برچسب ها - ترویج فرهنگ وکالت در جامعه ضروری است 

استاندارکرمان:
استاندار کرمان گفت: ترویج فرهنگ وکالت به سود تمام افراد و نهادهای کشور است. 
کد خبر: ۱۴۴۶۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

نیازمندی ها