برچسب ها - برنامه قهرمان
دو دستش را دور دهانش گرفته و فریاد می‌زد: «محمد بجنگ!» این صدای کسری روحانی، از شرکت‌کنندگان برنامه «قهرمان» بود که برای تشویق محمد سوسرایی فریاد می‌زد؛ کسی که تا بخش قبل و پیش از رسیدن به مرحله نهایی، رقیبش بود و حالا رفاقت‌های‌شان برجسته‌تر شده بود.
کد خبر: ۱۴۱۶۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

از جمله ابتکارات برنامه قهرمان ، حضور تماشاچی‌ها با پلاکاردهای خاصی است که حمایت خود را از شرکت‌کنندگان اعلام می‌کنند.
کد خبر: ۱۴۱۱۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

نیازمندی ها