شرکت مدیریت منابع آب اعلام کرد: با بارندگی های مناسب در هفته های اخیر، حجم آب موجود در مخزن سدهای استان تهران به 673 میلیون مترمکعب رسید.
کد خبر: ۷۹۳۰۷۹
حجم آب سدهای تهران به 673 میلیون مترمکعب رسید

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تهران به 673 میلیون مترمکعب رسیده درحالی که این میزان در زمان مشابه سال گذشته 489 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

براساس این گزارش، در هفته های اخیر و پس از مدت ها حجم آب سد لار روند افزایشی پیدا کرده و آب موجود در مخزن این سد در زمان حاضر به حدود 89 میلیون مترمعکب رسیده درحالی که این سد در زمان مشابه سال گذشته 35 میلیون مترمکعب آب داشت.

حجم کنونی آب موجود در مخزن سه سد طالقان، کرج و ماملو نیز به ترتیب 226، 138 و 149 میلیون متر مکعب گزارش شده که 18، 34 و 23 درصد درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

حجم آب سد لتیان نیز در هفته های اخیر روند افزایشی خوبی داشته و با 72 میلیون مترمکعب، 91 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته آب ذخیره کرده است.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 723 میلیون مترمکعب گزارش شده که درمقایسه با سال گذشته 39 درصد افزایش یافته است.

میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته، 520 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

با وجود بهبود نسبی وضعیت سدهای تامین کننده آب تهران، شرکت مدیریت منابع آب از شهروندان درخواست کرده با صرفه جویی و مصرف بهینه آب، این شرکت را در تامین آب شرب تابستان امسال همراهی کنند.(ایرنا)

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها