jamejamonline
فرهنگی کتاب و ادبیات کد خبر: ۸۹۶۵۷۰ ۳۰ فروردين ۱۳۹۵  |  ۰۱:۳۰

پیشنهاددهنده: نوش‌آفرین انصاری

آسمان ارغوانی بود

نویسنده: ناصر یوسفی

آسمان ارغوانی بود

«آسمان ارغوانی بود» رمانی است به قلم ناصر یوسفی که زمستان گذشته از سوی نشر مرکز روانه بازار شد.

اﯾﻦ رﻣﺎن داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺷﺮ ﮐﻪ از زﺑﺎن راوی داﻧﺎی ﮐﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﺷﺮ ﯾﮏ دوره ﮔﺮد ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوش ﺑﻮد. ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺪی ﮐﺸﯿﺪه، چهره‌ای ﺳﺒﺰ و ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوﯾﯽ ﻣﺸﮑﯽ.

ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮش ﺳﺨﻦ، ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﮔﺮم و ﻧﺮم و چهره‌ای دﻟﻨﺸﯿﻦ. ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، دﻟﺒﺮی ﻣﯽ‌ﮐﺮد. آﺷﺮ در ﺧﻮرﺟﯿﻨﺶ ﭼﻨﺪ ﻗﻮاره ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺎص و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ داﺷﺖ. ﺑﯿﻦ آنها ﯾﮏ اطﻠﺲ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻮد. اطﻠﺲ ارﻏﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎرﮔﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎرﮔﻞ آن را ﺑﺨﺮد. ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد اﮔﺮ ﻧﺎرﮔﻞ آن را ﺑﺨﺮد.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «صبح از همین جاده آمده بود. درست از همین جاده! هنوز خورشید کامل نشده بود و آسمان به رنگ خاکستری موهای مادرش بود. مثل هر روز همفاروت خود را خوانده بود که مجموعه‌ای از نیایش صبحگاهی روزش بود. برکاتش را از یهوه خواسته بود و بیرون زده بود. او به سمت آبادی‌ای می‌رفت که به تازگی شناخته بود. چند هفته‌ای می‌شد که راهش را یافته بود. مردمانش دارا بودند و دستشان به خوبی به جیب‌هایشان می‌رسید، به همین دلیل فروش خوبی در آن روستا داشت. یکی از دخترهای روستایی دورتر، نشانی آنجا را داده بود. گفته بود به آن روستا برو! زنان و دختران بسیاری منتظر پارچه‌های تو هستند. یک بقچه‌ بزرگ از قواره‌های پارچه و یک خورجین نیز به همراه داشت. در خورجینش چند قواره پارچه‌ خاص و گرانقیمت داشت. در بین آنها یک اطلس ارغوانی بود. اطلس ارغوانی را برای نارگل کنار گذاشته بود تا شاید نارگل آن را بخرد. نذر کرده بود اگر نارگل آن را بخرد، ظهر به سراغش برود و خواسته‌اش را با او در میان بگذارد و بعد به زیارت استر و مردخای برود.»

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
رسانه ملی و جوانگرایی سیستمی

رسانه ملی و جوانگرایی سیستمی

یکی از سیاست‌های مهم مدیریتی سال‌های اخیر سازمان صدا و سیما، اهتمام ویژه به رشد، تربیت و به‌کارگیری ظرفیت عظیم نیروهای جوان و پرنشاط انقلابی در سطوح مختلف رسانه ملی است.

صد حیف ...

صد حیف ...

هر قدر به روزهای پایانی نزدیک‌تر شدیم، دلهره‌ای محکم‌تر وجودم را چنگ زد. شبیه کودکی بودم که به اضطراب جدایی دچار شده، شبیه کسی که همه عزمش را جزم کرده برای مهاجرت، اما نگاه منتظری در سالن ترانزیت فرودگاه ته دلش را خالی می‌کند ... شبیهِ شبیه هیچ کس ...

وداع با ماه عزیز

وداع با ماه عزیز

ماه مبارک رمضان که تمام می شود به خاطر ویژگی‌هایش با آن «خداحافظی» می‌کنیم. هرکسی که در این ماه مبارک با شرایطی روزه گرفته که در رساله‌های عملیه آمده، ان‌شاءا... از همگان قبول است، زیرا خداوند اساس شریعت را بر سهل بودن نهاده است.

گفتگو بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر
افطاری‌ ها

ماه رمضان امسال چه سریال‌هایی روی آنتن شبکه‌های مختلف سیما خواهند رفت؟

افطاری‌ ها

پیشخوان بیشتر