jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۳۱۸۴۱   ۱۴ فروردين ۱۳۹۷  |  ۰۷:۰۱

کارشناسان اقتصادی الزامات شعار سال را تبیین کردند

50 راهکار برای حمایت از کالای ایرانی

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1397، اولویت اصلی کشور را همچنان مساله اقتصاد دانستند و با تاکید بر محوریت «تولید ملی»، شعار سال 97 را «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کردند.

50 راهکار برای حمایت از کالای ایرانی

رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مساله اصلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن تولید ملی برای حل این مساله، شعار و نام سال 1397 را حمایت از کالای ایرانی اعلام کردند.

تفاوتی که شعار اقتصادی امسال با سالهای قبل داشت، این بود که رهبر انقلاب مخاطب حمایت از کالای ایرانی را فقط دولت و مسئولان ندانستند، بلکه عموم مردم را مکلف به حمایت از کالای ایرانی کردند.کارشناسان بالغ بر 50 راهکار برای حمایت از کالای ایرانی بیان کردهاند.

تحریک تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به نفت

دکتر محمد خوشچهره، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران مزیتی دارد و آن این است که یک بازار بزرگ برای محصولات و تولیدات بهشمار میرود؛ یعنی بازار بزرگ مصرف دارد. یکی از مزیتهای نسبی ما همین است که تولید شکل نمیگیرد مگر اینکه تقاضایی وجود داشته باشد. ما تقاضای اجابت نشده فراوان داریم، بخصوص در حوزه ارزاق، خوراک و نیازهای اساسی مثل مسکن و... . لذا ما یک نرخ رشد 3 تا 5 درصد پایدار اقتصادی را میتوانیم با توجه به همین نیازهای داخلی و بازار و تقاضا داشته باشیم. این موضوع باید استمرار داشته باشد. حتی اگر دنیا عوض شود و سیمان، پوشاک و... همهاش داخلی باشد، خودکفا میتوانیم یک نرخ رشد 3 تا 5درصد را تجربه کنیم.

بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ایران براحتی چند برابر منطقه است. در حال حاضر به علت مشکلات موجود و رکود بخش مسکن، 10 تا 15 درصد بخش مسکن فعال است. بخش پوشاک هم که در مقطعی دومین صنعت اشتغالزای کشور بود، با زیر 25 درصد ظرفیت خود کار میکند. وقتی این بخشها به ظرفیت واقعی خود برسند، کارخانه، حسابدار، مدیر مالی، کارگر و... میخواهند. این در حالی است که ما این بازارها را به خارج دادهایم یا در مواردی به اقتصاد زیرزمینی سپردهایم.

یکی از بیماریهایی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، وابستگی بودجه به نفت است.

موضوع دوم، واردات است. در خصوص برخی کالاهای واسطهای شاید بتوان توجیه آورد، ولی ارقام را که نگاه میکنیم، بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس است. در کنارش قاچاق کالا هم وجود دارد.

موضوع سوم، فساد مالی و اقتصادی است که ناشی از وابستگی ما به نفت است.

حمایت دولتها از کالای داخلی؛ ظاهر و پشت پرده

دکتر امیر سیاح، کارشناس اقتصاد

بررسی حمایت کشورهای با اقتصاد قوی نشان میدهد انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاههای بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیرصنعتی و چه حتی در عصر حاضر.

جالب اینکه دولتهای غربی حمایتهای دولتی را از واحدهای تولیدی خود نهتنها قطع نکردند، بلکه با قوت ادامه دادند.

مشهورترین این حمایتها، جهتدهی به خریدهای دولتی، اخذ مالیات بر فعالیتهای غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)، حمایتهای بیمهای از کسبوکارهای نوظهور و مأموریت دادن به دستگاه دیپلماسی خود برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات کشور خود در بازار دیگر کشورها هستند.

در دوره رئیسجمهور جدید آمریکا، افزایش تعرفههای وارداتی نیز مشخصاً با هدف حفظ اشتغال داخلی در دستور کار قرار گرفته و با واکنش مشابه سایر طرفهای تجاری مواجه شده است.

درباره تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی نیز دولتهای غربی با انواع روشهای تشویقی از جمله تبلیغات، منع خرید کالای خارجی از محل بودجههای دولتی و... شهروندان خود را به مصرف کالای داخلی عادت میدهند.

مانع ذهنی و عینی پیش پای کالای ایرانی

دکتر سیداحسان خاندوزی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته فعالیتهای مزیتدار آتی یا راهبردی کشور) که مورد اجماع نظر تمام دولت و همچنین مجلس باشد و در دوره میانمدت از ثبات حمایتی برخوردار باشد، ضرورتی است که سه دولت اخیر طی 15 سال گذشته به آن ورود کردهاند اما هیچگاه آن را به سرانجام نرساندهاند.

درخصوص تولیدکنندگان محصولات ایرانی باید میان حمایت عام دولت که به معنای محیط کسبوکار کممانع و کمهزینه، تسهیل دیوانسالاریها و مجوزها، کاهش فساد و ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...) است با حمایت خاص دولت که باید فقط نصیب بنگاههای با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و بهرهور در رشته فعالیتهای مزیتدار یا راهبردی شود، تمایز قائل شد؛ مانند وضع معافیتهای مالیاتی یا دیوارهای تعرفهای موقت، اعطای یارانه سود تسهیلاتی یا یارانه فروش در نمایشگاههای خارجی و اعتبار صادراتی و امثالهم.

به حداقل رساندن «هزینه تمامشده» نیز به معنای بهرهوری، بهبود سطح فناوری و کیفیت، کممانع بودن محیط کسبوکار، حذف قاچاق، کمهزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچیز بودن فساد اقتصادی است. همچنین این شعار مستلزم ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه، متغیرهای اقتصاد کلان است.

تأمین مواد اولیه تولید

یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی

نبود تقاضا برای محصولات داخلی از جمله نقاط آسیبی است که دشمن میتواند به میهن اسلامی حمله کند. در حال حاضر دستکم 20 میلیارد دلار کالا بهصورت قاچاق و غیرقاچاق به کشور وارد میشود. حال اگر این میزان کالا در داخل تولید و مصرف شود بی شک شاهد تحول شگرفی در حوزه اشتغال و اقتصاد در مملکت خواهیم بود. صنعتگران و کارآفرینان داخلی برای تولید کالای مرغوب نیازمند حمایتهای جدی و در عین حال رفع موانع و چالشهای اساسی بر سر راه تولید از قبیل تأمین مالی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، نرخ بالای سود بانکی، تأمین اجتماعی و ... هستند. برنامهریزی و سیاستگذاری در مملکت باید به نحوی باشد که تولیدکننده داخلی براحتی بتواند مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کند.

تکالیف مردم

محمد امینیرعیا، مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تولیدکنندگان داخلی با ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و ارائه خدمات مناسب کالاها، اعتماد مردم را به مصرف اجناس داخلی بیشتر جلب کنند. مصرفکنندگان بهدلیل فعالسازی چرخه تولید و اشتغال در بحث خرید کالای داخلی، حساسیت ویژهای به خرج دهند. مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند و جهتگیری آنان به سمت و سوی مصرف اجناس با کیفیت ایرانی باشد.

نقش تولیدکنندگان در تحقق شعار سال بسیار پررنگ است، چراکه با اعتماد افزایی، تولید کالا با کیفیت برتر، قیمت مناسب و ارائه خدمات پس از فروش میتوانند نظر مصرفکنندگان را به سمت کالاهای ساخت داخل جلب کنند.

دستگاههای اجرایی با هموارسازی مسیر تولید ملی و همینطور حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی بسیار نقشآفرینند.

جدا از این، دستگاههای اجرایی خود به نوعی مصرفکنندگان بزرگ در کشور محسوب میشوند، بنابر این میطلبد مسئولان در حمایت از کالاهای ایرانی همواره پیشگام باشند.

مسئولان ضمن تأمین مایحتاج مورد نیاز دستگاهها، سازمانها و ارگانها از کالاهای داخلی باید جلوی سیل واردات کالاهای مشابه و همینطور قاچاق به کشور را به معنای حقیقت کلمه سد کنند.

تولید کالای باکیفیت

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار

تقویت احساس مسئولیت در جامعه مهمترین اصل در جهت حمایت از تولید و کالای ایرانی است.

تولید کالای کیفی با قیمت مناسب و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از جمله راهکارهای مهم در تحققپذیری شعار سال و در عین حال اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

برنامهریزی و سیاستگذاری در جامعه باید به نحوی باشد که صنعتگران و کارآفرینان بتوانند با هزینه کمتر کالاهای رقابتپذیر و صادرات محور تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه کنند.

برای تولید کالا در تراز جهانی باید کارخانجات به فناوری روز دنیا مجهز باشند و در عین حال مواد اولیه مرغوب، ارزان و آسان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

جدا از این تولیدکنندگان باید به بحث نوآوری، بستهبندی مناسب، بازاریابی کارآمد، تبلیغات مؤثر، برندسازی، ارتقای بهرهوری و مصادیقی از این نوع توجه کنند؛ چراکه تمامی این موارد در شکوفایی تولید و تحقق شعار سال بسیار مهم و نقشآفرین است.

شرایط برابر خارجیها با داخلیها

عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه

رقابتپذیری تولیدات داخلی در مصاف با اقلام خارجی زمانی در جامعه نمود عملی پیدا میکند که هر دو از شرایط و امتیازات مساوی برخوردار باشند. مسئولان بهمنظور حمایت از کالای ایرانی ضمن مقابله جدی با پدیده قاچاق، جلوگیری از سیل واردات اقلام مشابه ساخت داخل به کشور باید برای ثبات قوانین و مقررات و در عین حال نرخ ارز گامهایی موثر بردارند. در حال حاضر تغییرات عمده قوانین و مقررات به کلافی سردرگم برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.

صنعتگران داخلی برای تولید باید مواد اولیه از خارج وارد کنند ؛ بنابراین اگر هر روز با جهشهای تفاوت قیمت ارز مواجه باشند بدون شک ورشکسته و از چرخه تولید حذف خواهند شد.

وظایف دیپلماسی

حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند

بازار کشورهای پیرامونی بازار صادراتی بسیار مناســــــبی برای تولیدکنندگان داخلی است. دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و در عین حال تولید کالاهای با کیفیت و رقابتپذیر همه و همه باید دست به دست هم دهند تا سهم قابل توجه از این بازار 400 میلیونی در اختیار صنعتگران و کارآفرینان داخلی قرار گیرد. برای کسب سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی باید تولید داخلی به نحوی باشد که اعتماد مصرفکنندگان را بیش از پیش به خود جلب کند.

شناخت ذائقه مصرفکنندگان

علیمحمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

نشناختن ذائقـــــه مصرفکنندگان داخلی و خارجی و همینطور نبود بازاریابی مناسب از جمله مشکلات مهم حوزه تولید کشور است. تولید کالا همواره باید مبتنی بر ذائقه شناسی و مطالعات دقیق بازار
باشد تا نیاز و رضایت مشتریان را تأمین کند.

تقویت اقتصاد ملی با حمایت از کالای ایرانی

دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

موفقیت در این حوزه مستلزم توســـــعه ســـــــرمایهگذاری، دانشبنیـــان کردن کالاهای ساخت داخل، کاهش قیمت تمامشده محصولات، ارتقای کیفیت و بازارسازی مناسب است.

جدا از این اگر برابری فرصت برای تولید داخلی و خارجی در کشور فراهم شود بهطور حتم جهتگیری منابع فکری، استعدادها و سرمایهها همه و همه به سمت تولید ملی خواهد بود.

الزامات این رقابتپذیری مبتنی بر مدیریت صحیح واردات، تأمین مالی مناسب و همینطور توجه به بحث اقتصاد دانشبنیان است.

داشتن اقتصاد دانشبنیان یک ضرورت است و این دانش باعث میشود کیفیت و رقابتپذیری کالاهای ساخت داخل بشدت افزایش پیدا کند. تأمین مالی مناسب از دیگر پیشنیازهای مهم رقابتپذیری تولیدات داخلی است. در حال حاضر نرخ تأمین مالی برای تولیدکنندگان ایرانی در بهترین شرایط 25 درصد است.

کالای ایرانی با نرخ سود بالای تسهیلات بانکی همواره رقابتناپذیر خواهد بود.

همچنین اصلاح عملکرد سیستم بانکی بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ملی یک ضرورت حیاتی است. وام با نرخهای بالا برای تولید مقرون به صرفه نبوده بنابراین این رویهها باید دچار دستخوش تغییر و تحول جدی شود. تمامی سیاستهای تجاری، پولی، بانکی، ارزی و فرهنگی باید همسو با تولید ملی باشد.

ایجاد بستری امن برای تولید

دکتر حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دولت برای حمایت از تولید داخلی باید یک بسته حمایتی مناسب را تدوین کند و بهصورت هماهنگ به مرحله اجرا درآورد.

جلوگیری از واردات غیرضروری یکی از این راهکارهاست که میتواند در مسیر تولید و سرمایهگذاری بسیار راهگشا باشد. متاسفانه برندهای زیادی از کالاهای خارجی امروز در سطح بازار داخلی خودنمایی میکند که توان تولید بسیاری از این اقلام در کشور وجود دارد.

هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد از دیگر گزینههای کلیدی برای رشد تولید و توسعه سرمایهگذاری در مملکت است.

در حال حاضر نقدینگی کشور در مسیرهای واقعی خود به مصرف نمیرسد و متاسفانه به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل شده است.

نقدینگی جامعه نهتنها در بخشهای واقعی مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه جذابیت فعالیتهای تولیدی را نیز از بین برده است.

از حرف تا عمل

عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

تحققپذیری این راهبرد مهم نیازمند تعامل، همافزایی و همیاری تمامی آحاد جامعه است. حمایت از کالای ایرانی باید از دایره حرف و شعار خارج و به عمل تبدیل شود. تولیدکنندگان داخلی امروز با مشکلات و تنگناهای جدی مواجه هستند از اینرو میطلبد دولتمردان دست آنان را به گرمی بفشارند. سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی در شرایط کنونی به معنای واقعی کلمه نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند.

هزینه تولید کالا در مملکت به دلایل مختلف از جمله نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی، قاچاق، واردات بیرویه و مواردی از این دست بر مدار صعودی است. برنامهریزی و سیاستگذاری در مملکت باید به نحوی باشد که تولیدکنندگان کمترین دغدغه مشکلات و موانع بر سر راه تولید را داشته باشند. بدون شک با قیمت تمامشده بالا «کیفیت کالاها پایین» و در عوض «قیمتها» افزایش پیدا میکند.

مردم با خرید و مصرف کالای داخلی شتاب سرعت چرخ تولید و اشتغال کشور را دوچندان خواهند کرد. نخریدن کالای قاچاق بهترین راهکار مقابله با این پدیده مخرب ویرانگر در جامعه است.

رفع مشکلات حوزه تولید نظام بانکی در اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا باید تغییر کند. در حال حاضر بحث مالیات یکی از موانع جدی بر سر راه تولید مملکت است.

تعامل با دنیا، لازمه توسعه صادرات

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

تعامل مناسب با اقتصادهای دنیا، عامل کلیدی در جهت توسعه و رونق صادرات در کشور است. صادرات از گزینههای مهم در جهت حمایت از تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در هر کشوری است. بسیاری از کالاهای ساخت داخل به لحاظ کیفیت، تنوع، استاندارد و قیمت حرف زیادی برای گفتن در بازارهای صادراتی دارند. هماکنون کالاهای ایرانی در مسیر صادرات با مشکلات و موانع جدی از قبیل نبود مراودات بانکی، تعرفه، هزینههای بالای تولید و مصادیقی از این نوع روبهرو هستند.

کیفیت، قیمت و تنوع سه عامل کلیدی در جهت ترغیب مردم به مصرف کالاهای تولید داخلی است.

بازاریابی داخلی

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران

بازاریابی داخلی کمتر از بازاریابی خارجی نیست. تولید کالا در کشور امروز باید مبتنی بر ذائقه شناسی مصرفکنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیتهای داخلی باشد. لازمه
تحقق بخشی به شعار سال جاری یعنی حمایت از کالای ایرانی تولید رقابتپذیر و صادرات محور است که برای دستیابی به این مهم باید هزینههای تولید در مملکت منطقی و روند کاهشی به خود گیرد.

تولیدکنندگان داخلی امروز با مشکلات و تنگناهای فراوانی دست به گریبان هستند، برنامهریزی و سیاستگذاریها در کشور باید در جهت کاهش هزینههای تولید و در برابر کیفیت و قیمت کالا، رقابتپذیر و قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد.

تحقق شعار سال با رفع موانع تولید

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) نیازمند رفع موانع تولید و همینطور فرهنگسازی در جهت ترغیب مردم به مصرف اجناس داخلی است.

تحققپذیری این شعار مستلزم همگرایی، تعامل، همافزایی و در یک کلام عزم راسخ دولت و ملت است.

نرخ سنگین سود تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی،هزینه حاملهای انرژی همه و همه در رشد قیمت تمامشده کالاهای داخلی بسیار موثرند.

کیفیت کالاهای ایرانی باید برای مصرفکنندگان شوقآفرین باشد از اینرو میطلبد صنعتگران داخلی به این مهم توجه جدی داشته باشند.

همچنین جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی و مقابله قاطع با پدیده قاچاق از عوامل کلیدی و مهم در جهت حمایت از کالای ایرانی است.

مصرف کالاهای ایرانی در کنار رونق و رشد اقتصادی موجب کاهش معضل بیکاری در جامعه میشود. فرهنگسازی صحیح در جهت ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی بسیار ضرورت دارد، بنابراین برای تحقق بخشیدن به این موضوع تمامی رسانهها، مراکز تبلیغاتی، فرهنگی و غیره باید پای کار باشند.

استفاده تولیدکنندگان از فرصت حمایت از کالای ایرانی
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

باید به تولیدکنندگان ایرانی یادآور شد از این فرصت استفاده کنند و پاسخ مناسبی به این پیام و خواسته که با خواست عمومی جامعه سازگار است، بدهند. همان طور که در متن پیام رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شده بود، مخاطب این پیام مردم هستند و به مسئولان اشاره مستقیم نشده است.

به نظرم مردم مورد خطاب این پیام دو دسته هستند که یک دسته شامل اکثریت مصرفکننده و یک دسته اقلیت تولیدکننده هستند.

مردم بدون دلیل به سراغ کالای خارجی نمیروند؛ بلکه گروههای کمدرآمد جامعه به این دلیل کالای خارجی اعم از کفش، لباس و برنج و سایر کالاهای غیر ایرانی را استفاده میکنند که در مقایسه با کالاهای ایرانی، بسیار ارزانتر هستند.

بنابراین برای تولیدکنندگان، وظیفه سنگین ایجاد میشود که کالای ارزان تولید کنند. از طرف دیگر، طبقه متوسط به بالا هم به این دلیل کالای خارجی میخرند که مطلوبیت بالاتری داشته و به نظر آنها، کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات ایرانی دارند؛ بویژه در طرح، بستهبندی و رنگ نیز این تفاوت احساس میشود و بخصوص در کالاهایی مثل تلویزیون، یخچال، مبل و اتومبیل نمود بیشتری دارد که این مورد هم باید مورد توجه قرار گیرد.

برای متقاعد کردن مصرفکنندگان، علاوه بر وظیفه سنگینی که تولیدکنندگان به عهده دارند، برخی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، مدیریت شهری و رسانههای پرمخاطب و مهم تر از همه، مدیران اقتصادی نیز باید اقدامات مفید و کارآمدی داشته باشند؛ بخصوص این که باید رسانه بزرگی مثل صدا و سیما، با تهیه برنامههای جذاب و غیرشعاری، فایدههای حمایت از کالاهای ایرانی را در کوتاهمدت و بلندمدت به مصرفکنندگان بیاموزد.

نهادهای مدیریت شهری بویژه شهرداریها نیز میتوانند با دادن برخی امتیازهای ملموس، به تولیدکنندگان ایرانی کمک کنند تا تولید ارزانتری انجام دهند. حمایت از کالاهای ایرانی باید با دقت انجام شود و تشکلهای کارفرمایی و اصناف نیز باید با استفاده از تحقیقات کارشناسی و حمایتهای دیگر مثل ایدههای مشترک، از کالاهای ایرانی حمایت کنند. البته نقش دولت را نیز در این میان نباید نادیده گرفت. به این معنا که اگر حمایت هدفمند و مشخص در تأمین منابع مالی اتفاق بیفتد یا دولت، به تولیدکنندگان قابل، معافیتهای مالیاتی هرچند اندک بدهد، میتوان امیدوار به تولید کالاهای مناسب و با کیفیت بود.

تولید رقابتی

محمد لاهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

ایرانیها باید برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت خود، کالای ایرانی بخرند. گرچه ممکن است کالاهای ایرانی در مقایسه با نمونههای وارداتی، از کیفیت کمتری برخوردار باشند یا قیمت آن نسبت به کالاهای مشابه خود بالاتر باشد؛ ولی باید به این نکته توجه کنیم که با خرید هر کالای ایرانی، برای فرزندان ما ایجاد اشتغال میشود و آثار آن هم به جامعه برمیگردد. تولیدکنندگان نیز باید بپذیرند در یک شرایط رقابتی میتوانند کالای باکیفیت تولید کنند، بنابراین باید به این سمت بروند که خریدار را در شرایط انتخاب قرار دهند تا خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهد؛ نه اینکه واردات محدود و ممنوع شود تا از صنعت حمایت گردد. این نهتنها راه چاره نیست؛ بلکه تجربه چهاردهه گذشته نشان میدهد در شرایطی که انحصار ایجاد شود، کیفیت قربانی میشود و رقابت از بین میرود؛پس به نظر میرسد مسئولیت تولیدکنندگان نیز در شرایط کنونی دوچندان خواهد شد و باید به سمت تولیداتی بروند که رقابتی باشد.

اجرای مصوبات

حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان کشور

این که دولت اقلامی چون غذای سگ و گربه، میخ و زیرپوش وارد میکند نشاندهنده بیاعتمادی به تولید داخل است،پس باید به تولید داخل اعتماد و نسبت به آن فرهنگسازی کرد.

ما بهترین مصوبهها را برای حمایت از کالاهای ایرانی داریم، اما در مقابل آییننامههایی داریم که اثر این مصوبهها را خنثی میکند. نامهای تجاری معتبر در کشور در انحصار اقلام خارجی است، پس مردم در کنار این خلأ بزرگ دیگر اقلام داخلی را نمیشناسند تا نسبت به خرید آن اقدام کنند، در هیچ جای دنیا فضای تبلیغی به صورت انحصاری برای برندهای خارجی حفظ نمیشود بجز در کشور ما که متاسفانه شاهد آن هستیم. ما اقلام خارجی را به این دلیل میخریم که از قدیم با آنها آشناییم. در حقیقت این برندها در ذهن ما شناخته شده هستند، در نتیجه به آسانی به آنها اعتماد میکنیم و نسبت به خرید آن رغبت داریم.

50 راهکار پیشنهادی کارشناسان

1. تامین بازار بزرگ مصرف کشور با تولیدات داخلی

2. استفاده از ظرفیت خالی تولیدات در بخشهای مسکن، پوشاک و غذا

3. کاهش واقعی وابستگی بودجه به نفت

4. توقف واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس

5. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی

6. الگوبرداری از غربیها در حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولید

7. اخذ مالیات بر فعالیتهای غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)

8. حمایتهای بیمهای از کسبوکارهای نوظهور

9. تمرکز دیپلماسی سیاسی-اقتصادی بر بازار 400 میلیونی کشورهای منطقه

10. افزایش تعرفههای وارداتی با هدف مدیریت واردات

11. تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی

12. منع خرید کالای خارجی از محل بودجههای دولتی

13. کنار نهادن تصور نادرست درباره اینکه اقتصادهای غربی از تولید داخل حمایت نمیکنند

14. اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته فعالیتهای مزیتدار آتی یا راهبردی کشور) مورد اجماع مجلس و دولت

15. کمک به تولیدکنندگان برای بهبود سطح فناوری و کیفیت

16. فراهم کردن محیط کسبوکار کممانع و کمهزینه

17. تسهیل دیوانسالاریها و مجوزها برای تولیدکنندگان

18. ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...)

19. حمایت خاص دولت از بنگاههای با عملکرد برجسته و بهرهور در رشته فعالیتهای مزیتدار یا راهبردی

20. وضع معافیتهای مالیاتی یا دیوارهای تعرفهای موقت

21. اعطای یارانه سود تسهیلاتی یا یارانه فروش در نمایشگاههای خارجی و اعتبار صادراتی

22. کاهش هزینه نظام فروش و توزیع برای کالاهای ایرانی

23. ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان

24. رفع مشکلات تأمین مالی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و تأمین اجتماعی

25. تهیه آسان مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید

26. مبارزه جدی با قاچاق کالاهای ورودی و خروجی

27. جلوگیری از سیل واردات اقلام مشابه ساخت داخل به کشور

28. ثبات قوانین و مقررات اقتصادی

29. توسعه صادرات به بازار کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان

30. دانشبنیان کردن کالاهای ساخت داخل

31. برابری فرصتها برای تولید داخلی و خارجی

32. تأمین مالی مناسب تولیدکنندگان

33. اصلاح عملکرد سیستم بانکی در جهت هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد

34. تعامل مناسب با اقتصادهای دنیا با هدف صادرات کالای غیرنفتی

35. فرهنگسازی در جهت ترغیب مردم به مصرف اجناس داخلی

36. تبلیغات رسانهای در حمایت از کالای ایرانی

37. جهتدهی تمام سیاستهای تجاری، پولی، بانکی، ارزی و فرهنگی در راستای تولید ملی

38. ایجاد بسته حمایتی در جهت بستر امن و مناسب تولید

39. توقف تبلیغ برندهای خارجی در سطح رسانهها و معابر شهری

40. رفع مشکلات مالیاتی گریبانگیر اصناف و واحدهای تولیدی

41. به حداقل رساندن هزینه تمامشده تولید

42. ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و ارائه خدمات مناسب کالاهای تولید داخل برای جلب اعتماد مردم

43. تجهیز کارخانجات به فناوری روز دنیا

44. توجه تولیدکنندگان به بحث نوآوری، خلاقیت، بستهبندی مناسب، بازاریابی کارآمد، تبلیغات مؤثر، برندسازی، ارتقای بهرهوری

45. تولید کالاهای رقابتپذیر برای شرایط غیرانحصاری

46. تولید کالا مبتنی بر ذائقه شناسی مصرفکنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیتهای داخلی

47. کیفیت کالاهای ایرانی باید برای مصرفکنندگان شوقآفرین باشد

.48مصرفکنندگان در بحث خرید کالای داخلی حساسیت ویژهای به خرج دهند

.49مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند

50 . خرید و مصرف کالای داخلی، نخریدن کالای قاچاق و کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر