jamejamonline
فرهنگی معارف و اندیشه کد خبر: ۱۲۹۰۰۳۹   ۰۷ آذر ۱۳۹۹  |  ۰۹:۲۹

یکی از عوامل بسیار موثر در پیشرفت دین خداوند اخلاص و عدم چشم داشت مادی پیامبران، در تبلیغ آن دین الهی بوده است.

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از ویکی فقه؛ تبلیغ خالصانه پیامبران با ویژگی های ذیل انجام می شده است.

تبلیغ مخلصانه در قرآن

← تبلیغ مخلصانه پیامبران، بدون درخواست مزد بود.

... قل لا اسـلکم علیه اجرا ان هو الا ذکری للعــلمین. «.... . بگو: «در برابر این (رسالت و تبلیغ)، پاداشی از شما نمی‌ طلبم! این (رسالت)، چیزی جز یک یادآوری برای جهانیان نیست! (این وظیفه من است)»

فان تولیتم فما سالتکم من اجر ان اجری الا علی الله... «و اگر از قبول دعوتم روی بگردانید، (کار نادرستی کرده ‌اید چه اینکه) من از شما مزدی نمی‌ خواهم مزد من، تنها بر خداست!.....»

 

← اجر پیامبران

ویـقوم لااسـلکم علیه مالا ان اجری الا علی الله... «ای قوم! من به خاطر این دعوت، اجر و پاداشی از شما نمی‌ طلبم اجر من، تنها بر خداست!.....»

یـقوم لااسـلکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلاتعقلون. «ای قوم من! من از شما برای این (رسالت)، پاداشی نمی‌ طلبم پاداش من، تنها بر کسی است که مرا آفریده است آیا نمی‌ فهمید؟»

وما تسـلهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعــلمین. «و تو (هرگز) از آنها پاداشی نمی‌ طلبی آن نیست مگر تذکری برای جهانیان.»

قل ما اسـلکم علیه من اجر... «بگو: «من در برابر آن (ابلاغ آیین خدا) هیچ گونه پاداشی از شما نمی‌ طلبم....»

وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب لعــلمین. «من برای این دعوت، هیچ مزدی از شما نمی‌ طلبم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.»

وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. «من در برابر این دعوت، هیچ اجر و پاداشی از شما نمی‌ طلبم اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است.»

وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. «من در برابر این دعوت، اجر و پاداشی از شما نمی‌ طلبم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.»

وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. «من در برابر این دعوت، اجری از شما نمی‌ طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است.»

وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین. «من در برابر این دعوت، پاداشی از شما نمی‌ طلبم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.»

قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله.... «بگو: «هر اجر و پاداشی از شما خواسته ‌ام برای خود شماست اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چیز گواه است.»

← پیروی از فرستادگان خدا

. . یـقوم اتبعوا المرسلین• اتبعوا من لایسـلکم اجرا وهم مهتدون. «.... «ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید! از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی‌ خواهند و خود هدایت یافته ‌اند.»

← نشانه ‌ای از اخلاص

نخستین نشانه صدق آنها (پیامبران) این است که هیچ منفعت مادی در دعوتشان ندارند، نه از شما مالی می‌ خواهند، و نه جاه و مقام، و نه حتی تشکر و سپاسگزاری و نه هیچ اجر و پاداش دیگر.

این همان چیزی است که بارها در آیات قرآن در مورد انبیای بزرگ به عنوان نشانه ‌ای از اخلاص و بی نظری و صفای قلب پیامبران روی آن تکیه شده، تنها در سوره شعرا پنج بار این جمله (و ما اسئلکم علیه من اجر) تکرار گردیده است.

تبلیغ مخلصانه در قرآن

← اجر رسالت

....قل لا اسـلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی... «.... بگو: «من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌ کنم جز دوست داشتن نزدیکانم (اهل بیتم)....»

← مزد دعوت

در سوره فرقان فرموده: "قل ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا" و معنای آن به بیانی که در تفسیرش گذشت این است که: مزد من این است که یکی از شما بخواهد راهی به سوی پروردگارش اتخاذ کند، یعنی دعوت مرا به اختیار خود بپذیرد، همین مزد من است، و خلاصه چیزی بجز دعوت در کار نیست، نه اجری و نه مزدی.

خدای تعالی در آیه مورد بحث- بر خلاف آیاتی که به عنوان شاهد ذکر گردید- اجری برای رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم معین کرده، و آن عبارت است از مودت نسبت به اقربای آن جناب، و این را به یقین از مضامین سایر آیات این باب می‌ دانیم که این مودت امری است که باز به استجابت دعوت برگشت می‌ کند، حال یا استجابت همه دعوت، و یا بعضی از آن که اهمیت بیشتری دارد. و به هر حال، ظاهر این استثناء این است که استثناء متصل است، نه منقطع، چیزی که هست باید بطور ادعاء مودت به ذی القربی را از مصادیق اجر دانست، پس دیگر حاجتی نیست به اینکه ما نیز مانند دیگران خود را به زحمت بیندازیم تا هر طور شده استثناء را منقطع بگیریم.

← لزوم اطاعت از پیامبران

اطاعت از پیامبران، به دلیل تبلیغ خالصانه و بدون چشم داشت آنان لزوم دارد.

وجاء من اقصا المدینة رجل یسعی قال یـقوم اتبعوا المرسلین• اتبعوا من لایسـلکم اجرا وهم مهتدون. «و مردی (با ایمان) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید، گفت: «ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید! از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی‌ خواهند و خود هدایت یافته ‌اند.»

← نشانه صدق

"از کسانی پیروی کنید که از شما اجر و مزدی در برابر دعوت خود نمی‌ خواهند" (اتبعوا من لا یسئلکم اجرا).

این خود نخستین نشانه صدق آنها است که هیچ منفعت مادی در دعوتشان ندارند، نه از شما مالی می‌ خواهند، و نه جاه و مقام، و نه حتی تشکر و سپاسگزاری و نه هیچ اجر و پاداش دیگر.

این همان چیزی است که بارها در آیات قرآن در مورد انبیای بزرگ به عنوان نشانه ‌ای از اخلاص و بی نظری و صفای قلب پیامبران روی آن تکیه شده، تنها در سوره شعرا پنج بار این جمله (و ما اسئلکم علیه من اجر) تکرار گردیده است.

← لزوم پیروی

در آیه جمله "من لا یسئلکم اجرا و هم مهتدون" را در اینجا آورده تا به علت متابعت مرسلین اشاره کرده باشد و بفرماید اینکه گفتیم رسولان را پیروی کنید علتش این است که رسولان خودشان راه یافته ‌اند، و در راهنمایی شما هم مزدی نمی‌ خواهند، چون پیروی کردن از غیر، برای یکی از دو جهت جائز نیست یا برای این که آن غیر خودش گمراه است و سخنش گمراهی است، معلوم است که گمراه را نباید در گمراهی اش پیروی کرد. و یا برای این که هر چند سخنش حق است و پیروی حق واجب است، لیکن او از این سخن حق منظور فاسدی دارد، او سخن حق را وسیله کسب مال یا جاه کرده، و یا غرض فاسد دیگری از این قبیل دارد.

و اما سخن کسی که هم سخنش حق است و هم از داشتن اغراض فاسد مبرا و منزه است، و از گفتن آن سخن حق نه نقشه ‌ای در نظر دارد و نه کید و خیانتی، باید از او پیروی کرد و سخنش را پذیرفت، و این رسولان چنین اند، و در اینکه می‌ گویند: " غیر از خدا را نپرستید"، هم راه یافته ‌اند و هم اجر و مزدی از شما نمی‌ خواهند، نه مال و نه جاه، پس واجب است که ایشان را پیروی کنید.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شاعری که پدیده شد

شاعری که پدیده شد

جنوب ایران و به ویژه فارس و بوشهر همواره یکی از قطب‌ های شعری کشور بوده است. ادیبان این بخش از ایران‌ زمین در جریان‌ سازی شعر انقلاب نیز نقش بسزایی داشته‌اند.

سنجرخان سردار ایرانی

سنجرخان سردار ایرانی

سنجرخان شهید اهل سنت از روستای زیبای نران در قلب کردستان؛ شهیدی که در ظهر عاشورای یکصد سال قبل با دسیسه حکام مستبد وابسته به بیگانه بعد از چند سال مبارزه و ایستادگی در مقابل نفوذ بیگانگان روس و انگلیس و رد القاب و عناوین اهدایی عثمانی و مخالفت با ظلم و ستم خوانین محلی به شهادت رسید.

سلمان؛ نقطه‌ عطف سریال‌ سازی

سلمان؛ نقطه‌ عطف سریال‌ سازی

پس از یک دهه وقفه، خوشبختانه در دوره اخیر ریاست محترم سازمان صداوسیما، گره از کار ساخت دو پروژه الف ویژه که سال‌ها گرفتار مشکلات و موانعی بودند باز شد و کلید خوردند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

آشنایی با ضرب المثل ها

پیشخوان

بیشتر

نیازمندی ها