برچسب ها - رضا نقیلو
در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ ، وزارت راه و شهرسازی وقت به فکر توسعه روستاها افتاد. مهاجرت بی‌رویه به شهرها و مشکلات ناشی از آن باعث شده بود تا سیاست‌گذاران طرح روان‌بخشی روستاها را در دستور کار خود قرار دهند. سال‌ها گذشت و اواخر دهه ۷۰ یعنی ۱۳۷۸ از طرح هادی روستایی رونمایی شد.
کد خبر: ۱۴۲۱۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

روستانشینی یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های زندگی اجتماعی است که تاکنون ادامه یافته است. روستاها را باید به عنوان رکن اصلی در ثبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه تلقی کرد. بنابراین بخش روستایی از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است و رسیدگی به معضلات و مشکلات بخش روستایی اهمیت خاصی دارد. از طرفی برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به ایجاد تعادل بین دو جامعه شهری و روستایی می‌باشد.
کد خبر: ۱۴۰۰۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

نیازمندی ها