آخرین وضعیت سدهای استان تهران

طالقان، ماملو و لتیان رکورد زدند

هفت ماه از سال آبی جاری (از ابتدای مهر ماه 1393) می گذرد و با گذشت زمان، سد لار بالاخره از حجم مرده به مفید رسید. در حالی که سدهای طالقان، ماملو و لتیان میزان ذخیره بیشتری نسبت به ابتدای سال آبی دارند. سدهای کرج و لار نیز هنوز به حجم ذخیره ابتدای سال آبی با وجود افزایش ورودی نرسیده‌اند.
کد خبر: ۷۸۶۱۴۲
طالقان، ماملو و لتیان رکورد زدند

در سال آبی جاری کشور تشنگی بیشتری را نسبت به سال های گذشته تجربه کرد و همچنان حجم بارندگی‌ها جبران کاهش نزولات در این سال را نسبت به سال های گذشته نکرده است.

بنا به آمار ارائه شده، سد لار که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در حجم مرده به سر می‌برد بالاخره به حجم مفید رسید.

براساس آمار ارائه شده حجم کل ذخیره سد لار در اول مهر ماه سال گذشته، 31.787 میلیون متر مکعب بوده و حجم مفید به 8.787 میلیون متر مکعب می رسیده است.

در روزهای هفدهم و نوزدهم اسفند ماه سال گذشته لار کمترین ذخیره منابع آب را تجربه کرد و به شرایط به شدت بحرانی رسیده بود تا جایی که گفته می شد سد لار ممکن است از مدار خارج شود.

در روزهای مذکور سد در حجم مرده به سر می برد و تنها 12.547 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت.

این درحالی است که بنا به گفته کارشناسان از این سد تنها تا مرز 12 میلیون متر مکعب می توان آب برداشت کرد و مابقی آن متعلق به محیط زیست است.

بنا بر آمار، از ابتدای سال آبی جاری تا روز هجدهم فروردین ماه مجموع ورودی سد لار 112.46 میلیون متر مکعب و به طور متوسط 0.57 میلیون متر مکعب بوده است.

از این سد به طور کلی 119.41 میلیون متر مکعب و به طور متوسط 0.61 میلیون متر مکعب آب خارج شده است.

همچنین منفی 6.96 میلیون متر مکعب آب در سد ذخیره شده که به طور متوسط به رقم منفی 0.04 میلیون متر مکعب می رسد.

رشد 13 میلیون متر مکعبی ذخیره طالقان

طبق آمار اعلام شده، در روز اول مهر ماه (ابتدای سال آبی جاری) حجم کل ذخیره مخزن سد طالقان 162.352 میلیون متر مکعب بوده و حجم مفید آن به 62.352 میلیون متر مکعب می رسیده است.

سد طالقان در روز بیستم بهمن ماه کمترین ذخیره را داشته است؛ به گونه ای که حجم مفید آن به 43.2 میلیون متر مکعب و حجم کل ذخیره به 143.2 میلیون متر مکعب می رسیده است.

در روز هجدهم فروردین امسال حجم ذخیره سد طالقان به 175.528 میلیون متر مکعب رسیده است که براین اساس، حجم مفید آن به رقم 75.528 میلیون متر مکعب می رسد.

این سد به طور متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون 150.41 میلیون متر مکعب ذخیره داشته و متوسط حجم مفید آن به 50.41 میلیون متر مکعب می رسد.

همچنین مجموع ورودی آب سد طالقان 99.30 میلیون متر مکعب است که به طور متوسط 0.50 میلیون متر مکعب آب وارد سد شده است.

در زمان مذکور 85.54 میلیون متر مکعب آب از سد خارج شده و به طور متوسط 0.43 میلیون متر مکعب خروجی سد طالقان محسوب می شود.

حجم ذخیره سد طالقان در زمان مورد بحث 13.76 میلیون متر مکعب بوده که به طور متوسط 0.07 میلیون متر مکعب آب در سد ذخیره شده است.

افزایش 10 میلیون متر مکعبی ذخیره لتیان

در روز ابتدای مهر ماه سال گذشته سد لتیان 39.413 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشته و حجم مفید آن به 34.933 میلیون متر مکعب می رسید.

در حالی که پس از گذشت حدود شش ماه اکنون حجم ذخیره آن 49.053 میلیون متر مکعب است و حجم مفید سد به میزان 44.573 میلیون متر مکعب محاسبه می شود.

سد لتیان در روز بیستم بهمن ماه کم آب ترین روز را پشت سر گذاشت؛ به گونه ای که حجم کل ذخیره سد 22.019 میلیون متر مکعب و حجم مفید آن به 17.539 میلیون متر مکعب رسیده بود.

از ابتدای سال آبی جاری تا روز هجدهم فروردین ماه متوسط ذخیره سد لتیان 30.42 میلیون متر مکعب و متوسط حجم مفید آن 25.94 میلیون متر مکعب بوده است.

همچنین در زمان مورد بحث به طور متوسط 0.48 میلیون متر مکعب و به طور کلی 95.08 میلیون متر مکعب آب وارد سد شده، به طور متوسط 0.43 میلیون متر مکعب و به طور کلی 85.01 میلیون متر مکعب از سد آب خارج شده است.

همچنین ذخیره سد به طور متوسط 0.05 و در مجموع 10.06 میلیون متر مکعب بوده است.

کاهش تشنگی، ناجی تهران

سد ماملو که به دلیل وضعیت بحرانی تهران از هدف بهبود کیفیت و هدف تامین کمیت مورد نیاز تغییر برنامه داده بود از ابتدای سال آبی جاری تا هجدهم فروردین ماه بیش از 20 میلیون متر مکعب افزایش ذخیره داشته است.

بر این اساس، سد ماملو که خود به خاطر وضعیت خشکسالی کاهش ورودی داشت از رقم 98.17 میلیون متر مکعب ذخیره آب با حجم مفید 70.17 میلیون متر مکعب در ابتدای مهر ماه سال گذشته، روز هجدهم فروردین ماه به ذخیره 121.606 میلیون متر مکعب با حجم مفید 93.606 میلیون متر مکعب رسیده است.

براین اساس، متوسط کل ذخیره این سد در زمان مورد بحث 104.19 میلیون متر مکعب و حجم مفید آن به طور متوسط 76.19 میلیون متر مکعب بوده است.

سد ماملو در روزهای پنجم و ششم آبان ماه کمترین حجم ذخیره را داشت؛ به گونه ای که ذخیره سد به 96.745 میلیون متر مکعب و حجم مفید آن به 68.745 میلیون متر مکعب رسیده بود.

این سد در مجموع 44.72 میلیون متر مکعب و به طور متوسط 0.23 میلیون متر مکعب ورودی داشته است.

میزان خروجی آب از سد نیز به طور متوسط 0.10 میلیون متر مکعب و در مجموع 19.30 میلیون متر مکعب بوده است.

همچنین ذخیره سد ماملو به طور متوسط 0.13 میلیون متر مکعب و در مجموع 25.44 میلیون متر مکعب بوده است.

کرج از ابتدای سال عقب ماند

در حالی که سد کرج در ابتدای سال آبی 109.043 میلیون متر مکعب آب ذخیره و 104.643 میلیون متر مکعب حجم مفید داشت،

در روز هجدهم فروردین ماه سال جاری حجم مفید آن به 70.876 میلیون متر مکعب و حجم ذخیره آب در این سد به 76.576 میلیون متر مکعب رسیده است.

سد کرج در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم ماه پایانی سال گذشته نیز کمترین حجم مفید و ذخیره را به ترتیب به میزان 49.61 میلیون متر مکعب و 55.31 میلیون متر مکعب داشته است.

در زمان مورد بحث در مجموع به طور متوسط 0.52 میلیون متر مکعب و به طور کلی 103.12 میلیون متر مکعب آب وارد سد کرج شده و به طور متوسط 0.69 و به طور کلی 136.03 میلیون متر مکعب از سد آب خارج شده است.

همچنین ذخیره سد در زمان مذکور به طور متوسط منفی 0.17 میلیون متر مکعب و در مجموع منفی 32.90 میلیون متر مکعب بوده است.

بر این اساس حجم مفید سد به طور متوسط از ابتدای سال آبی جاری تا هجدهم فروردین امسال 71.16 میلیون متر مکعب و متوسط حجم سد 76.40 میلیون متر مکعب بوده است.

با وجود بهبود ذخایر آبی در پنج سد تهران، فصول پاییز و زمستان که به عبارتی فصل بارش خوانده می شوند وضعیت مطلوبی نداشته و شاید بیشترین بارش‌ها مربوط به ابتدای سال جاری است؛ بنابراین همچنان باید به یاد داشته باشیم که درحال حاضر کشور و به ویژه پایتخت بحرانی‌ترین شرایط آبی را پشت سر می گذارد و بدون مشارکت تک تک مردم نمی توانیم انتظار گذر زمان بدون چالش را داشته باشیم لذا اگر هر کدام از ما علاقه‌ای به جیره بندی آب نداریم باید به یاد داشته باشیم که احساس مسئولیت همگی‌مان واجب است و باید مصرف‌مان را مدیریت کنیم.

به یاد داشته باشیم که آبی که با زحمت در سدها جمع‌آوری و منتقل می شود منابع مناسب برای شست و شوی ماشین، حیاط و... نیست.(ایسنا)

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها