مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری خبر داد

ثبت‌ نام پرداخت وام به بازنشستگان از امروز

تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان با هدف توسعه صنعت گردشگری، ایجاد نشاط، امید به زندگی، تکریم و ارتقاء منزلت بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان بازنشستگی کشوری ترتیب داده می‌شود.
کد خبر: ۸۴۳۸۳۰
شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی برای بازنشستگان

به گزارش ایسنا، شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی سازمان بازنشستگی کشوری به شرح زیر است:

- بازنشستگان و وظیفه بگیرانی می‌توانند از این تورها استفاده کنند که وضعیت پرونده بازنشستگی/وظیفه آنها «قطعی» باشد.

- درج اطلاعات مربوط به بازنشسته یا وظیفه بگیر شامل: «دفتر کل»، «کدملی» و «شماره حساب حقوق واریزی مندرج در سیستم احکام صندوق» در سامانه مربوط در وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری (www.cspf.ir) الزامی است.

- سقف کمک هزینه سفر به ازای هر بازنشسته و همراه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و جمعاً پنج میلیون ریال است که از کل هزینه پرداختی سفر کسر و در حساب شرکت مجری تور منظور خواهد شد و بازنشسته و وظیفه بگیر مابه التفاوت هزینه سفر را پرداخت می‌کند.

- هر بازنشسته و وظیفه بگیر می‌تواند در دو مرحله و برای دو سال متوالی یا متناوب از تورهای سیاحتی و زیارتی استفاده نموده و چنانچه مایل باشد که بیش از دو بار از تورهای مزبور استفاده کند، باید هزینه سفر را به طورکامل پرداخت کند.

- حضور بازنشسته متقاضی در سفر الزامی است. وی می‌تواند از یک نفر همراه (شامل همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر یا برادر) به منظور مراقبت از خویش استفاده کند و از کمک هزینه سفر بهره مند شود و حضور همراهِ مازاد بر یک نفر مشمول پرداخت هزینه به نرخ آزاد تور خواهد بود.

- وظیفه بگیران می‌توانند حداکثر تا دو نفر در صورتی که اسامی آنها در آخرین حکم حقوق ایشان مندرج باشد، از خدمات تورهای مسافرتی بهره مند شوند.

- رعایت کلیه قوانین و مقررات مندرج در سامانه مربوط از جمله انصراف از اعزام و استرداد وجوه پرداختی و همچنین تعهد کسر هزینه ازحقوق بازنشستگی/وظیفه (به هردلیل که متقاضی از رفتن به سفر خودداری کند) الزامی است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها