آنچه که کشتی ایران را به ورزش محبوب و مطرح در بین لایه های مختلف جامعه تبدیل کرده، تنها مدال آوری و افتخارات متعدد در رویدادهای رقابتی قاره ای و جهانی نبوده و نفوذ کشتی در جامعه فراتر از سکو و مدال، به خاستگاه مردم تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۷۱۲۵۴
نویسنده عليرضا صدرايی - مجری رادیو ورزش
تعداد بازدید : 102

بسیاری از پهلوانان ایران زمین که محبوبیت و مقبولیت آنها در برهه های مختلف زمانی در جامعه، بروز و ظهور یافت در بستر رشته ی ورزش کشتی، پرورش یافته اند. پوریای ولی ها، بلورفروش ها، حسن رزاززاده و تختی ها کشتی گیران حاذقی بودند که در عین قدرت در دستگیری از مردم ، مدال انسانیت را به گردن آویختند و ماندگاری را برای خود به ارمغان آورده و به مرجعی جامع برای پهلوانی تبدیل شدند و ارزش افزوده به رشته کشتی بخشیدند. در عصر حاضر نیز محبوبیت حسن یزدانی فراتر از مدال طلا و نقره المپیکی و مدال های طلای جهانی او و پیروزی مقابل تیلور است.

او آنجا مردانگی اش را بروز داد که در هنگامه ی باختها از شرمساری در پیشگاه مردم، اشک ریخت، یا آنجا که پشتش را نوجوان کشتی گیر سندروم دان به تشک چسباند، از مردم مدالی به ارزش مرام و معرفت دریافت کرد.

آنچه که در مجمع عمومی فدراسیون کشتی رخ داد و آن ادبیات دور از دایره ادب، خروج از مسیر انصاف و جوانمردی در رشته ی کشتی بود تا جاییکه بستر اجتناعی و فضاهای رسمی و مجازی این رفتار و گفتار را تقبیح کرده اند.

وقایع مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی در شان ورزش ایران نبود و بازتاب منفی را در بین مردم بوجود آورده و اکنون نیاز است که برخی از قهرمانان و مدیران کشتی با بازنگری رفتار و گفتار خود ، نگاه های مثبت را بار دیگر به کشتی بازگردانند.

کشتی برای تحقق مطالباتش مسیری بهتر از جنگ کلامی و یورش همه جانبه به برخی از متولیان ورزش کشور دارد. رویه ی کشتی برای زیست پهلوانانه در ایران نیاز به تغییر دارد.

البته در این بین مجلس شورای اسلامی نیز که خواسته یا ناخواسته ، با تفکیک بودجه ، رشته های مختلف را با چالش جدیدی مواجه کرده باید سریعتر برای آرامش ورزش کشور تلاش کند.

شکی نیست که هدف قوه مقننه حمایت از ورزش است اما تفکیک بودجه که بخشی از سوی وزارت ورزش تخصیص می یابد و بخشی هم از مجلس ، روح و روان جامعه ورزش را با تشویش همراه ساخته است.

به هر حال مردم از کشتی نه به واسطه اینکه بیش از شصت درصد مدال های المپیکی را به نام خود ثبت کرده بلکه بدلیل جایگاه مردمی این ورزش، انتظار دارند. امیدواریم هر چه سریعتر مسیر منطقی و پهلوانی در گذر از این شرایط بوجود آید.

گروه ورزش

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها