سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد: عزم و اراده قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتقای جایگاه هرچه بیشتر حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور است.
کد خبر: ۱۱۲۶۵۰۹

بهرام قاسمی در واکنش به این گزارش که بهمنظور ارائه به نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه و منتشر شده است، گفت: همانگونه که از گذشتهها نیز شاهد بوده ایم این نوع گزارشات اساسا هم به لحاظ ماهیتی و هم از نظر رویهای دارای ایرادات مبنایی فراوانی است و بر این اساس اصولا از دید جمهوری اسلامی ایران بدون اعتبار و ارزش تلقی میشود.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: گزارش انتشار یافته از سوی دبیرکل سازمان ملل دارای نقصان و ایرادات بسیاری است که علاوه بر مبنا قرار دادن قطعنامهای ناعادلانه و سیاسی، در تنظیم مفاد آن از منابع و اطلاعات غیرموثق، نادرست و سراسر بدون اعتبار استفاده شده است؛ همچنین با نادیده انگاشتن و بیتوجهی کامل به پیشرفتها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی نامتوازن و با جهتگیری خاص تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: عزم و اراده قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتقای جایگاه هر چه بیشتر حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی روشها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه سیاسی و استفاده ابزاری بویژه در حوزه حقوق بشر، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است در حالیکه بسیاری از مناطق جهان و برخی از کشورهای خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی و شرایط فاجعهبار ناشی از جنگهای تحمیلی ظالمانه برخی از کشورها رنج میبرند، تداوم سیاستزدگی و سیاست بازیهای رایج و بهکارگیری استانداردهای چندگانه در رسیدگی به وضعیت حقوقبشر کشورها، موجب بیاعتمادی بیشتر جامعه جهانی به سازمان ملل میشود. دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوقبشر، درباره آنچه سرکوب روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر و ادامه تبعیض علیه زنان و اوضاع اقلیتهای دینی در ایران خوانده ابراز نگرانی کرده است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها