قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال برگزار شد؛

برنامه کامل لیگ بیست و دوم فوتبال ایران

قرعه‌ کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و ۱۶ تیم لیگ برتری برنامه خود را برای این فصل دانستند.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۴۸

به گزارش جام جم آنلاین، مراسم قرعه‌کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز (دوشنبه) برگزار شد و ۱۶ تیم لیگ برتری برنامه خود را در این مسابقات دانستند.

به این ترتیب داربی پایتخت در هفته دوازدهم برگزار خواهد شد.

هفته اول

فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - هوادار

استقلال - سپاهان

نساجی مازندران - مس رفسنجان

پیکان - ملوان بندرانزلی

گلگهر سیرجان - تراکتور

ذوب‌آهن - پرسپولیس

هفته دوم

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

مس کرمان - پیکان

هوادار - نفت مسجدسلیمان

سپاهان - نساجی مازندران

پرسپولیس - فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی - استقلال

مس رفسنجان - گلگهر سیرجان

تراکتور - ذوب‌آهن

هفته سوم

هوادار - صنعت نفت آبادان

استقلال - مس کرمان

آلومینیوم اراک - پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - پیکان

گلگهر سیرجان - سپاهان

نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

فولاد خوزستان - تراکتور

ذوب‌آهن - مس رفسنجان

هفته چهارم

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

مس کرمان - گلگهر سیرجان

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان - استقلال

سپاهان - فولاد خوزستان

پیکان - نساجی مازندران

تراکتور - هوادار

ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن

هفته پنجم

صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران - مس کرمان

آلومینیوم اراک - تراکتور

ذوب‌آهن - سپاهان

فولاد خوزستان - مس رفسنجان

استقلال - پیکان

هوادار - پرسپولیس

گلگهر سیرجان - ملوان بندرانزلی

هفته ششم

تراکتور - صنعت نفت آبادان

مس کرمان - ذوب‌آهن

سپاهان - آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان - پرسپولیس

استقلال - نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان

مس رفسنجان - هوادار

پیکان - گلگهر سیرجان

هفته هفتم

صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان

فولاد خوزستان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان

هوادار - سپاهان

گلگهر سیرجان - استقلال

پرسپولیس - تراکتور

ذوب‌آهن - پیکان

هفته هشتم

ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان

مس کرمان - هوادار

پیکان - آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان - گلگهر سیرجان

سپاهان - پرسپولیس

نساجی مازندران - ذوب‌آهن

استقلال - فولاد خوزستان

مس رفسنجان - تراکتور

هفته نهم

صنعت نفت آبادان - سپاهان

آلومینیوم اراک – مس کرمان

تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان

گل‌گهر – نساجی مازندران

فولاد خوزستان - پیکان

ذوب‌آهن - استقلال

هوادار – ملوان بندر انزلی

پرسپولیس – مس رفسنجان

هفته دهم

مس کرمان – صنعت نفت آبادان

استقلال – آلومینیوم اراک

مفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان

سپاهان - تراکتور

نساجی - فولاد

پیکان - هوادار

ملوان - پرسپولیس

گل گهر – ذوب آهن

هفته یازدهم

صنعت نفت - پیکان

پرسپولیس – مس کرمان

آلومینیوم اراک - نساجی

ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان

مس رفسنجان - سپاهان

فولاد – گل گهر

هوادار - استقلال

تراکتور - ملوان

هفته دوازدهم

نساجی – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – مس رفسنجان

ذوب‌آهن – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان - فولاد

ملوان - سپاهان

استقلال - پرسپولیس

گل‌گهر - هوادار

پیکان - تراکتور

هفته سیزدهم

صنعت نفت آبادان - استقلال

تراکتور – مس کرمان

آلومینیوم اراک – گل‌گهر

سپاهان – نفت مسجدسلیمان

هوادار - نساجی

فولاد – ذوب‌آهن

مس رفسنجان - ملوان

پرسپولیس - پیکان

هفته چهاردهم

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

مس کرمان - ملوان بندر انزلی

نفت مسجدسلیمان - آلومینیوم اراک

پیکان - سپاهان

نساجی مازندران - تراکتور تبریز

فولاد - هوادار

استقلال - مس رفسنجان

گل گهر - پرسپولیس

هفته پانزدهم

صنعت نفت آبادان - گل گهر

سپاهان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - فولاد

ملوان - نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس نساجی مازندران

نساجی - استقلال

هوادار - ذوب آهن

مس رفسنجان - پیکان

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
راویان زینبی (س)

واکاوی نقش زنان در انتقال فرهنگ عاشورا در گفت‌وگو با یک پژوهشگر مسائل دینی

راویان زینبی (س)

نیازمندی ها