برچسب ها - نهاد اجتماعی

یادداشت
سوء‌تفاهم‌ها از زبان و ارتباط کلامی و از حدود صد سال پیش آغاز می‌شود و بهترین مثال آن این است که ما کالچر را فرهنگ ترجمه کردیم و تمام الگوهای رفتاری را به فرهنگ نسبت دادیم و در نهایت از فرهنگ غولی بزرگ ساختیم.
کد خبر: ۸۵۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

نیازمندی ها