جزئیات خسارات سیل در ۸ استان ایران

در مجموع در هشت استان گلستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، ایلام، همدان، سمنان و گیلان، ۳۸هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی شهری و روستایی در اثر سیل تخریب کامل شده و ۵۳هزار و ۸۴۳ واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیر هستند.
کد خبر: ۱۲۰۱۶۸۵
جزئیات خسارات سیل در ۸ استان ایران

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نخستین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گزارشی از سیلاب فروردین ماه 1398 ارایه کرد.

بر اساس این گزارش، آمار خسارت‌های وارده به مناطق شهری و روستایی ناشی از سیلاب در استان‌های گلستان، لرستان، مازندران، خراسان‌شمالی، ایلام، همدان، سمنان و گیلان تشریح شد.

این گزارش می‌افزاید که در مجموع در هشت استان ذکر شده به 65 شهرستان، 87 شهر و 2 هزار و 756 روستا خسارت وارد آمده است.

از این میزان خسارت به هشت استان در مجموع 38 هزار و 384 واحد به طور کامل تخریب شده‌اند که 4هزار و 232 واحد آن شهری و 34هزار و 151 واحد آن روستایی هستند.

همچنین، تعداد واحدهای مسکونی که نیازمند تعمیر شناسایی شده‌اند در مجموع 53 هزار و 843 واحد است که 21هزار و 195 واحد آن شهری و 32هزار و 648 واحد آن روستایی هستند.

در عین‌حال، 5 هزار و 243 واحد تجاری که 4هزار و 246 واحد آن شهری و 997 واحد آن روستایی هستند.

بر این اساس، تعداد شهرستان‌های آسیب‌دیده در استان گلستان 14 شهرستان، 20 شهر، 437 روستاست که به تفکیک تعداد واحد مسکونی احداث شامل 7244 واحد مسکونی است که از این میزان 482 واحد شهری و 6762 واحد روستایی است.

همچنین تعداد واحدهای مسکونی تعمیری شهری و روستایی گلستان در مجموع 9470 واحد است که از این میزان 2107 واحد شهری و 7363 واحد روستایی تعمیری برآورد شده است.

در مجموع در سیل اخیر در استان گلستان به 67 واحد تجاری خسارت وارد آمده است که 37 واحد آن در شهر و 29 واحد آن در روستا قرار دارند.

در استان لرستان نیز در سیل اخیر به 11 شهرستان، 16 شهر و 725 روستا خسارت وارد آمده است که در مجموع در این استان 13هزار واحد مسکونی احداثی شهری و روستایی که دو هزار واحد آن شهری و 11هزار واحد آن روستایی بوده‌اند آسیب دیدند.

همچنین در لرستان در مجموع 23هزار و 500 واحد مسکونی تعمیری شناسایی شدند که 15هزار واحد آن شهری و 8هزار و 500 واحد آن نیز روستایی بوده است. در مجموع به 4250 واحد تجاری لرستان خسارت وارد آمده است که 3هزار و 500 واحد آن تجاری شهری و 750 واحد تجاری روستایی آسیب دیده‌اند.

در استان مازندران نیز در سیل اخیر 12 شهرستان، 9 شهر و 169 روستا آسیب دیدند و به 217 واحد تجاری که 155 واحد آن شهری و 62 واحد آن روستایی بودند خسارت وارد شد.

در مازندران 641 واحد مسکونی تخریب شدند که 95 واحد شهری و 546 واحد روستایی تشخیص داده شده است. همچنین 5 هزار و 700 واحد مسکونی تعمیری در سیل اخیر شناسایی شده اند که یکهزار واحد آن شهری و 4700 واحد روستایی هستند.

در خراسان شمالی سیل اخیر به 8 شهرستان، ‌10 شهر و 264 روستا آسیب وارد آورد. تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری و روستایی در مجموع 6900 واحد است که 495 واحد آن شهری و 6405 واحد آن روستایی هستند.

همچنین 25 واحد تعمیری که 15 واحد آن شهری و 10 واحد آن روستایی هستند نیازمند تعمیر شناسایی شدند.

در ایلام 4 شهرستان، 2 شهر و 200 روستا در سیل اخیر آسیب دیدند و به 60 واحد تجاری که 45 واحد آن شهری و 15 واحد آن روستایی هستند خسارت زده شد.

همچنین تعداد واحد مسکونی احداثی در ایلام هزار و 422 واحد است که 271 واحد آن شهری و هزار و 151 واحد آن روستایی است و تعداد واحدهای مسکونی تعمیری نیز 3هزار و 235 واحد است که 933 واحد آن شهری و 2 هزار و 302 واحد آن روستایی هستند.

در همدان نیز 9 شهرستان، 20 شهر و 836 روستا در سیل آسیب دیدند و به 635 واحد تجاری که 507 واحد آن شهری و 128 واحد آن روستایی است خسارت وارد شد.

بر اساس برآوردها، در مجموع 8 هزار و 557 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده اند که 819 واحد آن شهری و 7هزار و 738 واحد آن روستایی هستند.

همچنین درهمدان 9 هزار و 531 واحد مسکونی تعمیری شناسایی شده اند که یکهزار و 595 واحد آن شهری و 7هزار و 936 واحد روستایی هستند.

در سمنان نیز سیل به 6 شهرستان، 10شهر و 124 روستا آسیب وارد کرده است. در این استان در مجموع 595 واحد مسکونی احداثی که 71 واحد آن شهری و 524 واحد آن روستایی هستند شناسایی شده است و همچنین 2هزار و 382 واحد مسکونی نیازمند تعمیر هستند که 545 واحد آن شهری و یکهزار و 837 واحد آن روستایی هستند.

در گیلان به یک شهرستان و یک روستا آسیب وارد شده است که 25 واحد مسکونی روستایی نیز به طور کامل تخریب شدند که نیازمند بازسازی هستند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها