بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌های عامل را ملزم کرد تا بر اساس مقررات، در زمان برداشت یا بستن حساب مشتریان، اسکناس را به صورت ارز پرداخت کنند؛ ضمن آن که سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.
کد خبر: ۱۱۳۰۵۵۸

در صورتی که سپردهگذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپردهپذیر با درخواست سپردهگذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز است.

بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی در راستای ایجاد اطمینان برای سپردهگذاران ارزی در شبکه بانکی و ایجاد فرصت سپردهگذاری برای بانکها نزد بانک مرکزی یا امکان معاوضه منابع بانک مرکزی ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، با اطمینان خاطر ایجاد شده برای سپردهگذاران ارزی و خطرات نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار میرود این منابع در بانکها سپردهگذاری شوند تا نهتنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه بازده مطلوب و مناسبی به واسطه سپردهگذاری نزد بانکهای عامل عاید آنها شود.

براساس این بخشنامه، بانکها مکلف شدند، هنگام سپردهپذیری ارزی در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری، تعهد به بازپرداخت به اسکناس و پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند.

همچنین از جمله خدمات ارزی بانکها، اخذ و نگهداری سپردههای ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانکهای عامل به آنها اعطا میشود.

ضوابط و مقررات موضوع سپرده پذیری ارزی نیز در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامههای موردی بانک مرکزی بصراحت مشخص شده است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها