزرگ درون طبقات اجتماعی و نیرو‌های سیاسی و حتی درون حکومت در مراتب گوناگون از این انتخاب ناراضی بوده و زمینه اغتشاش را آفریدند.

الف) اغتشاشی که ریشه در حکمرانی ضد راه امام در ایجاد بلبشو در نفع سیاست عدم اعتماد به کافران محارب و نظام کانونی سلطه داشته است، در عمل تداوم بخشان به ساختار پیرامونی در فعالیت نیرو‌های لیبرال پیشین که مهار حکومت را در کف داشته‌اند و با تبعید، ویرانگری و سیاست‌های ضدمردمی بی اعتمادی و کاهلی را دامن زدند و در تضعیف جمهوری اسلامی کوشیده‌اند در این اغتشاشات نقش دارند. در رفتار رسانه و رهبران سیاسی رفورمیسم غربگرا و تبلیغات مدام‌شان علیه وحدت بر سر راه امام و مقاومت، اینان به سود سرسپردگی به شیطان بزرگ کار کرده‌اند.

ب) دور جدید از زمینه سازی را باید مشخصا در وجه جهان‌نگرانه، فلسفی و تفسیر موجودیت اسلام و در تفسیر سیاسی و در ابلاغ‌های فرهنگی اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی جست‌وجو کرد. یعنی در

۱-ستیز دکتر سروش با ماهیت وحیانی پیام رسول‌ا... و تکرار دروغ‌ابوجهل‌گونه دشمنان اسلام در سست کردن ایمان در ماهیت وحیانی کلام‌ا... که آن را کلام محمد نامید و یک پروژه تاریخی تشکیل امپراتوری دلخواه یک انسان که رسالت الهی به عهده ندارد، معرفی کرد. او با تفسیر تاریخی اسلام موجود به خشونت داعش در غیاب تفسیر الهی حقایق قرآن مجید و اهل بیت (ع) اعتبار بخشید.

۲- در ستیز سیدمحمد جواد طباطبایی با حقیقت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و با ایفای نقش خانوادگی مشاور استکبار جهانی، اوباما و ترامپ سعی وافر در بی‌اعتبار کردن انقلاب دینی و ترویج بردگی مدرنیته دارد. او با نظریه کهنه ایران شرعی در حقیقت با تقبیح آزادگی و استقلال ایران در انقلاب امام خمینی مبارزه می‌کند و به مضحک‌ترین شیوه ایران ستیزی که مورد ریشخند تاریخ واقع خواهد شد، دست زده است. نابودی افق حیات طیبه سرفراز، مستقل، پیشرو و عادلانه ایران که به صورت عملی طی یک انقلاب شکل گرفت با نام ایران پرستی، تخریب یک انقلاب بزرگ و پیمودن راه تسلیم آن به قدارترین دشمنان ایران.

۳- اغتشاش کنونی را در عین حال در بیانیه بیستم مهندس میرحسین موسوی باید جست‌وجو کرد. بیانیه‌ای در ستایش سیاست آمریکا و عربستان در سوریه و علیه مقاومت شریف مردم سوریه و قهرمانان ایران، برای حفظ استقلال اسلام و نرفتن زیر بار بردگی شیطان بزرگ، بیانیه‌ای که مساوی با صدور مجوز و اقدامات اغتشاشگرانه و براندازانه برای ویران کردن اسطوره‌های مقاومت بود که با بی‌آزرمی در کنار جریان پلشت خاورمیانه اسرائیلی ایستاد و باید به جزئیات آن بیانیه و زمینه‌سازی آن جداگانه بپردازیم.

۴- این‌بار زمینه‌سازی سینماگران در صحنه جهانی از عنکبوت مقدس به جشنواره کن امسال شروع شد که روح کثیف آن در تبلیغ فیلم علیه کانون مقاومت آخرالزمانی که علیه کفر انبار خود را می‌پراکند، یعنی علیه حریم مقدس امام رضا (ع) ظهور کرد و اجرای آن به سبب ناممکن بودن حمله به خود حرم امام رضا (ع) با حمله به حرم برادر بزرگوارشان احمد بن موسی (ع) ظاهر گشت و نیز عمل سلبریتی‌ها که خود زمینه‌ساز این اغتشاشات و این بازی بوده است. آنان پیش درآمد این حرکت جدید استکبار جهانی بوده‌اند. همراه تمام متعلقات این مشوق، اغتشاش آفرینی وطن فروشانی بود که به اسم ایران علیه ایران و به سود سربازی و مزدوری پروژه شیطان سلطه و سرمایه سالاری فرعونی جهانی زمینه سازی کرده‌اند. کارگردانان و هنرپیشه‌هایی که دست به عادی‌سازی زشت خواری زدند و با مانور خودفروشی تا ناموس فروشی، وطن فروشی و حرام‌خواری مسیر را ادامه دادند.

روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها