jamejamonline
حوادث عمومی کد خبر: ۱۳۰۶۰۷۶   ۱۴ اسفند ۱۳۹۹  |  ۱۰:۰۵

دو مـرد کـه در جنایت های جداگانه مرتکب قـتـل شــده بــودنــد، پـس از محاکمه در دادگـــاه کیفری یک استان تهران با حکم قضات جنایی به قصاص محکوم شدند.

ه گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از  روزنامه جام جم، نخستین محکوم به مرگ، مردی معتاد به شیشه بود که خرداد امسال در درگیری بر سر موادمخدر دوستش را کشت. متهم در حـالـی کـه دوسـتـش بـا ضـربـه چـاقـوی او مجروح بود، از محل درگیری فرار کرد. مرد مجروح با انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان باخت. متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در جـلـسـه رســیــدگــی، اولــــیــــای دم بـــــرای قـاتـل فـرزنـدشـان درخـواسـت قصاص کـردنـد. سپس متهم در جایگاه قـرار گرفت و با قبول اتهامش گفت: من و سعید معتاد بودیم و روز حادثه بر سـر مـوادمـخـدر بـا هـم درگـیـر شـدیـم. او بـا چاقو به من حمله کـرد. چاقو را از دستش گرفتم اما دوبــاره بـه مـن حمله کــرد کـه ایـن بـار بــرای دفـاع از خــودم بـا چاقو ضـربـه ای بـه سینه اش زدم و از محل فــرار کــردم. دوسـتـانـم او را بـه بیمارستان رساندند که چند ساعت بعد خبر رسید سعید مرده است. از ترس در خانه مخفی شده بودم که پلیس دستگیرم کرد. باور کنید من قصد کشتن او را نداشتم و ناخواسته مرتکب قتل شدم. پس از دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند.
 
حکم مرگ برای قاتل شیشه ای و برادر اسیدپاش
قتل برادر با اسید
دومــیــن مـحـکـوم بــه مــــرگ، مــــردی اســـت کــه به اتهام اسیدپاشی مرگبار روی برادرش به قصاص محکوم شد. رسیدگی به این پرونده از سال 98 و به دنبال مـرگ مـردی بر اثـر سوختگی با اسید در جـنـوب تـهـران آغـــاز شــد. همسر مـقـتـول در تحقیقات گفت: برادرشوهرم عامل اسیدپاشی اسـت. او و شوهرم مدتی بـود که با هم اختلاف داشتند و چند روز قبل او روی همسرم اسید ریخت. ابتدا شکایتی مطر ح نکردم امـا حـالا که شوهرم مـرده اسـت به اتهام قتل از او شکایت دارم. پــس از دسـتـگـیـری، مـتـهـم بــه اسـیـدپـاشـی در تحقیقات منکر قتل شـد امـا باتوجه بـه دلایـل مـوجـود، پــرونــده اش بـه دادگــاه ارســـال شــد. در جلسه مـحـاکـمـه، رئـیـس قــوه قضاییه از طـرف فـــرزنـــد صـغـیـر قــربــانــی درخــــواســــت قــصــاص را مطرح کرد.
متهم هـم در دفــاع از خـود گـفـت: قـبـول دارم با بــرادرم درگـیـری داشتم و او را تهدید کـرده بودم امــا روی او اسـیـد نریختم. بــــرادرم می خواست محتویات ظـرف اسید را روی مـن بـریـزد کـه من بـرای دفـاع ظـرف را گرفتم امـا محتویات آن روی بـــرادرم ریـخـت. مـن قـصـدی بــرای کشتن بــرادرم نداشتم. قـضـات دادگــــاه کیفری تـهـران بعد از دفاعیات متهم وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
هشدارهای مهم برای خانه تکانی

هشدارهای مهم برای خانه تکانی

به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و در این روزها تقریبا تمام زنان ایرانی بر اساس یک سنت بسیار پسندیده که به آن خانه تکانی گفته می‌شود، مشغول نظافت و پاکسازی منازل خواهند شد.

بی‌اطلاعی، پاشنه‌ آشیل مدیریت بحران

بی‌اطلاعی، پاشنه‌ آشیل مدیریت بحران

زلزله‌ ها هر ساله رخ می‌دهند و متاسفانه غیر از آثار منفی‌شان دستاوردی ندارند. از زلزله بم ۱۳۸۲ تا زلزله سی‌ سخت ۱۳۹۹ بسیار درس‌ها و آموخته‌هایی بودند که شوربختانه مورد توجه مدیران قرار نگرفته است.

قربانیان بی‌گناه غفلت و رذالت

قربانیان بی‌گناه غفلت و رذالت

یکی از تاثر برانگیزترین موضوعاتی که پلیس آگاهی در اجرای ماموریت‌های محوله خود با آن روبه روست رسیدگی به جرائمی است که قربانیان آن، کودکان هستند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر