jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۸۹۳۵۴۰ ۱۹ فروردين ۱۳۹۵  |  ۱۴:۳۰

از ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ورود یک ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرشی از ﻏﺮب کشور، در ﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎهی رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش باد پیش بینی می ﺷﻮد.

ورود سامانه بارشی از غرب کشور / هوای ایران بارانی می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤلیل آﺧﺮین ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی، طی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﺘﻨﺎوب اﻣﻮاج ﺗﺮاز میانی ﺟﻮ در برخی ﻣﻨﺎﻃﻖ نیمه شرقی کشور در برخی ﺳﺎﻋﺎت افزایش اﺑﺮ، وزش ﺑﺎد، رﮔﺒﺎر پراکنده گاهی ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق پیش بینی می ﺷﻮد.

بنابر این گزارش، از ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ورود یک ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرشی از ﻏﺮب کشور، در ﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎهی رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش باد پیش بینی می ﺷﻮد.

روز ﺟﻤﻌﻪ فعالیت این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در نیمه غربی کشور ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎرش ﻫﺎی رﮔﺒﺎری داﻣﻨﻪ ﻫﺎی جنوبی اﻟﺒﺮز، ﺳﻮاﺣﻞ دریای ﺧﺰر، زاﮔﺮس مرکزی و ﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق کشور را نیز ﻓﺮا می گیرد.

این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ نیز بیشتر در نیمه شمالی و شرقی کشور ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

منبع: مهر

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
آتش غفلت در جنگل

آتش غفلت در جنگل

حجم بالای بارندگی‌های چند هفته گذشته باعث افزایش رویش علف‌های هرز در جنگل‌های مختلف ایران شده‌است.

خانواده امن‌ترین پایگاه دوران قرنطینه

خانواده امن‌ترین پایگاه دوران قرنطینه

خانه‌نشینی عمومی بخش زیادی از مردم در ماه‌های اسفند و فروردین، به جز برخی موارد محدود سبب ایجاد چالش‌های روانی حادی در منازل ایرانیان نشد که این موضوع بار دیگر نقش و جایگاه بالای خانواده در فرهنگ اصیل مردم ما را ثابت کرد.

گفتگو بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر