title
دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: 140 درمانگاه سطح یک و دو بخش خصوصی، خیریه، عمومی غیر دولتی و نظامی در مدیریت بحران کرونا به یاری این دانشگاه آمدند.
کد خبر: ۱۳۱۱۶۵۳

دکتر علی اصغر انجیدنی،  با اشاره به اینکه 50 بیمارستان خصوصی ، خیریه، عمومی، نظامی و دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هستند که در پیک های کرونا به بیماران کرونایی ارایه خدمت می کنند، خاطر نشان کرد: شرایط کرونایی در بسیاری از مناطق استان خراسان و شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد متاسفانه قرمز است و آمار بیماران بستری و سرپایی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در پیک های گذشته نیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر استفاده از ظرفیت بیمارستانهای تحت پوشش اعم از خصوصی، خیریه، نظامی، عمومی غیر دانشگاهی تاکید کرد و توانستیم از ظرفیت درمانگاه های عمومی و خصوصی و خیریه نیز در شرایط عود بیماری بهره مند شویم.

دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: نظام ارجاع بیمار در پیک های کرونا راه اندازی شد که مردم پس از دریافت مشاوره از سامانه 191 به مراکز سرپایی نزدیک محل سکونت ارجاع داده می شوند تا پس از بررسی اگر نیاز به خدمات تخصصی بود به مراکز تخصصی سرپایی یا بیمارستانها ارجاع داده شوند.

وی با اشاره به اینکه در این پیک نیز از توان بخش های غیر دانشگاهی بهره می بریم، گفت: با گسترش تعداد تخت خوشبختانه کمبودی به لحاظ تخت بستری نداریم و امیدواریم بتوانیم بر این ویروس غلبه کنیم و این پیک را پشت سر بگذاریم.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها