جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۵ مهر ۹۹ اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۷۲۱۱
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه 5 مهر 99 اعلام شد.
 
شبکه ‌آموزش
 
فنی و حرفه ای و کاردانش :
 
ساعت 8 تا 8.30 استاندارد نقاشی چهره  - پایه 11- رشته چهره سازی  - شاخه کار ودانش 
    
ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی پایه  - پایه   10 - درس طراحی دوخت - شاخه فنی و حرفه ای 
             
ساعت 9 تا 9.30  مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده - پایه  12-رشته مدیریت خانواده - شاخه کار ودانش 
      
 ساعت 20.50 تا 21.15 الزامات محیط کار - پایه   10- مشترک شاخه‌های فنی حرفه ای و کاردانش
ساعت 21.15 تا 21.50 نوآوری و کارآفرینی- پایه 11- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
 
 دوره ابتدایی
 
ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش  پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه  دوم  
ساعت 11.30 تا 12.10 علوم تجربی و تفکر  پایه سوم 
ساعت 12.10 تا 12.40 بازی و ریاضی پایه چهارم   
ساعت 12.40 تا 13.10 فارسی و نگارش پایه پنجم   
ساعت 13.10 تا 13.40 علوم تجربی و تفکر پایه ششم  
 
متوسطه اول
 
ساعت 14.30  تا 15 نگارش -نقشه نوشتن   پایه هفتم
ساعت 15 تا 15.30 نگارش -طراحی و نقشه ذهنی    پایه هشتم  
ساعت 15.30 تا 16 نگارش - ذهن نظامند و پرورده  پایه نهم  
 
دوره آموزش مجازی متوسطه 
 
ساعت 16 تا 16.30  آموزش مجازی-چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان )
 
متوسطه دوم 
 
 ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 پایه 12- رشته  علوم تجربی      
 ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 ساعت 17.30 تا 18 فیزیک 1 پایه دهم رشته علوم تجربی 
 ساعت 20 تا 20.25  فیزیک 2 پایه یازدهم  رشته علوم تجربی
 ساعت 20.25 تا 20.50  فیزیک 5 پایه یازدهم  رشته علوم تجربی
 
شبکه 4
 
ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی 
ساعت 8 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی 
ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 11.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت 11.45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها 
ساعت 12.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 13.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
 
شبکه قران ومعارف اسلامی
 
ساعت 15 درس علوم ومعارف قرانی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت 15.30 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته تجربی وریاضی
ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف 
ساعت 16.30 درس آموزش قران پایه 7  متوسطه  دوره اول
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها