برچسب ها - حواله دلار
در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲هزار و ۹۲۱ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹هزار و ۷۰۹ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۴۵۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۱۹۹ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۴۵۴ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۲۴۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

دلار ۴۱ هزار و ۲۷۹ تومان شد
در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۲۷۹ تومان و حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۵۲۷ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۲۳۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یک‌شنبه ۲۶ شهریورماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۷۹ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۲۷ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۲۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

دلار ۴۱ هزار و ۲۸۲ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز قیمت هر اسکناس ۴۱ هزار و ۲۸۲ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۲۹ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۲۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۱۸ شهریورماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۸۳ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۰ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۲۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

قیمت دلار ۴۱ هزار و ۲۸۵ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز قیمت هر اسکناس ۴۱ هزار و ۲۸۵ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۱۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

قیمت دلار ۴۱ هزار و ۲۸۶ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز قیمت هر اسکناس ۴۱ هزار و ۲۸۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۳ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۱۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۱۱ شهریورماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۸۷ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۴ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۱۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

قیمت دلار در مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۲۹۰ تومان شد
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز قیمت هر اسکناس ۴۱ هزار و ۲۹۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۶ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۰۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه چهارم شهریورماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۹۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۴۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۰۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یک‌شنبه ۲۹ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۰۹ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۵۴ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۲۰۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۲۸ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۱۵ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۵۹ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۹۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۵۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۹۶ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۸۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سه‌شنبه ۱۷ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۴۳ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۸۵ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۸۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۱۶ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۳۵ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۷۷ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۸۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یک‌شنبه ۱۵ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۱۳ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۵۸ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۸۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۹ مردادماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۳۰۴ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۴۹ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۷۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۷ مرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۷۸ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۲۵ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۷۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سه‌شنبه سوم مرداد ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۲۷۹ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۲۶ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۱۷۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

نیازمندی ها